Реклама


КРИВОГЛЕДСТВО, КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КРИВОГЛЕДСТВОТО?
(0 votes, average 0 out of 5)
Здраве - Очи

КАКВО ОЗНАЧАВА КРИВОГЛЕДСТВОТО?

От медицинска гледна точка кривогледството оз­начава, че очите на детето гледат на различни стра­ни. Приблизително едно на всеки петнадесет деца страда от това.

Кривогледството е нормално явление при бебета до шестмесечна възраст. След това обаче и двете очи трябва да са насочени право към обекта, който гледа детето. При някои бебета и деца до три години се наб­людава така нареченото временно кривогледство, ко­гато едно от очите периодично "бяга" настрани. Това обикновено се случва, когато детето е много уморено. Този вид кривогледство обикновено минава от само себе си. Ако сте забелязали, че детето често (до ня­колко пъти дневно) си криви едното или двете очи, обърнете се към лекар.

По правило мозъкът съединява изображенията, получени от двете очи, в една триизмерна картина. Но ако детето е кривогледа и очите му гледат на раз­лични страни, изображението ще бъде размазано и картината става неразбираема.

Мозъкът търси начин да се справи с проблема и започва да игнорира информацията, подавана от ед­ното око. Макар че и двете очи на детето виждат нор­мално, то получава информация само от едното. Та­кова дете вижда ясно околните предмети, но само в две измерения.

Какво наричаме "мързеливо" око?

Проблемът е, че мозъкът постепенно свиква да иг­норира напълно изображението, постъпващо от "кри­вото" око, в резултат на което то става абсолютно сляпо. Това състояние се нарича "мързеливо око". Ако не се започне лечение на кривогледството преди де­тето да стане на 6-8 години, съществува опасност след навършване на 10 години слепотата да стане практи­чески неизбежна.

Ето защо е толкова важно кривогледството да се установи навреме и веднага да се започне лечение. При медицинските прегледи на бебетата и децата до пет­годишна възраст задължително се търсят признаци на евентуално кривогледство.

Препоръки при кривогледство

Ако детето страда от остра форма на кривоглед­ство, когато очите буквално гледат на различни стра­ни, това се забелязва веднага. Но бъдете особено вни­мателни с бебетата. Понякога те имат доста голямо разстояние между очите и поради това изглеждат ле­ко кривогледи, макар че в действителност не е така.

Най-добрият ориентир е отражението на светли­ната. В ирисите на очите се отразява светлината, ид­ваща от прозореца или от електрическата крушка. Когато детето гледа право пред себе си, двете отраже­ния трябва да се намират на едно и също място в съ­ответното око.

Медицинска помощ  при кривогледство

Обърнете се към лекар, ако ви се струва, че детето има кривогледство.

Лечението зависи от причината за недъга. Поня­кога проблемът е преди всичко в това, че едното око не вижда добре. В този случай детето трябва да носи очила. Широко разпространен е и следният метод на лечение: здравото око на детето се закрива с превръз­ка, така, че другото, което "криви", постепенно да се насочи напред. Този начин е доста ефикасен, макар че понякога се налага превръзката да се носи дълго време.

 

Днес лекарите предпочитат да коригират криво­гледството по хирургичен път преди детето да е на­вършило три години.

 


 
 

Рекламни

loading...