EVROPEA
за нас    |    мисия      |    здравни новини       |      за контакти      | форум    

ФОНДАЦИЯ ЕВРОПЕЯ
Всички права запазени
2007-2009 All rights reserved
      Здраве и отслабване
Бърза помощ в домашни условия при:
Повръщане

Причини за повръщане
Повръщането е признак на най-различни заболявания. Най-често то се среща при язвена болест, гастрити, заболявания на жлъчката, мигрени, отравяния, нервни хора, повишаване на налягането вътре в черепа и др. Известни са повръщанията на бременната жена, понякога твърде мъчителни. Повърнатото може да бъде чист стомашен сок или стомашен сок, примесен с хранителни отпадъци, а понякога и с кръв.
Мерки до идването на лекаря
Първите мерки, които трябва да се предприемат е да се сложи болният на легло в спокойна обстановка. Той трябва да бъде освободен от стягащите го дрехи, а на челото му да се постави студена кърпа. Когато повръщането се дължи на язвена болест, то облекчава болките. При неясни причини за повръщането трябва да се търси лекарска помощ.