EVROPEA
за нас    |    мисия      |    здравни новини       |      за контакти      | форум    

ФОНДАЦИЯ ЕВРОПЕЯ
Всички права запазени
2007-2009 All rights reserved
      Здраве и отслабване
Аскаридоза

Ентеробиоза

Трихоцефалоза

Трихинелоза

Тендиози

Кучешка тения

Токсоплазмоза
Паразитни болести
ТОКСОПЛАЗМОЗА

Описание на токсоплазмоза
Това е широко разпространена паразитоза, която засяга млекопитаещите животни и много видове птици. Човекът също се засяга от тази паразитна инфекция, която най-често протича незабелязано или с много леки болестни прояви .Голямото значение на тази паразитоза идва от нейната склонност да уврежда тежко плода в утробата на бременната жена, когато заразяването е станало през първите 3-6 месеца на бременността. В такива случаи детето се ражда с вродена токсоплазмоза.
Причинителят има полулунна форма и е много малък по размери. Разполага се и cе размножава вътре в клетките, където образува кисти, които съдържат стотици отделни паразити. Котките са главният източник и постоянният резервоар па заразата и заразяват човека и другите животни. В червата на котките се осъществява половото развитие на паразита. Останалите животни и човекът се заразяват чрез изпражненията на котките. Паразитите могат да попаднат в човешкия организъм посредством заразено животинско месо, Отглеждането на  котки и консумацията на сурово или полусурово месо повишава риска от заразяване. Тревопасните животни се опаразитяват при поглъщането на паразитникисти, които лесно попадат във фуража и тревните площи от котешките изпражнения.
Пораженията, които паразитът нанася на човешкия организъм, засягат много органи, но най-отчетливо се проявяват в мозъка и вътрешните обвивки  на очите.
Вродена токсоплазмоза
Вродената токсоплазмоза се проявява още у новороденото с възпаление на мозъка и мозъчните ципи (бавно развиващ се менингоенцефалит), петнисто-възлест обрив по кожата, повишена температура, отпуснатост, уголемяване на далака и черния дроб, увеличаване или намаляване размерите на главата, слепота, жълтеница, гърчове и др. Тези прояви могат да се открият още през първите месеци от живота на дететo, но могат да се изявят и в по-късната възраст под формата на изоставане в умственото развитие, нарушение на зрението, церебрална парализа, гърчове и др.
Опаразитената бременна жена ражда само един път дете с вродена токсоплазмоза. От следващите бременности децата
се раждат здрави.
Придобита токсоплазмоза
Придобитата след раждане токсоплазмоза в болшинството случаи протича незабелязано. В много редки случаи тя може да се изяви с повишена температура, неразположение, мускулни болки, краткотраен кожен обрив, уголемени лимфни възли, миокардит и др. Болестните прояви продължават няколко дни до няколко седмици и в повечето случаи завършват със спонтанно оздравяване.
Предпазване от токсоплазмоза
Предпазването е от голямо значение специално за бременните жени, които трябва грижливо да се пазят от общуване с котки и други домашни животни. Също така трябва да се избягва консумацията на сурово или полусурово месо. Други предпазни мерки са лечение или приспиване на опаразитените  котки.

проф.Бр.Братанов