Реклама


КОКСИДИОИДОЗА
(0 votes, average 0 out of 5)
Здраве - Кожни болести

Какво представлява коксидиоидоза?

Коксидиоидоза (калифорнийски коксикоенцефа­лит, калифорнийска треска) е заболяване, което се отнася към групата на дълбоките микози, засягащи ди­хателните органи, кожата и подклетъчните (първични) клетки чрез образуване на фистули и инфилтрати. Предизвиква се от нишковидната дрождена гъбичка Coccidiodes immites.

Къде се среща коксидиоидоза?

Среща се в югозападната част на САЩ. Възбудителят попада в организма при вдишва­ не на прах, съдържащ спорите, но те могат да проник­нат и при контакт на кожата със земята, преносители на инфекцията са и гризачите.

Лечение на коксидиоидоза

Коксидиоидозата е остро дихателно заболяване; с времето изчезва от само себе си, но понякога приема прогресираща хронична форма (засягаща целия органи­зъм), която може да доведе до летален изход.

Симптоми на коксидиоидоза

В начало­ то заболяването протича без симптоми или напомня грип (може да се появят кашлица, повишаване на тем­пературата, болки в гръдния кош, кожни обриви). Ако инфекцията е проникнала през кожата, на мястото на заразяването се появяват малки абцеси. В повечето слу­чаи тези симптоми изчезват без никакво лечение, но понякога инфекцията прониква във вътрешните тъка­ни: костите, ставите, мозъка и мозъчната обвивка, къ­дето се образуват гранули, а впоследствие те се прев­ръщат в абцеси и язви. Тези процеси се съпровождат с повишаване на температурата на тялото, намаляване на апетита, бърза загуба на тегло, умора и слабост.

 

 

 

 
 

Рекламни

loading...