EVROPEA
ФОНДАЦИЯ ЕВРОПЕЯ
Всички права запазени.
2007-2009 All rights reserved

за нас    |    мисия      |      новини       |      за контакти      |   форум       |   речник на фобиите    |     речник на страховете
блог за паническо разстройство
Новини и информация на английски език за паническо разстройство, агорафобия, деперсонализация и други тревожни разстройства, може да намерите на  следния линк:
www.panic.evropea.com
Всичко, което е необходимо за здравето на новороденото
Как се определя нервно - психично развитие на бебето
За майките, които  са отгледали вече  едно или повече деца  не е трудно да преценят  дали бебето им се развива нормално  в нервно-психично отношение. За младите майки, обаче това е  по-сложно.

Кога се формират различниет умения у децата
В нервно психично отношение децата имат големи индивидуални различия и особености.
Някои умения при отделни деца възникват с 1-2 месеца по-рано , отколкото при други деца. При други пък това се случва  с 1-2 месеца по-късно. Затова оценката се прави  обобщено  по няколко показателя. Обикновено децата прохождат на 1 -годишна възраст , някои се отпускат да ходят  още в 10-ия месец, а други едва в 14-я месец. Същото важи и за проговарянето. Някои деца, макар и да разбират това ,което им се говори , се отпускат и проговарят  едва към 1,5-2 годишна възраст без да са изостанали в умственото си развитие . Казва се, че едногодишното дете трябва да може да изговаря 8-10 кратки думи, двегодишното към 200-300. Но съвременните деца, когато са с ускорено развитие, показват много по-големи възможности.
Когато имате съмнение, че  вашето дете изостава в развитието си
Ако имате съмнение, че детето  изостава в нервнопсихично развитие, споделете това с лекаря. Закъснението в прохождането може да се дължи на рахит , на вродено изкълчване  на тазобедрената става или на недостатъчна функция на  щитовидната жлеза. Най-често се оказва, че вашите тревоги са напразни.

проф.Хр.Михов
Нервно - психично развитие на бебето
Особености на детското развитие
Етапи в развитието на детския организъм
Грижи за болното дете
В очакване на бебето.Грижи за бебето
Легло и стая на бебето
Физиологични особености на новороденото
Физиологична жълтеница на бебето
Физиологично спадане на теглото на бебето
Хормонална /полова/ криза на  бебето
Пъпчето на новороденото
Къпане на бебето. Тоалет на бебето
Кърмене
Затруднения при кърменето
Мастит
Забрана за кърмене
Лекарства и кърмене
Родови увреждания
Болести на пъпчето
Кожни болести на новороденото
Болести на устната кухина при новороденото
Хранене на бебето
Захранване на бебето
Брой хранения на бебето
Отбиване на бебето
Кърмене или изкуствена храна
Свободно хранене на бебето
Недостиг на кърма
Физическо развите на кърмачето
Нервно-психично развитие на кърмачето
Сънят на кърмачето
Защо плаче бебето
Плачът на болното дете
Закаляване на бебето

Болести и системи

Алергични заболявания

Безплодие

Бъбречни болести

Грип
 
Болести на дихателната система

Венерически болести

Болести на жлезите

Заразни болести

Имунна система

Заболявания на нервната система

Кожни заболявания

Болести на кръвната система

Менструация

Болести на очите

Болести на отделителната система

Болести на периферната нервна система

Полови болести

Болести на опорно-двигателната система

Сексуални разстройства

Болести на храносмилателната система

Хирургически болести

Уши, нос и гърло

Психично здраве

Депресия

Паническо разстройство
  Нормалният ръст на деца  от един месец до три години ще намерите тук
Форум