Реклама

Постове от форума

МАГНИТНИ БУРИ

Дните с магнитни бури в момента
Подробности ТУК
ОСНОВНИ ТЕМИ ЗА ПАНИЧЕСКО РАЗСТРОЙСТВО
Подробности ТУК

За депресията прочетете ТУК

 
СТРАХ ОТ ОТХВЪРЛЯНЕ. СТРАТЕГИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА РИСКА
(3 votes, average 5.00 out of 5)
Психично здраве - Състояния

 

 

Как да се справим със страха от отхвърляне.?

За да намалите страха си от отхвърляне, трябва да рис­кувате да бъдете отхвърлени.

Край. Поемането на риска да бъдете отхвърлени, ще унищожи нереалния страх, защото ще видите, че събитието, от което се страхувате, а именно, отхвърлянето, не винаги се случва. Без да поемате този риск, никога няма да научите това. А то също така ще на­мали страха, дори когато той е реален. Когато са ви отх­върлили, което неизбежно ще се случи, болката не е толко­ва унищожителна, нито унижението е толкова съкрушител­но, колкото сте си мислили. За съжаление, не можете да се научите да понасяте жилото на отхвърлянето, без то да ви бодне в действителност.

 

Всичко това е съвсем логично и вие знаете, че трябва да го напра­вите и веднага щом това, което очаквате, се случи, се втур­вате напред и поемате риска. Нали?

Грешите. Рискувайте днес. Сега. Не чакайте това да се случи някой ден. Този ден· няма да дойде. Или още по-ло­шо, когато той наистина дойде, и вие поемете риска, бол­ката, която изпитате, когато разберете колко голяма част от живота си сте прекарали в напразно очакване на преуве­личен страх, ще ви съкруши.

 

Какви са стратегиите за поемане на риска?

· Спрете да чакате деня, когато ще сте достатъчно сла­ба или в достатъчно добро физическо състояние. Стра­хът от отхвърляне е отчасти този, който ви подтиква да бъдете пълна и отпусната, преди всичко. Той ви да­ва "основание" да избегнете поемането на светски риск. Покажете тялото си на света и го накарайте да се чув­ства удобно, докато в същото време взимате мерки за подобряването му. Вие сте този, който най-яростно от­хвърля себе си и тялото си.

· Спрете да чакате да ви провърви достатъчно! Спрете да гледате жените, които най-силно ви интере.суват и да си казвате: "Не бих могъл да поканя една от тях днес, но след няколко години, когато се утвърдя като специалист, когато съм по-стабилен финансово, кога­то ме издигнат в службата, тогава бих могъл да привлека вниманието на една от тези, които наистина ис­кам. Вие вече сте достатъчно добри. Рискувайте.

· Спрете да чакате до момента, когато ще имате "вре­ме", докато не сте заети в службата, или докато деца­та няма толкова много да се нуждаят от вас, или до-като застаряващите ви родители са по-добре настане­ни, или докато се изпълнят всякакви други всевъзмож­ни задължения, които могат да ви дойдат на ум. Да, те имат приоритет пред другите и наистина отнемат време. Но много често ние запълваме живота си със задължения, за да избегнем поемането на рискове.

· Спрете да разделяте проблемите си. Откажете се от вся­какви похвати, които обикновено използвате, за да ус­покоите копнежите си и да уталожите тревогите си. Оп­ределете си един период от време, за предпочитане да е тримесечен, и прекъснете отдаването си на лоши на­вици и пристрастия. Изключете си телевизора. Не пий­те. Не взимайте никакви наркотици. Яжте умерено, ка­то внимавате за калориите. Възвърнете си формата. След това ще получите задоволителна представа за страховете и стремежите, които сте избутвали от съз­нанието си.

Страхът от отхвърляне е багажът, от който можете да се отървете, ако имате желание да предприемете рискове, рискувайте - сега.


 

 
 

Рекламни

Новини

Интересни мнения

Последни коментари

loading...