EVROPEA
ФОНДАЦИЯ ЕВРОПЕЯ
Всички права запазени.
2007-2009 All rights reserved

за нас    |    мисия      |      новини       |      за контакти      |   форум       |   речник на фобиите    |     речник на страховете

Аборт.Причини за аборт

Признаци за аборт

Усложнения след аборт

Недостатъчно затваряне на канала на шийката на матката

Преждевременно раждане

Предпазване от неволни аборти

Извънматочна бременност

Причини за извънматочна бременност
Aборт
Кое раждане се смята за преждевременно?
За преждевременно раждане се смята раждането, настъпило между 28-та и 38-та седмица на бременността. В тези случаи­плодът е недоносен, но често жизнеспособен. За недоносеността на плода се съди не само по неговото тегло и дължина­под 2500 г тежина и 46 см дължина, но и по редица други­белези, като дължина на косата, по ноктите, кожата, движенията и др. Същевременно значение има още жизнеспособността на плода. Често пъти децата с по-малко тегло са по­жизнени от други с по-голямо тегло.
Причини за преждевременното раждане
Причините за предивременните раждания са все още­недостатъчно изяснени. Особено внимание се придава на състоянието на централната нервна система и на физическите и психическите сътресения върху бременната (побой, удар, пътуване със сериозни друсане, физическа преумора и др.). Някои заболявания на майката могат да предизвикат преждевременно раждане. Такива са инфекциозните заболявания, маларията, грипът и др. Токсикозата на бременността, при която бременната има албумин в урината, високо кръвно налягане и отоци, често води до увреждане на детето и до предивременно раждане. Абортите, прекарани в миналото, многократните кюретажи, станали наскоро преди последната бременност, могат също да доведат до преждевременно  раждане. Многоплодната бременност (бременеността с близнаци), многоводието и тесният таз могат да предизвикат предивременно раждане. В тези случаи най-често околоплодният мехур се пука предивременно, водите изтичат, по-късно се явяват маточните контракции, които зачестяват и водят до предивременно раждане. Има случаи на неколкократни преждевременни раждания.


Преждевременно раждане