EVROPEA
ФОНДАЦИЯ ЕВРОПЕЯ
Всички права запазени.
All rights reserved
за нас    |    мисия      |      новини       |      за контакти      |   форум       |   речник на фобиите    |     речник на страховете
начало

видове разстройства

паническа атака

паническо разстройство

агорафобия

дисоциация

ПР и бременност

профил на ПР

сезонно разстройство

депресия

имате ли ПР

ПР и децата

ПА и двете възможности

диета при ПР

стимулант за страха

всекидневие и ПР

новини

карта на сайта

страх

психоанализа на страха

опознаване на ПР

лечение на ПР

причини за ПР

недостиг на внимание

отказ от секс

пристрастеност към секс

10 тайни на ПР

вие и вашия лекар

фибромиалгия

нарушения на съня

визия на ПР-страдащ

дентална фобия

психотерапия

натраплива невроза

стрес разстройство

клаустрофобия

социална фобия

сърдечен проблем

епилепсия

ниско самочувствие

смяна на работа

panic survivor

истински истории

близките и ПР

въпроси и отговори

биполярно разстройство

дислексия

как да изберем правилния психотерапевт

скала на страха

тиреотоксикоза

нощна паническа атака

бензодиазепини

гастроезофагиален рефлукс

световъртеж

алкохолизъм

бременности и антидепресанти

странични ефекти на антидепресантите

аспартам

гняв

протакане

булимия

слънчев  и топлинен удар

нива на страха

шизофрения
блог за паническо разстройство
Новини и информация на английски език за паническо разстройство, агорафобия, деперсонализация и други тревожни разстройства, може да намерите на  следния линк:
www.panic.evropea.com


         -затворен пневмоторакс
         -отворен пневмоторакс
         -вентилен пневмоторакс
Заболявания на дихателната система
Рак на белия дроб

Описание на рак на белия дроб
Ракът на белия дроб по честота се нарежда на второ място след рака на стомаха. Засяга четири пъти повече мъжете и се среща обикновено във възраст между 40 и 50 години. 
Ракът на белия дроб изхожда предимно от големите бронхи, поради което някои автори го наричат още бронхиален рак. Той има дребно клетъчен солиден строеж, развива се бързо, като изпълва просвета им. Метастазира по съседство в медиастинума. Ракът на бронхите от втори разряд има плоско клетъчен строеж, развива се по-бавно и дава по-късно метастази . Белодробният рак метастазира по лимфен път последователно в медиастинума, над- и подключичните ямки, аксилата и противоположната гръдна половина. По кръвен път се засягат с предпочитание към костите, мозъка и черния дроб.

Симптоми на рак на белия дроб
Един от ранните и постоянни симптоми при рак, изхождащ от големите бронхи, е кашлицата. Тя отначало е суха, мъчителна и упорита. Впоследствие се появяват слузно-гнойни храчки примесени понякога с кървави жилки. Появяват се и болки в съответната гръдна половина, които имат първоначално неопределен характер. По-късно те се засилват, стават остри, ирадиират към рамото, главата, корема или опасват гръдния кош. Със запушването на бронха от прорастващия тумор настъпват и явления на емфизем или ателектаза на съответния белодробен дял, а понякога се развива и белодробен абсцес. С напредване на процеса се явяват и явленията на задух. Подкожните гръдни вени изпъкват. Храчките стават по-силни, имат вид на малиново желе и съдържат ракови клетки, гласът става дрезгав. Прорастването на раковата тъкан в плеврите води до отделяне на хеморагичен ексудат. Периферно разположените ракови тумори, изхождащи от бронхите от втори разред, водят до плеврални задебелявания, болки при дишане, кашлица и ексудативен плеврит.

Лечение на рак на белия дроб
Лечението, преди да се появят метастази, е оперативно.