EVROPEA
ФОНДАЦИЯ ЕВРОПЕЯ
Всички права запазени.
2007-2008 All rights reserved

за нас    |    мисия      |      новини       |      за контакти      |   форум       |   речник на фобиите    |     речник на страховете
начало

видове разстройства

паническа атака

паническо разстройство

агорафобия

дисоциация

ПР и бременност

профил на ПР

сезонно разстройство

депресия

имате ли ПР

ПР и децата

ПА и двете възможности

диета при ПР

стимулант за страха

всекидневие и ПР

новини

карта на сайта

страх

психоанализа на страха

опознаване на ПР

лечение на ПР

причини за ПР

недостиг на внимание

отказ от секс

пристрастеност към секс

10 тайни на ПР

вие и вашия лекар

фибромиалгия

нарушения на съня

визия на ПР-страдащ

дентална фобия

психотерапия

натраплива невроза

стрес разстройство

клаустрофобия

социална фобия

сърдечен проблем

епилепсия

ниско самочувствие

смяна на работа

panic survivor

истински истории

близките и ПР

въпроси и отговори

биполярно разстройство

дислексия

как да изберем правилния психотерапевт

скала на страха

тиреотоксикоза

нощна паническа атака

бензодиазепини

гастроезофагиален рефлукс

световъртеж

алкохолизъм

бременности и антидепресанти

странични ефекти на антидепресантите

аспартам

гняв

протакане

булимия

слънчев  и топлинен удар

нива на страха

шизофрения
блог за паническо разстройство
Новини и информация на английски език за паническо разстройство, агорафобия, деперсонализация и други тревожни разстройства, може да намерите на  следния линк:
www.panic.evropea.com
Описание и симптоми  на остър нефрит
При децата и подрастващите острият нефрит обикновено  протича с характерни изяви - болка в кръста, отоци по крепачите, намаляване количеството на урината, често кървава урина, повишено кръвно налягане. Общото състояние е силно засегнато. Нерядко се наблюдават гърчове, немотивиран задух, стягане в гърдите от типа на т.нар. сърдечна астма.
При възрастните острият нефрит започва често нетипично - с лек, едва забележим оток, незначителни изменения на урината, но с тежки сърдечносъдови прояви - високо кръвно налягане (особено диастоличното -ниското), сърцебиене, силно пристягане в сърдечната област.
Разпознаване на остър нефрит
Разпознаването на острия нефрит (специално в типично изявените случаи и при децата) не среща особени затруднения. По-трудно е разпознаването му в нетипичните случаи и у възрастните хора. Поставянето на диагнозата се основава освен на клиничнпте прояви и разказа на болния също така и на грижливото и многократно изследване на урината и кръвта, сърцето, очните дъна.
Прогнози при остър нефрит
Протичането и изходът на острия нефрит биват различни в отделните случаи. В по-леките случаи и при деца и подрастващи болестта показва склонност към постепенно затихване. Най-рано се нормализира кръвното налягане - след 4-5 седмици от началото на заболяването. По-късно изчезват и другите прояви - към 3-4-ия месец. Приема се, че при благоприятен ход на заболяването пълно възстановяване настъпва след около 1 година. В около 5% от болните болестта преминава в хронична форма. При възрастните болни острият нефрит протича в много случаи нетипично - само с някои клинични или лабораторни находки (например само с повишено кръвно налягане н с незначителни изменения в урината). Въпреки тази оскъдност и нехарактерност на клиничните прояви и лабораторните находки острият нефрит у възрастните протича по-неблагоприятно. В много случаи той води до тежки сърдечно-съдови нарушения преминава в хронично заболяване 4-5 пъти по-често, отколкото у младите болни.
Профилактика на остър нефрит
За предпазване от остър нефрит след всяко боледуване от  ангина, простуда или грип трябва да се направят неколкократни проверки на урината и при най-малките изменения болният да остане на легло.
Лечение на остър нефрит
При всяко подозрение за остър нефрит болният трябва да остане на легло в продължение на 2-3 седмици. Препоръчва се топло на кръста и краката. Ако обаче в урината има кръв, топло не се слага. Препоръчваните по-рано режими на глад и жажда днес не се прилагат. Своевременното лечение на острия нефрит е най-сигурната гаранция за добър изход на заболяването и избягване на прехода в хронично заболяване. Това лечение обаче не трябва в никакъв случай да се провежда от некомпетентни хора, а да се повери колкото може по-рано на лекар, за да се пердотварти усложнения от острия нефрит.

проф. Г. Маждраков

камъни в бъбреците

проблеми с уринирането

нефрит.остър нефрит

нефрит. хроничен нефрит

пиелонефрит

бъбречна недостатъчност
Бъбречни болести
Нефрит.Остър нефрит