Реклама


НЕФРОЛИТИАЗА
(1 vote, average 5.00 out of 5)
Здраве - Отделителна система

Какво представлява нефролитиазата?

Нефролитиазата е заболяване със смущения както в резорбцията, така и в обмяната, отделянето и разтворимостта на солите в урината, предимно на пурините, оксалатите и фосфатите. Тия смущения водят до образуването на конкрементни утайки в бъбреците и пикочните пътища.


Причини, които довеждат до нефролитиаза

В етиопатогенезата на нефролитиазата има четири звена, които при различните случаи могат да доминират едно пред друго.

1. Храненето с продукти, съдържащи повече оксалатни или фосфатни съединения може да предизвика нарушения в отделянето на солите. Употребата на твърди калциеви води, особено в сух климат, предизвикващ обилни изпотявания, също води към литиаза.

2. Невротичните състояния също водят до нарушения в обмяната на веществата и създават седиментна диатеза. Тревоги, страх, нервни напрежения и нервно изтощение и др., които водят до хронична възбуда на симпатикусовия нерв, нарушават минералната обмяна и равновесието между лиофилните и лиофобните колоиди в урината.

3. Нарушения в разтворимостта на солите  в урината са най-важното условие за образуването на конкременти. При литиазата колоидното и електролитното равновесие, което се поддържа от лиофилните колоиди, са нарушени, реакцията на урината е изменена и колоидите изпадат в нубекула. Това намалява разтворимостта на трудноразтворимите съединения и те изпадат в седимента. Увредената лигавица представлява за урината чужда повърхност и колоидите се отлагат по нея. Локалната седиментна диатеза зависи също така от температурата и от реакцията на урината. Продължителното лежане, травмите на главата, кръста и фрактури на крайниците, обилното хранене с въглехидрати и др. улесняват седиментната диатеза.

4. Друго условие, за да последва изкристализиране на соли в урината, е наличността на колоидно, органично ядро. Това ядро се явява като водещ фактор при образуването на камъните - ако липсва това условие, може да има седиментна диатеза, но да липсва литиаза. Една инфекция на пикочните пътища, един продължителен уринен застой в легенчето или мехура, травмите на бъбрека с кръвоизлив, пречките по пикочните пътища, натискът отвън създават условия за образуване на ядро от епител слуз, кръв. Храна, която е бедна на епителотоничен витамин А, също така води до лющене на епитела, до отделяне на гъста слуз в бъбречното легенче и до образуване на съответно органично ядро, което служи за основа на литиазата.

За литиазата има значение и прекомерното приложение на някои лекарства, например на сулфонамидите и йодните препарати.

 
 

Рекламни

loading...