EVROPEA
ФОНДАЦИЯ ЕВРОПЕЯ
Всички права запазени.
2007-2009 All rights reserved
за нас    |    мисия      |      новини       |      за контакти      |   форум       |   речник на фобиите    |     речник на страховете
начало

видове разстройства

паническа атака

паническо разстройство

агорафобия

дисоциация

ПР и бременност

профил на ПР

сезонно разстройство

депресия

имате ли ПР

ПР и децата

ПА и двете възможности

диета при ПР

стимулант за страха

всекидневие и ПР

новини

карта на сайта

страх

психоанализа на страха

опознаване на ПР

лечение на ПР

причини за ПР

недостиг на внимание

отказ от секс

пристрастеност към секс

10 тайни на ПР

вие и вашия лекар

фибромиалгия

нарушения на съня

визия на ПР-страдащ

дентална фобия

психотерапия

натраплива невроза

стрес разстройство

клаустрофобия

социална фобия

сърдечен проблем

епилепсия

ниско самочувствие

смяна на работа

panic survivor

истински истории

близките и ПР

въпроси и отговори

биполярно разстройство

дислексия

как да изберем правилния психотерапевт

скала на страха

тиреотоксикоза

нощна паническа атака

бензодиазепини

гастроезофагиален рефлукс

световъртеж

алкохолизъм

бременности и антидепресанти

странични ефекти на антидепресантите

аспартам

гняв

протакане

булимия

слънчев  и топлинен удар

нива на страха

шизофрения
блог за паническо разстройство
Новини и информация на английски език за паническо разстройство, агорафобия, деперсонализация и други тревожни разстройства, може да намерите на  следния линк:
www.panic.evropea.com
Продължителностт на една бременност
Бременността продължава 9 календарни или 10 лунарни месеца от по 28 дни, следно 280 дни, считано от началото на последната менструация.
Размери на плода
Размерите на зрелия плод са малко различни за двата пола. Обикновено момичетата са по-малки. Теглото на децата се увеличава прогресиращо при следващите бременности. Едрите родители имат обикновено по-едри деца. Има расови и народностни различия. Социално битовите, трудовите условия, някои заболявания на майката, както и алкохолизмът и тютюнопушенето оказват влияние на растежа на плода. Той взима това, което му е нужно, без да държи сметка за възможностите на майчиния организъм. Оттам и афоризмът, че детето започва да проявява егоизма си още преди да се е родило.
Положение на плода
С напредване на бременността плодът заема определено положение в маточната кухина. Между 4-ия и  6-ия месец поради относително по-голямото количество околоплодна вода той постоянно мени положението си. След 6-ия месец плодът се стреми да се нагоди към формата на маточната кухина и да се постави надлъж. През последните 6-8 седмици плодът се поставя най-често с главичката надолу и тъй като по това време този участък на матката се изтънява, главичката ляга плътно в него и запазва окончателно това си положение. У първо раждащите даже тя леко навлиза в таза, което още повече затвърдява надлъжното положение. Значително по-рядко плодът може да бъде обърнат вместо с главичката със седалището надолу, като запазва надлъжното си положение. Надлъжните положения на плода се смятат за нормални независимо дали предлежи глава или седалище. Много по-рядко плодът се поставя косо или напречно.
Двойна бременност /близнаци/
Понякога бременността може да бъде двойна, т. е. да има близнаци. Обикновено в тези случаи в рода на родителите също е имало случай на близнаци. Близнаците биват еднояйчни и двуяйчни. В първия случай двата плода са от едно и също яйце и с обща плацента, а във втория всеки един има собствени плацента и плодни ципи, едно яйчните близнаци са от еднакъв пол и имат прилика, която често запазват и впоследствие. Двуяйчните могат  да бъдат и от различен пол.
Жизнеспособност на плода след 6-я месец
Смята се, че плодът много рядко може да бъде  жизнеспособен след 6-ия месец на бременността. Ако прекъсването й настъпи през това време, плодът, макар и жив, е неспособен да води самостоятелен живот. От 7-ия месец нататък той не е зрял, но все пак има достатъчно жизненост, за да може, макар и невинаги, да се отгледа. Съвършено неправилно и невярно е убеждението, че седмачетата са по-жизнеспособни от родените в осмия месец деца. Детето има толкова повече изгледи да оживее и се развива правилно, колкото вътреутробният му живот е бил по-дълъг, т. е. колкото по-напреднало е развитието му в момента на раждането. Съвсем малък брой от родените в 7-ия лунарен месец деца могат да бъдат отгледани. По-благоприятни са изгледите за родените в 8-ия лунарен месец и чувствително по-добри при прекъсване на бременността преди края на 9-ия лунарен месец. Раждането през десетия лунарен месец, макар и преди определения срок, се смята за срочно. Плодът е зрял и се отглежда нормално. Тази зрелост е толкова по-пълна и развитието му толкова позавършено, колкото настъпването на раждането е по-близо до определения срок. Всеки ден в повече преди този срок е от полза за детето.

д-р Н.Славчев
Бременността


БРЕМЕННОСТ
Таблица, показваща датата, когато бебето ще се раздвижи за първи път; от коя дата трябва да водите полов живот с повишено внимание; и на коя дата  ще настъпи раждането. Научете повече тук