EVROPEA
ФОНДАЦИЯ ЕВРОПЕЯ
Всички права запазени.
2007-2009 All rights reserved
за нас    |    мисия      |      новини       |      за контакти      |   форум       |   речник на фобиите    |     речник на страховете
     Бременност при
     по-възрастни
     жени
Гимнастика за бременни. Упражнения за гръбначния стълб и таза
     БРЕМЕННОСТ И КОЗМЕТИКА
1. От стоеж с ръце леко встрани извиваме гръдния кош, главата и ръцете надясно. Същото движение извършваме и наляво.
Повтаряме 3-4 пъти
2. От тилен лег с ръце по дължината на тялото и повдигаме седалището със стягане на тазовите мускули и опора на петите. Заемаме изходното положение с отпускане на тазовите мускули.
Повтаряме 3-4 пъти
3. От коремен лег с ръце, свити в лактите, изправяме ръцете и повдигаме гръдния кош с опора на дланите. Заемаме отново изходното положение. Повтаряме 3-4 пъти


Упражнения за долните крайници

Упражнения за гръбначния стълб и таза

Упражнения за тазови мускули

Упражнения за коремни мускули

Дихателни упражнения

Гимнастика след раждане