Реклама


ХРИПТЯЩА ИЛИ КРУПОЗНА КАШЛИЦА
(0 votes, average 0 out of 5)
Здраве - Белодробни заболявания

Какво представлява крупозна или хриптяща кашлица?

Ако човек чуе дори само веднъж в живота си кру­позна кашлица, никога няма да забрави този дрезгав, лаещ звук.

Причината за появата на круп е инфекция, зася­гаща фаринкса (глътката), ларинкса (гръкляна) или трахеята на детето. Подува нето и дразненето във вхо­да на трахеята предизвикват кашлица и резки, подоб­ни на скърцане звуци при вдишване. Когато попадне в организма на възрастните, същата инфекция пре­дизвиква обикновена простуда, тъй като при тях тра­хеята е много по-широка от тази при децата.

Болестта започва внезапно. Само допреди час де­тето е изглеждало напълно здраво - и изведнъж вди­га температура, започва да кашля, да диша шумно и добива съвсем болнав вид.

Заболяването не е продължително, обикновено трае две-три денонощия.

Наличието на крупозна кашлица не значи, че де­тето ви непременно е болно от круп. Поради особе­ности в строежа на трахеята някои деца развиват кру­позна кашлица и при обикновена простуда. В този слу­чай кашлицата е доста мека и детето няма никакви други признаци на болестта.

Препоръки при крупозна или хриптяща кашлица

Опасността детето да се разболее от круп не е мно­го голяма.Понякога е трудно да се открие разликата между крупа и значително по-сериозното заболяване епигло­тит. Ако сте забелязали, че детето има който и да е от изброе­ните по-горе симптоми или просто изглежда много болно, трябва незабавно да повикате лекар вкъщи.

Изобщо по-добре е да потърсите медицинска по­мощ и при най-малкото съмнение за круп. Това е мно­го важно, ако вашият малчуган е на по-малко от го­динка или е навършил четири години. Макар че кру­път се среща нерядко и при деца между една и четири години, преди и след тази възраст той протича в осо­бено остра форма. При нея съществува опасност от запушване на трахеята.

Лечение в домашни условия на хриптяща или крупозна кашлица

Главният метод на лечение е да се насити възду­хът с пара. Оставете детето да си играе в банята или в кухнята, а преди лягане е полезно в стаята му да се постави кипящ електрически чайник (разбира се, под наблюдението на възрастен).

Ако имате централно отопление, наслагайте по радиаторите мокри хавлиени кърпи, за да се образува още повече пара. Това ще помогне да се намали ото­кът във и около трахеята на детето и ще облекчи ди­шането му.

За намаляване на температурата и болката е пре­поръчително да се използва парацетамол

Медицинска помощ при хриптяща или крупозна кашлица

Педиатърът най-вероятно ще предпише на детето лечение с антибиотици, макар че крупът е вирусно за­боляване и причинителят му е нечувствителен към антибиотиците. Но те са необходими, за да се ограни­чи рискът от епиглотит.

Ако лекарят има и най-малкото съмнение, че мо­же да се стигне до обструкция (непроходимост) на ди­хателните пътища, детето трябва да бъде хоспитали­зирано. В болницата около него ще създадат необхо­димата топла и влажна атмосфера и то ще бъде под непрекъснато наблюдение.

 

 

 
 

Рекламни

loading...