EVROPEA
ФОНДАЦИЯ ЕВРОПЕЯ
Всички права запазени.
2007-2009 All rights reserved
за нас    |    мисия      |      новини       |      за контакти      |   форум       |   речник на фобиите    |     речник на страховете
     Бременност при
     по-възрастни
     жени

     БРЕМЕННОСТ И КОЗМЕТИКА
Гимнастически комплекс за прибиране на отпуснат корем след раждане
Предлагаме комплекс от гимнастически упражнения за тази цел:
П ъ р в и ден. 1. Жената е легнала на гръб. Ръцете са надолу до тялото. Повдигане на ръцете встрани и Нагоре (вдишване), приближаване на дланите, прибиране на ръцете, свиване в лакътните стави, отпускане надолу по тялото (издишване) .
2. Същото изходно положение. Повдигане на краката, свиване в колената. Стъпалата се приближават при седалището (вдишване), краката се свалят (издишване).
3. Същото изходно положение. Краката са свити в колената, стъпалата са доближени до седалището, ръцете са под главата. Повдигане на таза над пода с опора на стъпалата и раменния пояс (вдишване), пускане на таза към пода (издишване). При вдишване анусът се прибира навътре, при издишване се издува навън. Упражнението се нарича полумост.
4. Същото изходно положение. Ръцете са надолу до тялото, родилката се обръща на дясната страна, левият крак се сгъва в коляното с приближаване на коляното до гърдите (издишване), кракът се изправя, без да се поставя на пода (вдишване). Упражнението се повтаря и на другата страна.
5. Повторение на първото упражнение.
В т о р и ден. 1. Първо упражнение също като първия ден.
2. Жената е легнала на гръб. Ръцете са надолу до тялото.
Сгънати в колената, краката се повдигат към гърдите (издишване), изправяне на краката и връщане в изходното им положение (вдишване).
Полумост.
3.Същото изходно положение. Ръцете са надолу до тялото.
4.Родилката се обръща на дясната страна, левият крак се сгъва в коляното с приближаване на коляното до гърдите (издишване), кракът се изправя, без да се поставя на пода (вдишване). Същото упражнение се повтаря на другата страна (с другия крак).
5. Жената е в легнало положение (на гръб). Ръцете са надолу, прилепени до тялото. Повдигане на ръцете встрани и нагоре (с леко пляскане). Прибиране на ръцете чрез свиване в лакътните стави и спускане бавно надолу по тялото (издишване) .
Т р е т и ден. 1. Същото упражнение както първия ден.
2. Жената е легнала на гръб. Ръцете са надолу до тялото.
Свити в колената, краката се повдигат към гърдите (издишване), изправяне на краката нагоре под ъгъл 45 градуса и отпускането на краката към леглото (вдишване).
3.Полумост (вж. по-горе).

4.Същото изходно положение. Ръцете са надолу до тялото. С опиране на лактите се сяда (издишване). Движенията започват с повдигане на главата, сгъване на гръбначния стълб, опиране на лактите (вдишване).
5. Същото изходно положение. Ръцете са надолу до тялото.
Бавно сгъване на краката в колената (вдишване), изправяне на краката (издишване).
6. Повтаряне на първото упражнение.

Че т в ъ р т и ден. 1. Първото упражнение от първия ден.
2. Легнала на гръб. Ръцете са надолу до тялото. Сгънати в

колената, краката се повдигат към гърдите (издишване), изправяне на краката под ъгъл 45 градуса и сваляне на пода (вдишване).
3.Полумост .

4.Лег на гръб. Ръцете са на кръста. Без опира не на лактите сядане, наклоняване напред, като ръцете докосват върха на пръстите на краката (издишване), бавно лягане (вдишване) .

5 и 6. Легнете на дясната страна, свиване на левия крак, при­ближаване на коляното към гърдите, изправяне на крака, без да се отпуска на пода (повторение 4-6 пъти). След това обръ­щане на корем, сгъване на краката в колената, бавно изпъ­ване на краката (повторение 4-6 пъти) и обръщане по гръб.
7. Повторение на първото упражнение.
П е т и ден. 1. Същото упражнение от първия ден.
2. Лег на гръб. Ръцете са надолу до тялото. Изпънати, краката се повдигат нагоре под ъгъл 45 градуса (издишване), бавно отпускане към пода (вдишване).
3.Полумост.
4.Лег на гръб. Бавно сядане (с различни положения на ръцете - към плещите, под главата, скръстени на гърдите), наклоняване напред, допиране с ръцете пръстите на краката (издишване), бавно лягане (вдишване).
5. Лег на гръб. Ръцете са надолу до тялото. Двата крака са стегнати в колената. Последователни движения на краката подобно каране на велосипед.
6 и 7. Същите упражнения както четвъртия ден.
8. Повторение на първото упражнение.

Ш е с т и ден. Същите упражнения както на петия ден, само се увеличава броят на движенията.

Всички упражнения трябва да се извършват с бавен темп, с нормален ритъм, при дълбоко дишане от 4 до 10 пъти в зависимост от общото състояние на жената. С упражненията не трябва да се злоупотребява, те трябва да се извършват под контрола на специално подготвено лице и разрешение от  вашия лекар.

Гимнастически комплекс за прибиране на отпуснат корем след раждане