EVROPEA
ФОНДАЦИЯ ЕВРОПЕЯ
Всички права запазени.
2007-2010 All rights reserved
за нас    |    мисия      |      новини       |      за контакти      | форум       |   речник на фобиите    |     речник на страховете
Новини и информация на английски език за паническо разстройство, агорафобия, деперсонализация и други тревожни разстройства, може да намерите на  следния линк:
www.panic.evropea.com
Болести и системи

Алергични заболявания

Безплодие

Бъбречни болести

Грип
 
Болести на дихателната система

Венерически болести

Болести на жлезите

Заразни болести

Имунна система

Заболявания на нервната система

Кожни заболявания

Болести на кръвната система

Менструация

Болести на очите

Болести на отделителната система

Болести на периферната нервна система

Полови болести

Болести на опорно-двигателната система

Сексуални разстройства

Болести на храносмилателната система

Хирургически болести

Уши, нос и гърло

Психично здраве

Депресия

Паническо разстройствоПравилно хранене                                                                                         Форум
ХРАНОСМИЛАНЕ


Храносмилане. Как се извършва храносмилането?

Храносмилането у животните и човека се извършва в храносмилателните пътища - уста, стомах и черва. В тези органи грубата природна, естествена или преработена храна, за да се усвои от организма в необходимото състояние, претърпява известни промени - смилане или асимилация.

Какво представлява храносмилателната система?

Храносмилателната система представлява една съвършена автоматично действуваща химическа лаборатория, която извършва най-сложни и най-разнообразни химически реакции, и то избирателно и всеки път най-различно според вида и количеството на постъпващия хранителен продукт. Целият храносмилателен път е обграден от множество допълнителни органи и секреторни жлези, които отделят необходимите за даден момент смилащи вещества. Веднъж поета през устата, храната се преработва двояко - механически и химически.

Механична преработка на храната

Механическата преработка на храната се свежда към раздробяване на храната посредством зъбите при едновременното й овлажняване със слюнка. Така раздробената и овлажнена храна по-нататък се подхвърля на химически въздействия, които целят разлагането на сложните органични молекули на хранителните вещества на простите им съставни части. Само в този си вид те могат да преминат през чревната стена и да се усвоят от тъканите на човешкия организъм.

Химическа преработка на храната

Смилането на въглеводите се свежда до разпадане на молекулата на скорбялата до гроздова захар (глюкоза). Аналогично е разпадането на цвекловата и млечната захар. Получените прости захари се всмукват чрез чревната стена.

При смилането си белтъците се разпадат на изграждащите ги аминокиселини, които след всмукването през червата се съединяват помежду си в нови комбинации, специфични и необходими за човека, като се образуват белтъци, свойствени за дадения индивид. Тези белтъци вече могат да постъпят в тъканите или кръвта като градивен или хранителен материал.

При смилането си всяка молекула мазнина се разпада на една молекула глицерин и три молекули мастни киселини. В зависимост от вида на мастните киселини, които влизат в състава на дадената мазнина, зависи и температурата на топенето й. Колкото по-ниска е температурата на топене, толкова по-лесно дадената мазнина се усвоява от организма. В червата мастните киселини влизат в контакт с жлъчния сок, образуват соли (сапуни), които са лесно разтворими и бързо всмукващи се комплексни съединения.

Кой е открил механизма на храносмилането?

Механизмът на самото храносмилане е разкрит от руския физиолог И. П. Павлов. Той доказа, че актът на храненето не се свежда само до едно просто внасяне и смилане на храната, а представлява сложна верига от процеси, които се командват от главния мозък.

Храносмилателни жлези

Храносмилателните жлези - слюнчени, стомашни, задстомашна, чревни са свързани чрез главния мозък помежду си и взаимно регулират секрецията си през време на храносмилането. Напр. слюноотделянето, настъпващо при попадане на храна в устата и по рефлекторен път, довежда до секреция на стомашните и задстомашната жлеза. Често секрецията на храносмилателните жлези се предизвиква само при спомена за някое любимо ястие. Тези факти показват, че органите от цялата храносмилателна система извършват своята работа в тясно единство и винаги се приспособяват към състава и свойствата на храната, както и към настроението в момента на храненето. Понякога човек има пред себе си любима храна, но лошата маса, безпорядъкът, неприветливата околна обстановка са достатъчни да пресекат дейността на храносмилателния апарат и апетитът изчезва. Такъв човек става от масата, без да се тревожи, че е гладен.

Храненето се извършва и чрез очите

Подготовката за хранене не се свежда само до набавяне на храната, а което е по-важно, за предстоящия акт на хранене трябва да се осигури приветлива, спокойна и весела обстановка