EVROPEA
ФОНДАЦИЯ ЕВРОПЕЯ
Всички права запазени.
2007-2009 All rights reserved

за нас    |    мисия      |      новини       |      за контакти      |   форум       |   речник на фобиите    |     речник на страховете
Новини и информация на английски език за паническо разстройство, агорафобия, деперсонализация и други тревожни разстройства, може да намерите на  следния линк:
www.panic.evropea.com

начало

Алергични заболявания

Безплодие

Бъбречни болести

Грип
 
Болести на дихателната система

Венерически болести

Болести на жлезите

Заразни болести

Имунна система

Заболявания на нервната система

Кожни заболявания

Болести на кръвната система

Менструация

Болести на очите

Болести на отделителната система

Болести на периферната нервна система

Полови болести

Болести на опорно-двигателната система

Сексуални разстройства

Болести на храносмилателната система

Хирургически болести

Уши, нос и гърло

Психично здраве

Депресия

Паническо разстройство

Описание на демографизъм
При механично раздразване кожата променя своя цвят. При леко раздразване с тъп предмет (напр. с върха на пръста) обикновено след няколко секунди се появява бяла черта (бял дермографизъм) по кожата, която изчезва след една или няколко минути. Това побледняване е резултат от спазъм (свиване) на кръвоносните съдове. Ако обаче натискът с пръста е по-силен, появява се червена черта (червен дермографизъм), която се запазва по-дълго.
Причини за демографизъм
Тя се дължи на разширение на капилярите вследствие раздразването им от натиска. При драскане на кожата с остра игла също се получава червена черта, но в резултат на разширението на по-големите кожни съдове артериолите. Макар и рядко, при някои индивиди след по-силен натиск Върху кожата се получава надигната бяла черта върху зачервена основа. Надигнатата черта се дължи на получения от натиска оток. Понякога този вид дермографизъм се придружава от сърбеж, както при копривна треска.
Kожа
Дермографизъм