Реклама

Трагични нет запознанства

    Майката на арестувания за двойното убийство в Джебел Мерт – Шукрие Мехмед е напуснала града. Това съобщиха за 24rodopi.com по време на днешния...
109640
      Една четвърт от представителите на силния пол попадат в клопката на любовта от пръв поглед, а 29 на сто от господата признават, че са...
136244.16666666667
  „Вече нямам сълзи дори да плача, ние с тази мъка ще си умрем. Само търся да работя нещо. Мъката е много силна, няма думи, с които да я изразя. Не ...
313523.2
  Ерген, който упорито си търси дама на сърцето, иска да съди 15 жени. Той е подал жалба в прокуратурата, че никоя не хлътва по него. Врачанинът...
116173.66666666667
    Преди години, в зората на интернет, когато всичките ми приятелки ентусиазирано си бяха направи профили в един международен сайт за запознанства,...
103784.25

Постове от форума

МАГНИТНИ БУРИ

Дните с магнитни бури в момента
Подробности ТУК
ОСНОВНИ ТЕМИ ЗА ПАНИЧЕСКО РАЗСТРОЙСТВО
Подробности ТУК

За депресията прочетете ТУК

 
Четвъртък, 19 Януари 2017г. 15:14ч.

ЛАЛЕТО - КАК ДА ГО ОТГЛЕЖДАМЕ

Оценете статията
(0 гласа)

Характеристика и видове лале

За този род се посочват различен брой видове - 100 и 150. Всички представители са многогодишни треви­сти растения. Образуват подземен орган луковица. Тя е съставена от видоизменено скъсено стъбло, на­ричано дънце на луковицата. То носи видоизменени месести листа - люспи на луковицата, в които се на­трупват резервни хранителни вещества. Само най­външната люспа е кожеста или ципеста и нейната роля е защитна - да предпазва луковицата от неблагоприятни външни въздействия. В пазвите на люспите има вегетативни пъпки, от които се развиват нови луковички. Във връхната част на дънцето се залага пъпка, от която се развива надземният летораст - стъбло с листа и цвят. От долната страна на дънцето на луковицата се развиват адвентивни корени. Те са тънки, неразклонени, с кратка продължителност на живот - от септември - октомври до май следващата година. Всяка есен през септември, след периода на покой се образуват новите адвентивни корени. Само през първата година от живота на растенията, получени от семена (пониците) се развива централен корен. През следващата година централни­ят корен загива и се замества от добавните (адвентивните) коре­ни. От всяка луковица се образува по едно стъбло, облистено с няколко листа. При различните видове височината му по време на цъфтеж е от 5 - 6 до 90 см. Листата са от 1 до 6, най-често 2- 4 разположени последователно, в долната половина на стъблото. Те са приседнали, обхващат стъблото. По форма са прости, продълговати, с различна широчина. По багра са яркозелени до сивозелени - при восъчен налеп. При някои видове листата са из­пъстрени с кафяви петна или ивици. Всяко стъбло завършва с един, рядко с няколко цвята. Всеки цвят е съставен от 6 свободни перигонни дяла, ярко обагрени.

Какви са цветовете на лалето?

Цветовете са едри, красиви със своите форма и багри. За тях са характерни термонастичните Дви­жения - при повишаване на температурата на въздуха, те се раз­тварят широко, перигонните дялове могат да заемат почти хори­зонтално положение. При понижение на температурата те се из­правят и цветът се затваря, приема отново характерната си фор­ма. Една биологична особеност трябва да се отбележи при видо­вете от род Tulipa. Всяка луковица, в която през есента има вече заложен цвят, цъфти на следващата пролет. След цъфтежа тя за­гива, защото резервните хранителни вещества в люспите са из­черпани. Същевременно от луковичките, заложени и развили се в пазвите на нейните люспи, една (в центъра), нараства най-бързо и наедрява. Тя се нарича заместваща луковица. В нея през лятото се залага цветоносното стъбло с цвета и тя ще цъфти на следващата пролет. Така че растението е многогодишно, но всяка цъфтяща луковица се оформя като заместваща и цъфтяща и живее един вегетационен период.

Видовете са естествено разпространени в умерените райони на Европа, Азия, в Северна Африка. Най-голям е техният брой в Средна Азия. У нас естествено разпространение са 5 вида. Всички те са вписани в нашата Червена книга като застрашени, като 4 от тях са български ендемити, а един - балкански ендемит.

Каква е естествената среда на растеж на лалето?

В естествените си местообитания видовете растат на слънче­ви места, в райони с горещо и сухо лято, ниски зимни температу­ри, малко валежи през част от пролетта и лятото. Ето защо те са растения с летен покой за прекарване на неблагоприятния сух ле­тен период и подснежно развитие и кратък пролетен цъфтеж ­април - май за различните видове. Условията на месторастене в природата са обусловили следния ритъм на растеж и развитие на растенията.През есента при температури 6 - 10 градуса, т.е. от средата до края на септември за нашите климатични условия, се появяват и нарастват новите адвентивни корени. Същевремен­но първоначалният растеж на цветоносното стъбло с листата и заложения цвят протичат в почвената среда при сравнително нис­ки положителни температури. С настъпването на ниските зимни температури растежът се забавя значително, почти спира. В нача­лото на пролетга стъблото (репродуктивният летораст) се появя­ва над повърхността на почвата. Цветоносното стъбло нараства. Цъфтежът е през април - май. След прецъфтяването листата се запазват още известно време (1 месец). Те фотосинтезират и на­трупват резервни хранителни вещества в луковицата (замества­щата). През юни засъхват и растението навлиза в период на по­кой. Корените също засъхват. През периода на покой през летни­те месеци в луковицата се залагат цветът и зачатъците на новите корени. От септември започва новата вегетация.

На какви места вирее лалето?

В култура видовете от този род се развиват добре на слънчеви места. При недостаъчно светлина стъблата се удължават, изкри­вяват; луковиците издребняват. Растенията не са взискателни към типа почва. Но за добро развитие на корените са необходими до­статъчно въздух и кислород. Така че почвата трябва да е лека, рохкава, водопропусклива, въздухопроницаема, богата с храни­телни вещества, но без пренасищане. Изискват умерена, редовно подавана влага. При задържане на прекомерна влага в почвата през есента и пролетта луковиците не се развиват добре, може да заг­ният или да измръзнат. Но при суха пролет растенията се нужда­ят от попиване. В противен случай стъблата не достигат харак­терните за вида и култивара размери. Биологичните особености, ритъмът на растеж и развитие и периодът на покой обуславят вре­мето на изваждане и времето на засаждане на луковиците. Ако се налага изваждане, то трябва да стане през юни, след зажълтяване на листата и преди окончателното им опадване. Така личат още гнездата с луковиците или мястото, на което е луковицата.

Кога става засаждането на лалето?

Засаж­дането трябва да става през септември. Дълбочината на засажда­не зависи от размера на луковицата. Най-благоприятна е дълбочината, измерена от върха на луковицата до повърхността на почвата, равна на 3 пъти височината на луковицата. За едрите луковици тя е 10 - 12 см. На по-леки почви дълбочината на засаж­дане може да се увеличи малко, на по-тежки почви да се намали. Дълбочина над 20 см се отразява отрицателно. Луковиците из­дребняват, броят на новообразуваните луковички намалява, труд­но е изваждането.

Лалето се отглежда като декоративно цвете

Като декоративни растения лалетата се отглеждат много от­давна - от Х! - ХII век в Азия, от ХУ! век в Европа. Създадени са изключително много културни форми - над 20 000. Изменени са следните признаци: височина на растението по време на цъфтеж, размери и багри на листата, размери, форма, багри на цветовете, степен на кичестост, време на цъфтеж, устойчивост на болести и неприятели, Най-големият брой културни форми са обе­динени под наименованието Tulipa х hybrida hort. Създадена е единна международна класификационна систе­ма, която обхваща 2140 вида, разновидности и култивари. Съгласно нея естествени и културни форми са подредени в 4 големи групи с общо 15 класа.

Лалетата са зимоустойчиви и в зелените площи може да се от¬глеждат за зацветяване като: многогодишни; двугодишни с пролетен цъфтеж и изваждане на луковиците, за да се освободи площта за зацветяване с летните цветя. Освен това се отглеждат и за отрязан цвят.

 

Login to post comments
loading...
 

Рекламни

Новини

Спонсорирано

Спонсорирано

loading...

Интересни мнения

Последни коментари