Реклама


МИКРОСПОРИЯ
(0 votes, average 0 out of 5)
Здраве - Кожни болести

 

 

 

Какво представлява Микроспория?

Микроспорията - най-заразното от всички гъбич­ни заболявания и едно от най-разпространените. За­разяването се предизвиква от две разновидности на гьбичката Microsporum. С Microsporum ferrugineum мо­ же да се заразите от болен човек (антропофилна мик­роспория), а при Microsporum canis източници на за­ разата са болни животни (зооантропофилна микрос­пория). Голяма роля за появата на това заболяване иг­раят микротравмите: причинителите проникват през нарушения участък в роговия слой на кожата, а след това и в космите; тази гьбичка рядко уврежда ноктите. Инкубационният период продължава от 5 дни до 2 ме­сеца - продължителността му зависи от вида на гь­бичката.

Какви са симптомите при микроспория?

Първите симптоми на антропофuлната микроспо­ рия са появата по кожата на кръгли петна с ясно очер­тани граници, понякога заобиколени от корички и ме­хурчета по края - както при заболяване от трихофи­тия. По окосмените части на главата се появяват мно­жество малки огнища, които могат да се слеят и да за­ сегнат дори участъци от гладката кожа. Космите се пре­чупват на различна височина от повърхността на ко­ жата и се обвиват в сиво-бели "калъфчета".

Симптоми на зоонтропофилната микроспория

При зооантропофuлна микроспория огнищата на ув­реждане приличат на малки розови петна с кръгла фор­ма, с лющещ се "център" и "валчета" от мехурчета и корички, които най-често се появяват по откритите части на тялото. При този вид заболяване се увреждат не само космите по тялото, но и веждите и миглите.

Често се появяват вторични (алергични) обриви, съп­роводени от обща слабост, неразположение, повише­на температура. По окосмената част на главата обик­новено се появяват няколко огнища с размити грани­ци. По повърхността се наблюдава люспене във вид на трици, космите се пречупват на височина 3-6 ми­лиметра. По периферията на големите огнища често се появяват и много малки, приличащи на тези при трихофитията.

Кои хора са най-засегнати от микроспорията?

От микроспория заболяват най-често децата - по­вечето от тях обичат да си играят с кученца и котенца, които често пъти са преносители на инфекцията. До­ машните животни също могат да се заразят, но при навременно посещение при ветеринар, опасността мо­же да бъде предотвратена.

Лечение на мироспория

Провежда се стационарно, в краен слу­чай - амбулаторно. Основният медикамент, който се използва при лечението, е гризеофулвин, в съчетание с местна терапия - с втриване на серно-салицилов, серно-катранов или серен (10-20%) мехлем. При из­ползването на гризеофулвин има много ограничения (противопоказания при някои заболявания и странич­ни ефекти), затова в последно време се препоръчва ламuз (тербuнафuн).

 

 

 

 
 

Рекламни

loading...