EVROPEA
ФОНДАЦИЯ ЕВРОПЕЯ
Всички права запазени.
2007-2009 All rights reserved
Какъв трябва да бъде начинът на живот на бременната жена
Бременната трябва да живее така, както е свикнала, но трябва да се увеличат престоят на чист въздух и сънят. Спортните занимания може да продължат, но с известни ограничения. Забраняват се ездата на кон и други спортове, свързани със сътресения на тялото. Препоръчва се плуването, но къпането трябва да става във вода с температура, не по-ниска от 20 градуса.През последните месеци от бременността, къпането в басейни се забранява.
Трябва ли да се промени отношението  към професията?
Режимът на труд при нормална бременност не трябва да се изменя. Бременните трябва да избягват тежък физически труд, силно физическо и нервно напрежение. Особено вредни са преумората и нощният труд.


за нас    |    мисия      |      новини       |      за контакти      |   форум       |   речник на фобиите    |     речник на страховете
     Бременност при
     по-възрастни
     жени

     БРЕМЕННОСТ И КОЗМЕТИКА
Стил на живот и бременност