Реклама


ТОПЛОФИКАЦИЯ УСКОРЯВА СЪБИРАНЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА

Оценете статията
(0 гласа)

Топлофикация София” ЕАД има комплексен план за максимално ускорено събиране на задълженията от абонатите си. Той включва всички позволени от закона мерки, сред които завеждане на съдебни дела срещу некоректни ползватели, индивидуална работа с длъжниците за търсене на решение извън съда и подписване на индивидуални споразумения за разсрочено плащане, съобщиха от дружеството.
В резултат през последния месец се отчита значителен ръст на събираемостта, като към 4 януари 2011 година 47% от всички абонати са без задължения към дружеството. 19% от клиентите имат до две просрочени сметки, 16% от абонатите са с неизплатени от 2 до 12 месечни сметки, а 18% от потребителите имат повече от 12 просрочени месечни сметки. В последната година „Топлофикация София” ЕАД е предприела много сериозни мерки за събиране на просрочените задължения чрез съдебна процедура. Заведени са над 8 000 дела и по съдебен ред са събрани близо 14 млн. лева. Общо „Топлофикация София”ЕАД има образувани над 50 000 граждански изпълнителни дела за обща сума 120 млн. лева. Само през 2010 г. са сключени около 2300 споразумения за дългове от около 6 млн. лв.
„Топлофикация София”ЕАД е търговско дружество, което носи обществената отговорност за отоплението на над 1,5 милиона столичани. Затова сме длъжни да защитим интересите на коректните си клиенти, които въпреки финансовите си затруднения, изпълняват задълженията си. Не е редно тези над 250 000 домакинства да страдат и да са заплашени от спиране на парното и топлата вода, заради липсата на отговорност на некоректните”, категоричен е Стоян Цветанов, изпълнителен директор на „Топлофикация София” ЕАД. „Днес още веднъж заявяваме категоричната си решимост да предприемем всички законово допустими мерки спрямо длъжниците, за да бъде осигурено заплащането за доставките на природен газ и нормалното отопление на столичани, на учебните, детски и медицински заведения до края на зимата.”
За по-ефективно събиране на задълженията дружеството предприема серия от стъпки. В месечните фактури на всеки клиент на самостоятелен ред има информация за размера на просрочените задължения. При натрупани няколко неплатени сметки като първа стъпка служителите от търговските отдели на отделните топлорайони изпращат уведомителни писма на клиентите и покана да платят дължимите суми или част от тях, като сключат споразумение за разсрочване. Ако абонатът не прояви активност, служителите пристъпват към посещения на място или търсят контакт по телефона. 
Пристъпването към съдебна процедура е последната мярка, когато всички други средства за събиране на задълженията са изчерпани. В тези случаи „Топлофикация София” ЕАД е задължена да се обърне към съда като независим арбитър. Съдът, съобразно законовите разпоредби, решава дали да присъди цялата изискуема сума на дружеството или част от нея.
Кредиторът има право да търси съдебна защита или принудително изпълнение. Погасителната давност от три години не опростява автоматично задължението за плащане и не се прилага служебно от съда. Право на длъжника е да реши дали да се възползва от погасителната давност или коректно да признае задължението си. В рамките на съдебното производство длъжникът може да се позове на изтекла в негова полза давност, за да отхвърли претенциите на кредитора. Стартирането на съдебна процедура спира хода на погасителната давност за изискуемите суми и това важи и ще важи за всички некоректни потребители, срещу които се завеждат дела.
„В тази връзка сме длъжни да уведомим всички потребители, че „Топлофикация София”ЕАД работи усилено за стартиране на съдебни процедури срещу всички некоректни абонати. Така оттук нататък няма да се допусне преминаване в хипотеза на погасителна давност и не е редно хората да разчитат, че старите им задължения автоматично ще изчезнат”, категоричен е Стоян Цветанов. „Нещо повече, подобно заблуждение поставя на риск и личните им финанси, защото всяко отлагане води до увеличаване на задълженията заради натрупването на лихви. Вместо това е далеч по-разумно те да потърсят контакт с нас, за да предложим начин за сключване на споразумение за разсрочено плащане”.
Като допълнителна стъпка за ускоряване на събираемостта ръководството на „Топлофикация София” ЕАД предлага и законови промени, а именно просрочените задължения да се разглежда по чл.417 от ГПК, което ще даде възможност да се използва съкратената процедура. Сега действащият механизъм по чл. 410 от ГПК практически забавя моментния паричен поток към дружеството.
Обезценката на търговски вземания се извършва в рамките на годишното счетоводно приключване при спазване на утвърдената счетоводна политика на дружеството. През 2009 г. обезценката на вземанията в „Топлофикация София”ЕАД е в размер на близо 15 млн. лева. Счетоводното приключване на 2010 г. предстои, като резултатите ще бъдат публикувани.

Login to post comments
 

Рекламни

loading...