Реклама


БЪРЗА ПОМОЩ ПРИ ПРИПАДЪК
(0 votes, average 0 out of 5)
Здраве - Симптоми

 

Симптоми при загуба на съзнание или припадък

 

Пациентът не реагира на говор или болка; лицето е зачервено (при силна треска, възпаление на мозъчната обвивка, топли­нен удар), бледо (при колапс на кръвообращението, вътре­шен кръвоизлив, шок), синкаво (при недостиг на кислород, проблем със сърцето).

Причини за загуба на съзнание

 

 • Колапс на кръвообращението, психически шок, алергичен шок
 • Силна загуба на кръв
 • Сърдечен инфаркт, спиране на сърцето
 • Тежко задушаване
 • Много висока температура (над 40 градуса)
 • Топлинен удар
 • Веднага повикайте "Бърза помощ"
 • При изпадане в безсъзнание (това означава припадък, про­дължаващ повече от 1 минута); при спиране на дишането или сърцето (опасност за живота!)

 

Първа помощ при загуба на съзнание

Проверете дишането: Сложете едната си ръка върху гръд­ния кош на пациента и усетете дихателните движения; или задръжте огледало пред устата и носа на пациента (огледало­то се замъглява от дъха).

Проверете пулса: Напипайте пулса с показалеца и средния пръст; на вътрешната страна на китката под възглавничката на палеца или вляво или вдясно от гръкляна, на сънната ар­терия.

Какво можете да направите при загуба на съзнание?

 

 • Странично стабилно положенuе
 • Ако дишането и пулсът са ста­билни, сложете пациента да легне по гръб върху твърда подложка, коленичете отстра­ни, избутайте намиращата се откъм вас ръка колкото може под тялото на пациента (фиг. 1)
 • Сгънете крака от същата страна (фиг. 2)
 • Хванете рамото и бедрото от другата страна и завъртете пациента към себе си (фиг. 3)
 • Извийте главата на пациента леко назад, така че полуотво­рената уста да сочи надолу, издърпайте долната ръка на­зад, сложете другата ръка под бузата (фиг. 4).
 • При спряло дишане
 • Веднага повикайте "Бърза помощ".
 • Изкуствено дишане; ако е необходимо, направете сър­дечен масаж.

 

 


 

Дишане на уста в нос

 

 • Сложете пациента на твърда подложка, отстранете с пръст чуждите тела или повърнатата, материя от устата (като завъртите главата му леко настрани), коленичете до главата.
 • Извийте главата на паци­ента назад, затворете устата, като леко натиснете с палец долната челюст; другата ви ръка стабилизира челото (фиг. 5).
 • Поемете дълбоко дъх, обхва­нете възможно най-плътно с уста носа на пациента, вни­мателно вдухайте въздуха в носа.
 • След всяко вдухване отпускайте устата на пациента, за да може да издиша.
 • Вдухвайте на всеки 4 секунди.
 • Когато пациентът диша самостоятелно, го приведете в стабилно странично положение.

 

Дишане на уста в уста

 

 • Сложете пациента по гръб, сложете дясната си ръка (ако сте десняк) върху брадичката му, така че палецът да е по средата И, с другата ръка под­пирайте челото, като стискате носа с палец и показалец(фиг. 6).
 • Извийте главата на пациента назад, дълбоко поемете въз­дух, натиснете с десния палец брадичката надолу (за да се отвори устата!), обхванете устата му възможно най­плътно със своята и внимателно вдухайте въздуха в дро­бовете му.
 • След всяко вдухване отпускайте устата, за да може паци­ентът да издиша.
 • Вдухвайте на всеки 4 секунди.
 • Когато пациентът диша самостоятелно, го приведете в стабилно странично положение.
 • На всеки 5 вдухвания контролирайте пулса, ако няма та­къв, направете сърдечен масаж или обдишвайте до прис­тигането на "Бърза помощ"!

 

При припадък

 

 • Има наличие на дишане и пулс, кожата е бледа, пациентът е временно неконтактен.
 • Сложете краката на пациента върху стол, сандък или др. под ъгъл от 45 до 90 градуса, сложете на челото мокра кърпа.
 • Когато пациентът дойде в съзнание, внимателно го сло­жете да седне и му дайте да пие.

 
 

Рекламни

loading...