EVROPEA
ФОНДАЦИЯ ЕВРОПЕЯ
Всички права запазени.
2007-2009 All rights reserved

за нас    |    мисия      |      новини       |      за контакти      |   форум       |   речник на фобиите    |     речник на страховете
начало

видове разстройства

паническа атака

паническо разстройство

агорафобия

дисоциация

ПР и бременност

профил на ПР

сезонно разстройство

депресия

имате ли ПР

ПР и децата

ПА и двете възможности

диета при ПР

стимулант за страха

всекидневие и ПР

новини

карта на сайта

страх

психоанализа на страха

опознаване на ПР

лечение на ПР

причини за ПР

недостиг на внимание

отказ от секс

пристрастеност към секс

10 тайни на ПР

вие и вашия лекар

фибромиалгия

нарушения на съня

визия на ПР-страдащ

дентална фобия

психотерапия

натраплива невроза

стрес разстройство

клаустрофобия

социална фобия

сърдечен проблем

епилепсия

ниско самочувствие

смяна на работа

panic survivor

истински истории

близките и ПР

въпроси и отговори

биполярно разстройство

дислексия

как да изберем правилния психотерапевт

скала на страха

тиреотоксикоза

нощна паническа атака

бензодиазепини

гастроезофагиален рефлукс

световъртеж

алкохолизъм

бременности и антидепресанти

странични ефекти на антидепресантите

аспартам

гняв

протакане

булимия

слънчев  и топлинен удар

нива на страха

шизофрения
Новини и информация на английски език за паническо разстройство, агорафобия, деперсонализация и други тревожни разстройства, може да намерите на  следния линк:
www.panic.evropea.com
Превръзка с триъгълна кърпа 

Какво представлява превръзката с триъгълна кърпа?
Триъгълната кърпа представлява четириъгълно парче материя, сгънато ъгъл с ъгъл така, че да се получи триъгълник.

Кога се използва превръзка с триъгълна кърпа?
Най-често се употребява за имобилизиране на горен крайник при травматични и възпалителни заболявания.

Как се извършва превръзката с триъгълна кърпа?
Кърпата се поставя, така че единият й край да лежи върху здравото рамо, а другият да виси надолу: Върхът на кърпата е обърнат към лакътя на болния. Свитият под прав ъгъл лакът се поставя върху кърпата, мишницата е допряна до гръдния кош. Висящият долу край на кърпата се вдига нагоре и се мята върху рамото на болната страна. Превързващият застава зад болния, хваша двата края на кърпата, тегли ги нагоре, докато почувствува, че лежи здраво върху кърпата, и тогава ги завързва. Върхът на кърпата се премята под лакътя, където се фиксира.