Реклама


СЪНОВНИК - К

КАДИШ ли в къща - големи загуби.

КАДИШ ли се в църква - щастие и печалба.

КАЛ - неприятност.

КАЛЕН път ако газиш - болест.

КАЛПАК висок ако носиш насън - ще се сбъднат надеждите ти.

КАЛПАК малък и тесен - парично притеснение.

КАЛУГЕРИЦИ ако пеят в църква - скорошно овдовяване.

КАЛЯСКА ако те вози - висока длъжност, почести, печалби.

КАМБАНА ако бие - ще намериш пари под земята.

КАМЪНИ - голямо препятствие.

КАМЪНИ скъпоценни - известие, което ще те наскърби.

КАНДИЛНИЦА ако някой ти даде насън - приятни известия.

КАРТИ ако играеш - скорошно виждане с далечни

приятели.

КАРТИ ако играеш с много хора - скъпоценен подарък.

КАРТИ разхвърляни из стаята - смърт на някой от

роднините.

КЕРЕМИДЧИИНИЦА ако правиш - нова къща.

КЕРЕМИДИ ако броиш - настъпват щастливи дни.

КЕРЕМИДИ разхвърляни - малка пречка, която ще

преодолееш бързо.

КЕСИЯ ако сънуваш - неприятности.

КЕСИЯ пълна с пари - успех в търговията.

КИХАШ ли насън - дълъг живот.

КЛАДЕНЕЦ ако копаеш - загуби, нещастия.

КЛАДЕНЕЦ в къщата си ако сънуваш - голяма радост в семейството.

КЛЮЧ ако намериш - придобивка.

КЛЮЧ ако сънуваш - ще се радваш на добра жена.

КНИГИ ако четеш насън - ще постигнеш цел.

КОВЧЕГ ако правиш насън - сватба.

КОКОШКА ако ядеш - болест тежка те заплашва.

КОКОШКИ ако храниш - среща с човек, от когото

ще имаш полза.

КОЛА биволска - семейно спречкване.

КОЛА волска ако сънуваш - добри известия за децата ти.

КОН ако видиш насън - ще се сдобиеш с още един враг.

КОН едър и хубав ако имаш - почести, слава и богатство.

КОН кротък ако яздиш - весело известие от чужбина.

КОН умрял ако видиш - ще се преселиш на друго

място.

КОРАБ ако видиш насън - радост голяма.

КОРАБ пълен с храна ако плава в морето - щастие.

КОРАБ с платна ако видиш - добри известия.

КОСА гъста и хубава ако сънуваш, че имаш - радост и здраве.

КОСА дълга ако имаш - чест и почит заради хубавите ти обноски.

КОСА на чужд човек ако стрижеш - голямо щас­тие. Ако обаче стрижеш собствените си коси - беди и нещастия.

КОСАТА си ако мажеш с нещо - небивала слава и семейна веселба.

КОСАТА си ако решеш - ще се избавиш от тежки грижи. Ако девойка сънува този сън, ще се омъжи.

КОСАТА си разбъркана ако сънуваш - голям срам те чака.

КОСАТА ти ако гори - ще се умножи и имотът ти, и децата ти.

КОСИТЕ ти ако побелеят насън - благоденствие.

КОСТИ на умрял ако сънуваш - неволите ти ще се

удвоят.

КОСТИТЕ си ако виждаш - болест и опасност.

 

Още в тази категория: « СЪНОВНИК - И СЪНОВНИК - Л »
Login to post comments
 

Рекламни

loading...