EVROPEA
ФОНДАЦИЯ ЕВРОПЕЯ
Всички права запазени.
2007-2009 All rights reserved

за нас    |    мисия      |      новини       |      за контакти      |   форум       |   речник на фобиите    |     речник на страховете
блог за паническо разстройство
Новини и информация на английски език за паническо разстройство, агорафобия, деперсонализация и други тревожни разстройства, може да намерите на  следния линк:
www.panic.evropea.com
Всичко, което е необходимо за здравето на новороденото
Описание на физиологично спадане на теглото на бебето
През първите З-4 дни новороденото поема малко кърма и течности, а губи вода чрез дишането, урината и изпражненията. Ето защо до 3-4-ия ден теглото на новороденото спада.
Симптоми при физиологичен спад на теглото на бебето
Тегловната загуба стига до 100-200 грама (по изключение до 300 грама). През това време някои новородени имат повишена температура т. нар. ж а д н а  т р е с к а. Степента на тегловната загуба зависи от навременното закърмяне и от даването на достатъчно кърма и течности.
Кога спира физиологичния спад на теглото на бебето
След 3-4-ия ден теглото на новороденото започва да се увеличава, така че към края на първата - втората седмица то има вече същото тегло, каквото е имало при раждането. След това започва буен тегловен прираст, който в края на първия месец достига 750 грама, а понякога цял килограм и повече.

проф. Хр. Михов
Физиологичен спад на теглото на бебето
Особености на детското развитие
Етапи в развитието на детския организъм
Грижи за болното дете
В очакване на бебето.Грижи за бебето
Легло и стая на бебето
Физиологични особености на новороденото
Физиологична жълтеница на бебето
Физиологично спадане на теглото на бебето
Хормонална /полова/ криза на  бебето
Пъпчето на новороденото
Къпане на бебето. Тоалет на бебето
Кърмене
Затруднения при кърменето
Мастит
Забрана за кърмене
Лекарства и кърмене
Родови увреждания
Болести на пъпчето
Кожни болести на новороденото
Болести на устната кухина при новороденото
Хранене на бебето
Захранване на бебето
Брой хранения на бебето
Отбиване на бебето
Кърмене или изкуствена храна
Свободно хранене на бебето
Недостиг на кърма
Физическо развите на кърмачето
Нервно-психично развитие на кърмачето
Сънят на кърмачето
Защо плаче бебето
Плачът на болното дете
Закаляване на бебето

Болести и системи

Алергични заболявания

Безплодие

Бъбречни болести

Грип
 
Болести на дихателната система

Венерически болести

Болести на жлезите

Заразни болести

Имунна система

Заболявания на нервната система

Кожни заболявания

Болести на кръвната система

Менструация

Болести на очите

Болести на отделителната система

Болести на периферната нервна система

Полови болести

Болести на опорно-двигателната система

Сексуални разстройства

Болести на храносмилателната система

Хирургически болести

Уши, нос и гърло

Психично здраве

Депресия

Паническо разстройство
  Нормалният ръст на деца  от един месец до три години ще намерите тук
Форум