EVROPEA
ФОНДАЦИЯ ЕВРОПЕЯ
Всички права запазени.
2007-2009 All rights reserved

за нас    |    мисия      |      новини       |      за контакти      | форум       |   речник на фобиите    |     речник на страховете
блог за паническо разстройство
Новини и информация на английски език за паническо разстройство, агорафобия, деперсонализация и други тревожни разстройства, може да намерите на  следния линк:
www.panic.evropea.com
Всичко, което е необходимо за здравето на новороденото
Етапи в развитието на детския организъм
Период на кърмаческа възраст  - от 1 до 12 месечна възраст, през които детето има жизнена нужда от майчина кърма, която му осигурява  оптимално развитие и защита от болести.През този период детето расте с бърз темп. За 5 месеца то удвоява теглото, което е имало при раждането (средно теглото при раждането е 3250-3500 г) и достига средно тегло около 7000 г, а към края на първата година теглото е вече утроено и достига 9500 г.
Предучилищна детство - яслена възраст от 1- до. З-годишна възраст и истинско предучилищна детство от 4- до 6-годишна възраст.
Младша училищна  възраст - от 7 до 10-годишна възраст.
Старша училищна възраст от 11- до 18-годишна възраст или наречена още пубертетно-юношеска възраст
Етапи в развитието на статично-двигателните функциии
Нормалното развитие на нервната система и на психиката у детето са важни показатели за неговото здраве. През първите години от живота голямо значение има развитието на статично-двигателните функции:
П ъ р в и  м е с е ц: налице са разхвърляни общи движения и самостоятелно извиване на главата встрани.
Втори  месец: краткотрайно повдигане нa главата от легнало положение по корем.
Т р е т и  м е с е ц: кърмачето може да държи главата си трайно в изправено положение.
Ш е с т и м е с е ц: може да пълзи и да седи с подкрепяне.
Д е в е т и м е с е ц: седи свободно и стои право с подкрепяне.
Д в а н а д е с е т и   м е с е ц: стои право и прохожда с подкрепяне или самостоятелно.
Д в е г о д и н и: детето може да тича и да се качва по стъпала.
Три г о д и н и: може да кара велосипедче с три колела.
Етапи в  умственото развитие
В умственото развитие децата показват значителни различия,  които зависят от взаимодействието на много фактори: наследственост, хранене, отглеждане, възпитание, боледуване и др.
П ъ р в и  с е д м и ц и: новороденото за кратко време проследява движещ се пред очите му светъл предмет.
Първи м е с е ц: детето започва да познава гласа на майка си.
Т р е т и м е с е ц: фиксира с поглед показания му предмети  и започва да се усмихва.
Ш е с т и м е с е ц: посяга и хваща показан му предмет.
Д е в е т и м е с е ц: започва да гука и произнася отделни срички (ма-ма, та-та, да-да) и да прави с пръстче "боц-боц".
Е д н а и п о л о в и н а година: произнася до десет и по- вече думи и прави опит да се храни самостоятелно.
Д  в е  г о д и н и: може да казва изречения от три думи  и  да прави колонки с кубчета. 
Три г о д и н и: знае своето име, храни се самостоятелно и започва да помага при обличането си.
Че т и р и  г о д и н и: мие си зъбите, познава и назовава цветовете, задава много въпроси, играе задружно с други деца.
П е т  г о д и н и: съблича се и се облича самостоятелно.
проф. Бр.Братанов
Етапи в развитието на детския организъм
Особености на детското развитие
Етапи в развитието на детския организъм
Грижи за болното дете
В очакване на бебето.Грижи за бебето
Легло и стая на бебето
Физиологични особености на новороденото
Физиологична жълтеница на бебето
Физиологично спадане на теглото на бебето
Хормонална /полова/ криза на  бебето
Пъпчето на новороденото
Къпане на бебето. Тоалет на бебето
Кърмене
Затруднения при кърменето
Мастит
Забрана за кърмене
Лекарства и кърмене
Родови увреждания
Болести на пъпчето
Кожни болести на новороденото
Болести на устната кухина при новороденото
Хранене на бебето
Захранване на бебето
Брой хранения на бебето
Отбиване на бебето
Кърмене или изкуствена храна
Свободно хранене на бебето
Недостиг на кърма
Физическо развите на кърмачето
Нервно-психично развитие на кърмачето
Сънят на кърмачето
Защо плаче бебето
Плачът на болното дете
Закаляване на бебето

Болести и системи

Алергични заболявания

Безплодие

Бъбречни болести

Грип
 
Болести на дихателната система

Венерически болести

Болести на жлезите

Заразни болести

Имунна система

Заболявания на нервната система

Кожни заболявания

Болести на кръвната система

Менструация

Болести на очите

Болести на отделителната система

Болести на периферната нервна система

Полови болести

Болести на опорно-двигателната система

Сексуални разстройства

Болести на храносмилателната система

Хирургически болести

Уши, нос и гърло

Психично здраве

Депресия

Паническо разстройство
  Нормалният ръст на деца  от един месец до три години ще намерите тук
Форум