EVROPEA
за нас    |    мисия      |    здравни новини       |      за контакти      | форум    

ФОНДАЦИЯ ЕВРОПЕЯ
Всички права запазени
2007-2009 All rights reserved
      Здраве и отслабване
Бърза помощ в домашни условия при:
Отравяния

Случай на отравяния
В детската възраст отравянията чай-често се дължат на приемането на лекарства, предназначени за възрастни. Причина за това е небрежността на родителите, които не са се погрижили в семейството им да има аптечка, която да се заключва. При съмнение за отравяне незабавно трябва да се извика лекарска помощ.
Мерки до идване на лекаря
До идването на лекаря или до отиването в медицинското заведение правилно е да се предизвика повръщане, като се натисне основата на езика или се дадат обилни количества течности. Ако се наложи детето да бъде отнесено в лечебно заведение, правилно е да се отнесат там и останалите непогълнати лекарства или тяхната опаковка, за да може лекарят по-бързо да се ориентира относно вида на отравянето.
Алкохолно отравяне
Децата са много чувствителни към алкохола! Трябва да се знае, че и най-малките количества алкохол, поемани от децата, бързо докарват до увреждане на черния дроб.
Мерки при алкохолно огравяне
При остро алкохолно отравяне детето се изнася на чист въздух, всичките му дрехи се разкопчават и се прави опит да се предизвика повръщане. На краката се поставят грейки, а на челото и главата - студени кърпи.
Мерки при други видове отравяния
При отравяне от бензин или от бензинови изпарения се постъпва, както при алкохолно отравяне, но се прави и изкуствено дишане. Разбира се, всичко това се извършва до изпращането на пострадалото дете в здравно заведение.