EVROPEA
за нас    |    мисия      |    здравни новини       |      за контакти      | форум    

ФОНДАЦИЯ ЕВРОПЕЯ
Всички права запазени
2007-2009 All rights reserved
      Здраве и отслабване
Болести на сърдечно-съдовата система
Заболявания на миокарда
Характеристи на миокардните заболявания
Състоянието на миокарда зависи от заболяванията на ендокарда и перикарда, както и от заболяванията, и състоянието на коронариите. При всички случаи той е в зависимост от нервната система, от нейната трофична и регулаторна  функция и от хуморалната среда. Голямо значение има рефлексното влияние на другите органи. Кардните заболявания заемат централно място в сърдечната патология.

Разделянето на миокардните заболявания е на три групи.

1. Миокардити. Характеризират се с възпалително-ексудативни явления в стромата, дистрофия и некроза в миофибрилите, които завършват със склероза. Биват остри и хронични, предимно дифузни или oгнищни.
2. Миокардиодистрофии. Тези състояния на дистрофични изменения в миокарда са винаги последствие на някое първично общо заболяване на организма. Към тази група принадлежи и т. нар. миокардоза миокардни увреждания, които се дължат на диспротеинемия и парапротеинемия; често пъти има и нарушения в електролитите и витаминната недостатъчност. Тя се среща при чернодробни, бъбречни, стомашно-чревни, панкреасни, малигнени и други заболявания.
3. Миокардиосклерози. Те са изходно състояние от първите две групи миокардни увреждания. Миокардиосклерозата, която е последствие най-често на атеросклероза на коронарните съдове, се комбинира с дистрофични процеси и хипертрофия на миофибрилите, поради което й се дава по-общо название миокардиопатия.