Реклама

Трагични нет запознанства

    Майката на арестувания за двойното убийство в Джебел Мерт – Шукрие Мехмед е напуснала града. Това съобщиха за 24rodopi.com по време на днешния...
107840
      Една четвърт от представителите на силния пол попадат в клопката на любовта от пръв поглед, а 29 на сто от господата признават, че са...
134704.16666666667
  „Вече нямам сълзи дори да плача, ние с тази мъка ще си умрем. Само търся да работя нещо. Мъката е много силна, няма думи, с които да я изразя. Не ...
311193.2
  Ерген, който упорито си търси дама на сърцето, иска да съди 15 жени. Той е подал жалба в прокуратурата, че никоя не хлътва по него. Врачанинът...
114503.66666666667
    Преди години, в зората на интернет, когато всичките ми приятелки ентусиазирано си бяха направи профили в един международен сайт за запознанства,...
102244.25

Постове от форума

МАГНИТНИ БУРИ

Дните с магнитни бури в момента
Подробности ТУК
ОСНОВНИ ТЕМИ ЗА ПАНИЧЕСКО РАЗСТРОЙСТВО
Подробности ТУК

За депресията прочетете ТУК

 
Вторник, 17 Януари 2017г. 15:21ч.

ПЕРУНИКА /ИРИС/ Е КРАСИВО ЦВЕТЕ, ЛЕСНО ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ

Оценете статията
(0 гласа)

Pog Iris L (Ирис, Перуника)

Родът е много голям. За него се посочват между 250 и 300 вида многогодишни тревисти растения. Въз основа на проучвания, част от видовете са отделени в самостоятелни родове, а именно:

Род Хiрhium - Ксифиум с 6 вида, образуват луковица;

Род lridodictium (Иридодиктиум) с 9 вида, образуват луковица; род Gynandriris (Гинандририс) - с 2 вида, образуват грудка; род Juno (Юно) - с 32 вида, образуват луковица.

В литературата за рода Перуника това разделяне на видове не всякога е отразено.

Въпреки големия брой видове в рода lris растенията са с твърде сходна макроструктура. Образуват подземно коренище. При различните видове то е разположено в почвата или на повърхността й. На долната му страна се развиват адвентивни корени. Те са шнуровидни, по-дебели или нишковидни, тънки. От вегетативни пъпки на коренището се развиват вегетативни леторасти, т. нар. листни ветрила и репродуктивни леторасти. Листните ветрила са съставени от розетки от листа, разположени в пространството ветрилообразно в една плоскост. Листата са мечовидни или линейни, но образувани по специфичен начин. Всеки лист е сгънат по централния нерв, двете му страни са прилепнали плътно една към друга така, че всъщност е видима долната повърхност на листната петура, а горната е скрита в прегънатата част. Репродуктивните леторасти са прави, нарядко облистени, всеки завършва с цвят или съцветие. Често то е от смесен тип - частично цимозно и частично рацемозно. Цветът е съставен от 6 перигонни дяла - 3 външни и 3 вътрешни. Шестте дяла са сраснали донякъде в тръбица, а в горната си част са свободни, разширени. В горната си половина 3-те външни дяла са извити надолу, а 3-те вътрешни са изправени, най-често вертикал­но или леко завити към центъра. В границите на вида външните и вътрешните перигонни листчета (дяла) са различни или еднакви по размери и форма. По багри и рисунък са също различни или еднакви. Близалцата на плодника са 3, венчевидни. Всяко е разпо­ложено над едно външно перигонно листче, така те участват също в естетическото въздействие на цвета.

За ирисите са характерни два периода на растеж и развитие: пролетен - нарастване, цъфтеж, образуване на семена; есенен ­залагане на вегетативните и цветните пъпки за следващия вегета­ционен период.

Видовете са естествено разпространени в умерените райони на Северното полукълбо. В нашата флора се срещат 8 вида.

В природната среда различните видове се срещат на няколко типа местообитания по отношение главно на влага в почвата и интензивност на осветление.

Условия на отглеждане на перуниката

Въпреки това за видовете, отглеждани като декоративни и техните културни форми, може да се по­сочат следните особености и общи изисквания спрямо факторите на средата: Растенията са силно зимоустойчиви и в районите с умерен климат презимуват успешно в откритата среда без допълнителни грижи. Добре се развиват на пряко слънчево огряване. Много от видовете са сухоустойчиви, понасят периодично засушаване на почвата. За културните форми е добре да се осигурява умерена влага, включително през втората половина на лятото и ранна есен, когато се залагат пъпките за следващия вегетационен период. Някои видове растат на полусянка и на по-влажна, дори мокра почва, заблатени места. Почти всички отглеждани видове реагират добре на всяка почва, ако е наторена с прегорял оборски тор. Кореновата система на ирисите е силно развита и се преце­нява, че подобрява структурата на почвата.

Как се размножава перуниката

Ирисите се размножават лесно чрез разделяне на коренишето. Много от видовете lris и техните културни форми се отглеж­дат като многогодишни листнодекоративни и цъфтящи за зацве­тяване на зелените площи. Ценят се заради интересната структура на растенията. Освен това много от тях са с изключително кра­сиви цветове - големи, с интересни форма и рисунък на багри, съчетание на багри. Създадени са изключително много културни форми - около 30 000. Те са резултат на междувидова хибридизация. Лесното вегетативно размножаване позволява да се запазват получените ценни декоративни признаци.

Iris hybridae  (Ирис хибриде, хибриден)

Под това наименование са събрани много голям брой култивари (сортове), получени чрез хибридизация с участието на 8 - 10 вида, включително Iris germanica L. Поради това те се представят и с наименованието Iris germanica- хибриди. Те са с дебело коренище, мечовидни листа, едри цветове. Различават се по височина на растенията ­листни ветрила и цветоносни стъбла; размери, багри, рисунък на цветовете. Цъфтят през май - юни.

Условия на развитие, почва, подхранване

Развиват се добре на пряко слънчево огряване, богата с хранителни вещества почва, редовно, умерено поливане. Влага­та е необходима и след прецъфтяването, защото тогава се залагат цветните пъпки за следващия вегетационен период.

Iris variegata L. (Ирис вариегата, пъстър)

Растението е с дебело коренище. Листата са линейно мечовидни, широки 1,5 - 3 см, с добре видими надлъжни успоредни жилки (образуват ребра). Цветоносното стъбло е по-високо от листата. По време на цъфтеж е с височина 40 - 50 ст. Цветовете са пъстри. Външните перигонни дялове са с жълта или бяла основа, виолетови към върха, изпъстрени с кафяви, тъмночервени или виолетови жилки. Имат и средна ивица от жълти или виолетови реснички. Вътрешните перигонни дялове са жълти или виолетови, еднобагрени или изпъстрени с жилки, обагрени във виолетово или кафявочервено. Близалцата на плодника са широки, назъбени. Растенията цъфтят през май ­юни. В края на август - началото на сеп­тември, листата засъхват.

Видът у нас е естествено разпространен

Среща се из цялата страна по сухи, тревис­ти, каменисти места. Цени се много като декоративно растение. Подходящ е за за­саждане на сухи, слънчеви места.

Iris pseudacorus L. (Ирис псеудакорус, лъжлив; блатна перуника)

Коренището е сравни­телно дебело - с диаметър 2 см. Листата са линейно мечовидни, дълги от 70 - 80 см до 1,5 - 2 м, широки до 3 - 4 см. Стъблата също са високи. В естествените местообитания височината им варира от 60 - 70 см до 1,5 м. Всяко стъбло завърш­ва с няколко цвята, обагрени в жълто. Външните перигонни дялове са обратнояйцевидни, големи, дълги до 7 см. Вътрешните перигонни дялове са изправени, по-дребни, къси, тесни, линейни. Растенията цъфтят през май - юни

Къде е разпространена блатната перуника

Видът е естествено разпространен из цялата страна, из забла­тени, мочурливи, влажни места. Ценен е като растение за декора­ция на такива места в селищни и крайселищни паркове.

 

Видовете и културните форми от този род може да се използ­ват като многогодишни за зацветяване на зелените площи в групи, масиви, специални (тематични) кътове, изградени с участието на представители само от род Iris, т. нар. ирисарии.


Login to post comments
loading...
 

Рекламни

Новини

Спонсорирано

Спонсорирано

loading...

Интересни мнения

Последни коментари