EVROPEA
за нас    |    мисия      |    здравни новини       |      за контакти      | форум    

ФОНДАЦИЯ ЕВРОПЕЯ
Всички права запазени
2007-2009 All rights reserved
      Здраве и отслабване
Болести на сърдечно-съдовата система
Остър миокардит

Описание на остър миокардит

Острият миокардит е звено от общото инфекциозно, токсично или алергично заболяване на организма. Измененията в миокарда носят двоен характер: стромата се засяга от пролиферативно-ексудативни процеси, а миофибрилите - от леки дистрофични до некротични процеси. В много случаи етиологичният фaктор определя и характера на пораженията, и реакцията на организма. Характеризира се с хемодинамични смущения - глухи тонове, систоличен шум, малък и учестен пулс.

Диагностициране на остър миокардит

Преди всичко при диагнозата на острия миокардит трябва да се вземе под внимание и да се изключи острата декомпенсация на кръвообращението от съдов произход.

1. Колапсът се характеризира с внезапно спадане на кръвното налягане, студена лепкава пот, филиформен пулс. Вените колабират, болният заема хоризонтално положение, черният дроб не е увеличен и липсват отоци. За разлика от това при острия миокардит има ортопноично положение, цианоза, набъбнали шийни вени, тахикардия и увеличен и болезнен черен дроб; болният има склонност към развитие на белодробен застой и отоци по тялото.

2. В редки случаи се среща така нареченият идиопатичен първичен  миокардит. Той се характеризира с явленията на остра неопределена инфекция. При температурно състояние на преден план изпъкват оплакванията от страна на сърцето - пристягане в гръдния кош, болки в областта на сърцето, които наподобяват стенокардичните, тахикардия или брадикардия, глухи сърдечни тонове, понякога аритмия. В някои случаи заболяването се придружава от силно главоболие, дори делири, които дават основание да се търсят заболявания от централен произход.

3. При инфекциозните заболявания трябва да се диференцира развитието на ендокардит. Това е доста трудно при редица заболявания. Ендокардитът може да даде микроемболии, които да доведат до микрохематурия. Ендокардитният шум постепенно се засилва, става по-груб и заедно с това се изменя конфигурацията на сърцетo. Ендокардитът се развива при ревматизъм, скарлатина, еризипел, менингит, бруцелоза, пневмония, гонорея. Диференцирането на ендокардита от миокардита в началото на заболяването е много трудно: то става възможно чрез наблюдение върху развитието на заболяването.
4. В диференциаднодиагностично съображение трябва да се има пред вид и острата сърдечна слабост при острия дифузен гломорулонефрит.Тази слабост се дължи при редица случаи на капиларопатията, която засяга предимно миокарда. В тези случаи се развива остра сърдечна слабост предимно от десностранен тип. В други случаи се среща токсично засягане на миокарда и поради острото повишаване на кръвното налягане настъпва левостранна слабост със симптомите на кардиална а с т м а. Това състояние се отличава по увеличеното кръвно налягане, наличността на албумин, цилиндри и кръв в урината и отоците, които нямат хипостатичен характер.
При диагнозата е много важно да се вземе под внимание основното заболяване, което води до развитието на миокардита. Лекарят винаги трябва да има предвид, че острите инфекциозни заболявания  най-често предизвикват смесена сърдечно-съдова слабост.

Симптоми на остър миокардит: