EVROPEA
ФОНДАЦИЯ ЕВРОПЕЯ
Всички права запазени.
2007-2009 All rights reserved

за нас    |    мисия      |      новини       |      за контакти      |   форум       |   речник на фобиите    |     речник на страховете
начало

видове разстройства

паническа атака

паническо разстройство

агорафобия

дисоциация

ПР и бременност

профил на ПР

сезонно разстройство

депресия

имате ли ПР

ПР и децата

ПА и двете възможности

диета при ПР

стимулант за страха

всекидневие и ПР

новини

карта на сайта

страх

психоанализа на страха

опознаване на ПР

лечение на ПР

причини за ПР

недостиг на внимание

отказ от секс

пристрастеност към секс

10 тайни на ПР

вие и вашия лекар

фибромиалгия

нарушения на съня

визия на ПР-страдащ

дентална фобия

психотерапия

натраплива невроза

стрес разстройство

клаустрофобия

социална фобия

сърдечен проблем

епилепсия

ниско самочувствие

смяна на работа

panic survivor

истински истории

близките и ПР

въпроси и отговори

биполярно разстройство

дислексия

как да изберем правилния психотерапевт

скала на страха

тиреотоксикоза

нощна паническа атака

бензодиазепини

гастроезофагиален рефлукс

световъртеж

алкохолизъм

бременности и антидепресанти

странични ефекти на антидепресантите

аспартам

гняв

протакане

булимия

слънчев  и топлинен удар

нива на страха

шизофрения
блог за паническо разстройство
Новини и информация на английски език за паническо разстройство, агорафобия, деперсонализация и други тревожни разстройства, може да намерите на  следния линк:
www.panic.evropea.com

БРЕМЕННОСТ
Времетраене на раждането
При първескините раждането продължава средно около 18-20 часа, а при много раждалите - 10-12 часа. Много пъти има отклонения от тези граници, но все пак раждането се смята зa нормално, щом е завършило без оперативна намеса. Родовият процес се дели на три периода.
Първи период на раждането
Първи период е времето, през което маточната шийка се разширява. Това е най-дългият период и при първескините  той обикновено трае от 10 до 15 часа, а при многораждалите - от 6 до 10 часа. Продължителността зависи от силата на маточните контракции, големината на плода, с каква част той се поставя над входа на тази (глава или седалище), от навременното пукване на околоплодния мехур. Разтварянето на маточната шийка настъпва вследствие енергичното свиване на мускулите на тялото на матката. Увеличеното налягане в него се предава върху пълния плоден мехур, който срещайки най-слаба съпротива в посока към канала на шийката, се вклинява в него. При всяка  следваща контракция вклиняването става все по-силно и следователно и разширението на шийката - по-голямо. Паралелно с това  плодът се придвижва надолу. В зависимост от дебелината на околоплодните ципи и големината на налягането околоплодният мехур може да се пукне по-рано или по-късно. Най-добре е, когато неговото пукване стане при напълно разтворила се шийка. Тогава предлежащата част (глава или седалище) може свободно да продължи пътя си по родовия канал надолу, без да среща особено съпротивление. При случаи на предивременно пукване на мехура раждането се забавя. При дебели ципи пукването закъснява и се налага инструментално разкъсване - като следи хода на раждането, водещото го лице никога не изпуска предвид най-подходящия момент за пукването на околоплодния мехур. Ако мехурът се е пукнал предивременно  и съществуват изгледи за забавяне на раждането, то се ускорява посредством разни лекарства. При пълно разширение на шийката, колкото една голяма длан, матката заедно с влагалището представляват две преминаващи една в друга тръби от родовия канал. Плодът преминава без особено препятствие през него, като се свива и върти по такъв начин, че винаги се поставя с най-големите си размери в най-големите размери на таза. Макар и рядко, може да се срещне съпротивление при стеснение или изкривяване в изхода на таза - тогава раждането се забавя. В ръцете на опитния лекар или акушерка то обаче винаги завършва благополучно и за майката, и за детето.
Трети период на раждането
Втори период на раждането (период на изгонване). Той настъпва при пълно разширение на маточната шийка и пукнат околоплоден мехур. Под влияние на силното свиване на матката главата на плода е стигнала до дъното на таза. За понататъшното му изтласкване помага съкращението на коремните мускули. тяхното енергично свиване създава напъните, които имат за цел да изтласкват колкото се може по-бързо плода навън. В периода на изгонването е особено важно родилката да знае правилно да използува напъните, Обикновено в този период болки няма, но са необходими сили и ако раждащата не ги използува добре, тя се изморява бързо, без да е получен особен ефект. С всеки напън плодът се придвижва все по-напред, като същевременно се извърта по такъв начин, че показал се на половата цепка, е обърнат с тила напред. Когато главичката на детето започва при напъните да се вижда, казва се, че тя се врязва, а при по-нататъшното напредване на раждането идва момент, когато главата застава в разширената полова цепка, без да се връща обратно по време на паузите -тогава казваме, че тя се прорязва. В този момент на раждащата се инжектира венозно метергин или метилергобревин. Това са лекарства, които силно свиват матката и допринасят за намаляване на кръвотеченията в третия период на раждането или, както се нарича, плацентарният период. След момента на прорязването обикновено са необходими още 1-2 напъна, за да се роди главата съвсем. Веднага след нейното раждане последва бързото излизане и на тялото на плода, което става безпрепятствено. В този момент новороденото е свързано с майката само посредством пъпната връв и прави първите вдишвания, придружени със силен плач. След като се пререже пъпната връв, новороденото започва своя самостоятелен живот. Във втория период на раждането понякога се получават разкъсвания, най-вече в областта на външните полови органи. За да бъдат те избягнати, необходимо е раждащата внимателно да слуша и безусловно да изпълнява съветите на лекаря и акушерката, особено в момента на прорязване на главата. Когато й се каже да се напъва, тя трябва да мобилизира всички сили, да дава добри напъни и да ги поддържа колкото трябва. Когато й се каже да спре напъните, моментално трябва да стори това, като ги задържа с дълбоко дишане. Не са редки случаите, когато поради умора или голяма възбуда родилката не може да се контролира сама. В такъв случай може да стане големи разкъсвания на влагалището и на външните полови органи. Това особено важи за първескините или за онези родилки, които са били шити при предишни раждания. При неотстъпчиви и неразтегливи меки тъкани с цел да се ускори раждането се налага понякога да се направи изкуствен разрез, което е в интерес на детето. Разрез се прави и тогава, когато меките части са почнали сами да се късат. На изкуствено създадената рана ръбовете се прибират много по-добре и тя зараства по-бързо, отколкото раната с неправилно разкъсани краища. Зашиването в двата случая става с упойка, което не оправдава големия страх на някои родилки от тези шевове.
Трети период на раждането
Трети период на раждането (nлацентарен период). Макар че детето се е родило, раждането не е още завършило. В матката са останали плацентата с ципите на плодната яйце и остатъкът от пъпната връв. През това време обикновено родилката, изморена от  напъните, си почива. Коремът е намалил обема си значително. След кратка пауза наново започват маточни контракции, които подготвят отлепването на плацентата от стената на матката, което поради действието на метеpгина става в 1-3 минути. Когато плацентата е вече отлепена напълно, тя се изхлузва и пада в поставения за целта леген. В плацентарния период водещият раждането лекар или акушерка не се отделя от родилката и внимателно следи височината на матката, пулса на жената, цвета на устните й, които в никакъв случай не трябва да бъдат начервени, цвета на лицето. В този период понякога настъпва кръвотечение, което може да бъде предотвратено навреме и ефикасно, ако жената се намира в родилно заведение. Нормалната кръвозагуба при раждането се движи обикновена между 200 и 300 куб. см. Тя е физиологична и организмът на родилката я понася добре. Разбира се, има жени, каито при загуба на па-малка кръв (напр. 500-600 куб. см.) се чувствуват по-зле от други, които загубват повече (напр. 1000 куб. см.). Тава налага през плацентарния период жената да бъде непрекъснато наблюдавана от медицинско лице. Макар и рядко, плацентата може да не се отлепи сама. Ако тава не стане до 2 часа след раждането на детето, тя се изважда с ръка. Наблюдението над родилката трябва да продължи и след излизането на плацентата - пане още 2 часа. Не са редки случаите и на па-късни кръвотечения вследствие на отпускане нa матката. Само когато опасността от кръвоизлив е напълно  преминала, родилката се извежда от родилната зала и се завежда в стаята .
Усложнения по време на раждането
По време на раждането са възможни различни усложнения. Неправилни положения на плода, косото или особено напречното положение, са опасни не само за детето, но и за майката. Стеснението и изкривяването на таза в зависимост от степента им също могат да попречат на нормалния ход на родовия процес. Съпътствуващите заболявания на други органи - на сърцето, белите дробове и др., могат да станат причина да се пристъпи към някои допълнителни родоразрешаващи методи с цел да се спестят силите на родилката,особено във втория период на раждането, когато тя трябва да прави усилия за енергична напъване. Следователно важно и необходимо е раждащата да бъде  своевременно настанена в родилно заведение, където има непрекъснато медuцuнско наблюдение през целия родов процес. Поддържането на постоянна връзка с женската консултация ще я насочи правилно към времето, когато трябва да постъпи в това заведение. Необходимо е при някои отклонения на бременността жените да бъдат настанени там преди почване на родовата дейност. Ако е поддържана редовна връзка с консултацията, бременната трябва да бъде напълно спокойна, защото няма да се направи никакъв пропуск в тава отношение.

д-р М.Белчева

Ход на раждането
Таблица, показваща датата, когато бебето ще се раздвижи за първи път; от коя дата трябва да водите полов живот с повишено внимание; и на коя дата  ще настъпи раждането. Научете повече тук