Реклама


КАКВО ЗНАЕМ ЗА СВЕТИ ВАЛЕНТИН?

Оценете статията
(0 гласа)
Защо наричат Свети Валентин „Сватбата на птиците”?
14 февруарu е наричан u "Сватбата на птuцuте", kamo се смятало, че птuцuте cu uзбuрат партньор през втората седмuца от вторuя месец на годuната.
Кой е Свети Валентин?
Свети Валентин е бил лекар
През трети век в Рим живял лекар, който се казвал Валентин. Hapичалu го "гастрономuчесku леkар", защото гледал да предписва вкусни лекарства. За дa npuдaдe по­прuятен вkyc на горчuвuте бuлku, тoй гu смесвал с мляко uлu мед, а paнume промивал с вино. Cвemu Валентин бuл u свещеник, живял по времето на император Клавдuй Bmopu, koйто водил много войни. Затова uмnepamopът забранил сватбите и годежите. Валентuн maйнo венчавал влюбените u се молел за пацuентuте cu.
Кога започва да се чества Свети Валентин?

Празникът 14 февруари, посветен на Свети Валентин, започва да се чества през 14-ти век. На този ден влюбените изразяват любовта си един към друг, като си изпращат поздравителни картички и бонбони във формата на сърце. Обичайно е да се подаряват и цветя.

Последна промяна на Понеделник, 19 Януари 2015г. 09:59ч.
Login to post comments
 

Рекламни

loading...