Реклама


ЗАДУХ
(0 votes, average 0 out of 5)
Здраве - Симптоми

 

Причини за задух

При отслабване па сърдечната дейпост болните обикновено получават задух. Непосредствена причина на задуха е дразненето на дихателния център от въглената киселина на кръвта.

Симптоми на задух

При отслабване на сърдечния мускул се образува венозен эастой; количеството, на въглената киселина в кръвта се увеличава. Това възбуждане на дихателния център може да стане и по рефлекотрен път чрез интерорецепторите на кръвоносните съдове.

Наблюдаващият се в тези случаи задух за разлика от белодробния се нарича сърдечен.

Ситуации, при които се появява задух

При незначително отслабване на сърдечния мускул задухът се появява само при физически труд, при изкачване на стълби и др. след това започва да възниква при всяко движение. В случай на тежка сърдечна недостатъчност значителен задух се наблюдава даже у болни, лежащи на легло.

У сърдечно болни със значително отслабнал сърдечен мускул задухът може да се появява на пристъпи.

При така наречената  сърдечна астма пристъпите на задух биват толкова силни, че болните през време на пристъпите могат да умрат.

При най-малките симптоми на задух трябва да се потърси лекарска помощ.

 

 

 
 

Рекламни

loading...