EVROPEA
ФОНДАЦИЯ ЕВРОПЕЯ
Всички права запазени.
2007-2009 All rights reserved

за нас    |    мисия      |      новини       |      за контакти      |   форум       |   речник на фобиите    |     речник на страховете
блог за паническо разстройство
Новини и информация на английски език за паническо разстройство, агорафобия, деперсонализация и други тревожни разстройства, може да намерите на  следния линк:
www.panic.evropea.com
Описание на особеностите в развитието  на детския организъм
Детският организъм проявява особености както при своето нормално развитие и растеж, такa и при болестните състояния, към които децата са особено склонни. Детският организъм се намира в непрекъснат растеж и.развитие. Този растеж с толкова по-интензивен, колкото възрастта е по-малка. От зачатието до завършване на пубертетно юношеската възраст детският организъм показва особена чувствителност към болестотворните външни фактори. И тази чувствителност е толкова по-голяма, колкото е по-малка възрастта на детето.
Периоди в развиетто на детския организъм
В развитието на детския организъм се наблюдават няколко периода:
Период на вътреутробно детство, през които се осъществява  най-усиленият растеж на детето и детето е максимално защитено от  външни вредни въздействия.
Период на новороденото, продължаващ от раждането до 28 - дневна възраст. Това е най-критичния период. През него настъпват резки промени  в условията на живот  и се налага новороденото бързо да  се приспособява  към неблагоприятните за него  условия/ околна температура, инфекции, изкуствена храна и др./

проф.Бр.Братанов
Особености на детската възраст
Всичко, което е необходимо за здравето на новороденото
Болести и системи

Алергични заболявания

Безплодие

Бъбречни болести

Грип
 
Болести на дихателната система

Венерически болести

Болести на жлезите

Заразни болести

Имунна система

Заболявания на нервната система

Кожни заболявания

Болести на кръвната система

Менструация

Болести на очите

Болести на отделителната система

Болести на периферната нервна система

Полови болести

Болести на опорно-двигателната система

Сексуални разстройства

Болести на храносмилателната система

Хирургически болести

Уши, нос и гърло

Психично здраве

Депресия

Паническо разстройство
Особености на детското развитие
Етапи в развитието на детския организъм
Грижи за болното дете
В очакване на бебето.Грижи за бебето
Легло и стая на бебето
Физиологични особености на новороденото
Физиологична жълтеница на бебето
Физиологично спадане на теглото на бебето
Хормонална /полова/ криза на  бебето
Пъпчето на новороденото
Къпане на бебето. Тоалет на бебето
Кърмене
Затруднения при кърменето
Мастит
Забрана за кърмене
Лекарства и кърмене
Родови увреждания
Болести на пъпчето
Кожни болести на новороденото
Болести на устната кухина при новороденото
Хранене на бебето
Захранване на бебето
Брой хранения на бебето
Отбиване на бебето
Кърмене или изкуствена храна
Свободно хранене на бебето
Недостиг на кърма
Физическо развите на кърмачето
Нервно-психично развитие на кърмачето
Сънят на кърмачето
Защо плаче бебето
Плачът на болното дете
Закаляване на бебето

  Нормалният ръст на деца  от един месец до три години ще намерите тук
Форум