EVROPEA
ФОНДАЦИЯ ЕВРОПЕЯ
Всички права запазени.
2007-2010 All rights reserved
за нас    |    мисия      |      новини       |      за контакти      | форум       |   речник на фобиите    |     речник на страховете
Новини и информация на английски език за паническо разстройство, агорафобия, деперсонализация и други тревожни разстройства, може да намерите на  следния линк:
www.panic.evropea.com
Болести и системи

Алергични заболявания

Безплодие

Бъбречни болести

Грип
 
Болести на дихателната система

Венерически болести

Болести на жлезите

Заразни болести

Имунна система

Заболявания на нервната система

Кожни заболявания

Болести на кръвната система

Менструация

Болести на очите

Болести на отделителната система

Болести на периферната нервна система

Полови болести

Болести на опорно-двигателната система

Сексуални разстройства

Болести на храносмилателната система

Хирургически болести

Уши, нос и гърло

Психично здраве

Депресия

Паническо разстройствоОтслабване                                                                                                                            Форум
ПОСТEНE

История на постите

Постът е въведен с основаването на християнската църква. Самият Христос, който постил дни  40 дни в пустинята след кръщението си. Апостолите затвърдили поста сред първите християни. А предаването на смърт на Христос и неговото разпятие, станали съответно в сряда и петък, отговарят на седмичния пост в същите дни. Те са и своего рода подготовка за неделния ден, в който Христос е възкръснал.
3а постите се говори още в Стария завет. Бог препоръчва въздържанието като условие за духовно усъвършенстване.
Какво представляват постите?
В основата на постенето са заложени и някои практически съображения, свързани с живота на хората, които религията е преосмислила и използвала като част от обредността. Например такова е намаляването на консумацията на храна в период, когато не е можело тя да се осигури в изобилие (такъв период е била пролетта, когато в примитивните общества ресурсите са били на изчерпване). Друга причина е ограничаване на ловуването в периода на размножаване на животните. И не на последно място - периодичното разтоварване на човешкия организъм по чисто здравословни съображения.
Великите пости започват с Великденските заговезни - така се нарича периодът, когато престава да се яде блажно. Осем седмици преди Великден са Месни заговезни. На този ден вярващите заговяват за последно с месо, което е забранено да се яде до Великден. Една седмица след тях са Сирни заговезни. 3аговява се със сирене и яйца и от следващия ден започват Великите пости.
Философия на постите
Постите са свързани със схващането за греховността на хората и преходността на земния живот. Те представляват въздържание от употреба на блажни храни - месо, яйца, мляко и млечни произведения. Започват със заговезни и завършват с причестяване. Годишно православният християнин би трябвало да пости около 200 дни: през Великите пости 7 седмици, през Петрови пости - от 7 до 30 дни, през Богородични пости -14 дни, Коледни пости - 40 дни. Освен това всяка седмица в сряда и петък.
По традиция при православните строгото съблюдаване на поста е най-силно през първата и последната седмица на по-дългите пости - Великденските и Коледните. Католиците почти не постят, а при протестантите те липсват съвсем.
Не бива постенето да се разбира като механично лишаване от определен вид храна и напитки. Великите пости са време за размисъл, за осмисляне на живота, преоценка на свършеното. Време да се покае човек за лошите си постъпки, да потърси нов път към възвишеното и към себе си.
Кога започват Великите пости?
Великденските пости започват частично на Месни заговезни. От следващия ден, който е понеделник, християните, които са решили да постят, трябва да изключат от менюто си месото и месните продукти. Една седмица по-късно, на Сирни заговезни те заговяват за последно с яйца, мляко и млечни продукти. И от понеделник започва същинското постене.