Реклама


КАК ДА РЕГИСТРИРАМЕ ЖИЛИЩНО СДРУЖЕНИЕ?

Оценете статията
(0 гласа)

В правилата, по които ще се одобряват проекти за саниране на жилищни сгради по оперативна програма “Регионално развитие”, има едно, което няма как да се заобиколи - за саниране ще се одобряват само сгради, чиито обитатели са регистрирали сдружение на етажната собственост. То не трябва да се бърка с обикновената етажна собственост, която задължително трябва да се регистрира в общината според приетия през 2009 г. Закон за управление на етажната собственост. Сдружението е въпрос на избор. То е юридическо лице с нестопанска цел.

Последните промени на закона от миналата година дадоха възможност учредяването на такова сдружение да става и само с гласовете на 67% от собствениците в сградата. Улеснението е впечатлило малцина, защото засега са известни само пет входа в цяла България, които са предприели тази стъпка, по данни на Асоциацията на домоуправителите в България.

Ползите

Сдружението е задължително, за да кандидатства сградата за одобряване в предстоящата схема по европейската оперативна програма. И други програми за саниране изискват такова сдружение, а очевидно и предстоящи програми ще предпочитат да общуват с едно юридическо лице от сградата вместо поотделно с обитателите. Но дори по някаква причина сградата да не бъде одобрена или впоследствие всички да се откажат да санират, от сдружението има полза. Според енергийния закон например всяка топлофикация има специална, по-ниска цена на парното за сгради, които са в режим на сдружение. Сдружението освен това може много по-лесно да кандидатства за заем за някакви общи нужди, а и има право на данъчен кредит по ДДС.

Стъпките

Инициативата може да дойде от всеки обитател на входа, като спази определени процедури. Първо трябва да изпрати покана за общо събрание на собствениците на апартаменти. В нея задължително трябва да е вписано, че дневният ред предвижда обсъждане на създаване на сдружение. Към нея трябва да е приложен и проектът на споразумението за създаването, което е бъдещият му устав. Поканата трябва да се изпрати поне 7 дни преди събранието. Тя трябва да се закачи на видно място във входа, но законът допуска съседите да се уведомят и устно. Онези, които не са в жилището си повече от месец, трябва да оставят имейл на домоуправителя именно за такива случаи. Ако не са го направили, по закон се считат за уведомени.

Другата особеност е кворумът - такъв има, когато на събранието присъстват представители на 67% от идеалните части на общите части на сградата. Този кворум е задължителен, защото общината ще поиска протокол от събранието с подписите на съгласните.

За да регистрира местната община сдружението, трябват три документа: протокол от проведеното общо събрание с подписите на съгласните, споразумение за учредяване на сдружението и спесимен от подписа на избрания за председател на управителния съвет. Единствено за последния законът казва, че трябва да е нотариално заверен.

По закон общината трябва да издаде удостоверение, че включва в регистъра учреденото сдружение. В действителност се оказва, че общините са доста неподготвени. На много места желаещите биват отпращани с мотива, че все още се чака специална наредба на министъра на регионалното развитие за водене на регистъра. От министерството обаче твърдят, че това няма да се прави - общините са длъжни да прочетат внимателно наредба 3 към същия закон, която е още от 2009 г. Тя се прилага както за регистриране на етажни собствености, така и на сдружения.

Когато и това препятствие мине и собствениците се снабдят с удостоверението, до появата на сдружението в правния мир остава само една крачка - вписване в регистъра на Агенцията по вписванията и издаването на номер по БУЛСТАТ.

Колко струва

Създаването и поддържането на сдружението не изисква значими средства. Подаването на заявлението в общината, вписването в регистъра и издаването на удостоверението са безплатни. Нотариалната заверка на спесимена е 6 лв. по тарифата на Нотариалната камара. Агенцията по вписванията взема 14 лв. за издаването на БУЛСТАТ.

Регистрирането на сдружението - от изпращането на поканата за общо събрание до записването в Агенцията по вписванията, отнема не повече от месец. Общината е длъжна да впише сдружението в 14-дневен срок, ако документите са редовни. Удостоверението, което издава, трябва да се представи в 7-дневен срок в Агенцията по вписванията, която трябва да регистрира сдружението в рамките на седем дни.

Поддържането на самото сдружение също не изисква значими средства. То не е длъжно да подава годишен финансов отчет, освен ако няма друга дейност освен тази, която предвижда Законът за управление на етажната собственост.

 

 

trud.bg

Login to post comments
 

Рекламни

loading...