Реклама


А
Понеделник, 14 Март 2011г. 15:18ч.

АКТОВЕГИН УНГВЕНТ

 

Показания

Рани и възпаления на кожата и лигавиците като слънчево изгаряне малки кожни дефекти/лезии (напр. изрязани на кожни участъци), охлузвания, изгаряния.

За подпомагане на тъканното възстановяване след изгаряне и попарване.

-Варикозни и други язви със замърсена повърхност.

-За профилактика и лечение на декубитуси.

-За профилактика и лечение на радиационни реакции.

-За начално лечение на рани със замърсена повърхност.

Главно при секретиращи процеси.

Начин на приложение и дозиране

Язви: След начално лечение с Актовегин 20% гел и крем 5% крем накрая се нанася тънък слой Акговегин 5% маз..

За профилактика на декубитуси кремът се нанася на рисковите участъци от кожата.

За профилактика на радиационните реакции кремът се нанася в тънък слой след радиотерапията и по време на радиационния интервал.

Противопоказания

Лекарството не трябва да се прилага при случаи на известна алергия към неговите съставки.

Нежелани лекарствени реакции

Пациенти склонни към свръхчувствителност могат да развият алергични реакции в редки случаи.

Лекарствени взаимодействия

Няма известни до момента

Специални предупреждения

Ако оплакванията продължават или не е получен очакваният успех от прилагането на лекарството, незабавно се консултирайте с лекар.

Обърнете внимание на датата на срока на годност.

Да се съхранява на място недостъпно за деца.

Опаковка

20 g

Условия за съхранение

Да се съхранява при температура под 250С.

Ако имате някакви въпроси консултирайте се с лекар или фармацевт.

 

Понеделник, 14 Март 2011г. 15:10ч.

АКТОВЕГИН ГЕЛ

Показания

Рани и възпаления на кожата и лигавиците като слънчево изгаряне малки кожни дефекти/лезии (напр. изрязани на кожни участъци), охлузвания, изгаряния.

За подпомагане на тъканното възстановяване след изгаряне и попарване.

За профилактика и лечение на радиационни реакции на кожата и лигавиците.

За начално лечение на рани със замърсена повърхност.

Лечение на раневи повърхности при трансплантации.

Начин на приложение и дозиране

Гелът се нанася в тънък слой върху засегнатият участък. За начално лечение на язви се нанася плътен слой гел. Слоят гел може да се покрие с тънък компрес съдържащ Актовегин маз или с неадхезивна марля за да се избегне залепването с раната.Превръзката трябва да се сменя един път дневно, при силно секретиращи рани няколко пъти дневно. Лечението се продължава с Актовегин крем 5%, а се завършва с Актовегин, маз 5%

Противопоказания

Лекарството не трябва да се прилага при случаи на известна алергия към неговите съставки.

Нежелани лекарствени реакции

Пациенти склонни към свръхчувствителност могат да развият алергични реакции в редки случаи.В началото на лечението с Актовегин 20% гел рядко може да се наблюдава болка дължаща се на повишената секреция. Това не е признак за невъзприемчивост.

Лекарствени взаимодействия

Няма известни до момента

Специални предупреждения

Ако оплакванията продължават или не е получен очакваният успех от прилагането на лекарството, незабавно се консултирайте с лекар.

Обърнете внимание на датата на срока на годност.

Да се съхранява на място недостъпно за деца.

Опаковка

20 g

Условия за съхранение

Да се съхранява при температура под 25°С.

Ако имате някакви въпроси консултирайте се с лекар или фармацевт.

Понеделник, 14 Март 2011г. 15:02ч.

АКТОВЕГИН КРЕМ

Показания

Рани и възпаления на кожата и лигавиците като слънчево изгаряне малки кожни дефекти/лезии (напр. изрязани на кожни участъци), охлузвания, изгаряния.

За подпомагане на тъканното възстановяване след изгаряне и попарване.

Варикозни и други язви със замърсена повърхност.

За профилактика и лечение на декубитуси.

За профилактика и лечение на радиационни реакции.

За начално лечение на рани със замърсена повърхност.

Главно при секретиращи процеси.

Начин на приложение и дозиране

Язви: След начално лечение с Актовегин 20% гел се нанася тънък слой Актовегин 5% крем.

За профилактика на декубитуси кремът се нанася на рисковите участъци от кожата.

За профилактика на радиационните реакции кремът се нанася в тънък слой след радиотерапията и по време на радиационния интервал.

Лекарството не трябва да се прилага при случаи на известна алергия към неговите съставки.

Нежелани лекарствени реакции

Пациенти склонни към свръхчувствителност могат да развият алергични реакции в редки случаи.

Лекарствени взаимодействия

Няма известни до момента

Специални предупреждения

Ако оплакванията продължават или не е получен очакваният успех от прилагането на лекарството, незабавно се консултирайте с лекар.

Обърнете внимание на датата на срока на годност.

Да се съхранява на място недостъпно за деца.

Опаковка

20 g

Условия за съхранение

Да се съхранява при температура под 25°С.

Ако имате някакви въпроси консултирайте се с лекар или фармацевт.

 

Понеделник, 14 Март 2011г. 14:58ч.

АКТОНЕЛ 75 МГ

 

Актонел 75 мг

Понеделник, 14 Март 2011г. 14:46ч.

АКТОНЕЛ 5 МГ ТАбЛЕТКИ

 

Актонел 5 мг таблетки.

Понеделник, 14 Март 2011г. 14:40ч.

АКТОНЕЛ 30 МГ

 

Актонел се прилага при болестта на Пейджет на костите.

Понеделник, 14 Март 2011г. 14:14ч.

АКТОНЕЛ Веднъж седмично

Преди да започнете употребата на Актонел Веднъж седмично.

Противопоказания

НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ АКТОНЕЛ Веднъж седмично в следните случаи:

• Ако сте свръхчувствителни (алергични) спрямо ризедронат натрий или някое от помощните вещества на Актонел Веднъж седмично.

• Ако вашия лекар Ви е казал, че имате състояние, наречено хипокалциемия (ниско ниво на калций в кръвта).

• Ако сте бременна или кърмите.

• Ако имате тежко увредена бъбречна функция (креатининов клирънс < 30 ml/min). В случай че не сте сигурни, трябва да се консултирате със своя лекар или фармацевт.

Специални предупреждения

Обърнете специално внимание при приемане на Актонел Веднъж седмично:

• Ако имате нарушения на костния и минералния метаболизъм (например недоимък на витамин D, ненормални стойности на хормоните на околощитовидните жлези).

• Ако сте имали проблеми от страна на хранопровода в миналото.

Ако някое от тези състояния се отнася за Вас, моля обърнете се към Вашия лекар ПРЕДИ да започнете да приемате Актонел Веднъж седмично.

Хипокалциемията трябва да се лекува преди започване на лечението с Актонел Веднъж седмично.

Другите нарушения в костния и минералния метаболизъм (напр. нарушена функция на околощитовидните жлези, хиповитаминоза D) трябва да се лекуват от момента на започване на лечението с Актонел Веднъж седмично. При пациенти с недостиг на витамин D, или такива с нарушения на околощитовидните жлези, Актонел Веднъж седмично трябва да се прилага особено внимателно.Някои бисфосфонати имат връзка с възникването на езофагит (възпаление на хранопровода) и езофагеални улцерации (язви на хранопровода). Ето защо, пациентите трябва да спазват указанията за дозиране. При пациенти с анамнеза за заболяване на хранопровода, забавящи неговия пасаж или изпразване (напр. стриктура или ахалазия), или пациенти неспособни да останат изправени в продължение на поне 30 минути след приемане на таблетката, Актонел Веднъж седмично трябва да се прилага особено внимателно поради ограничения клиничен опит при подобни пациенти. Изписващият лекарството трябва да подчертае на тези пациенти важността от спазването на указанията за употреба.В случай че не сте сигурни, трябва да се консултирате със своя лекар или фармацевт.

Употреба на Актонел Веднъж седмично с храни и напитки:

Много е важно да НЕ приемате таблетката Актонел Веднъж седмично с храна или напитка, различна от обикновена вода. Усвояването на Актонел Веднъж седмично от организма намалява при приема на определени храни. Храните и напитките могат да нарушат абсорбцията на Актонел Веднъж седмично. Ето защо, Актонел Веднъж седмично трябва да се приема поне 30 минути преди първото хранене или напитка (различна от вода) за деня, или поне 2 часа след хранене или пиене през останалата част от деня, и поне 30 минути преди лягане.

Предпазни мерки при употреба

Деца: Безопасността и ефективността на Актонел Веднъж седмично не са установявани при деца и подрастващи.

Употреба от бременни или кърмещи жени

Бременност

Съществува възможност за засягане на плода. Бременните жени не трябва да употребяват АктонелВеднъж седмично.

Кърмене

Не е известно дали ризедронат преминава в кърмата. Кърмещите жени не трябва да употребяват Актонел Веднъж седмично.

Шофиране и работа с машини

При Актонел Веднъж седмично не се наблюдават ефекти нарушаващи способността за шофиране и работа с машини.

Взаимодействия с други лекарства и други форми на взаимодействие

Моля уведомете своя лекар или фармацевт за другите лекарства, които вземате или сте вземалинапоследък, дори такива без рецепта. |Не са извършвани официални изследвания на взаимодействията, но по време на клиничнитеизпитвания не бяха открити клинично значими взаимодействия с други лекарства. Ако се прецени чее подходящо, Актонел Веднъж седмично може да се прилага съвместно със заместител на терапия сестрогени.Продукти, съдържащи калций (включително млечни продукти, например мляко), магнезий, алуминий (например някои смеси, повлияващи храносмилателните проблеми) и желязо намаляват ефекта на Актонел Веднъж седмично. Тези продукти трябва да се приемат в различно време от Актонел Веднъж седмично.

Как да използвате Актонел Веднъж седмично.

Дозировка

Винаги стриктно изпълнявайте предписанията на своя лекар. Таблетката Актонел Веднъж седмично се приема веднъж седмично. Изберете един ден от седмицата, който е най-удобен за Вас. Приемайте всяка седмица по една таблетка Актонел Веднъж седмично в избрания от Вас ден.

Много е важно ДА НЕ вземате таблетките Актонел Веднъж седмично с храни или напитки различни от вода. Таблетките трябва да се поглъщат цели без да се смучат или дъвчат. Вземайте по ЕДНА таблетка Актонел Веднъж седмично ПО СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ: • Поне 30 минути преди първото хранене или напитка (друга освен вода) за деня,

ИЛИ

• поне 2 часа след хранене или пиене на напитки в даден момент от деня, и поне 30 минути преди лягане

Таблетките трябва да се поглъщат цели без да се смучат или дъвчат. За да се подпомогне достигането на таблетката до стомаха, Актонел Веднъж седмично трябва да се приема в изправено положение с чаша чиста вода (> 120 ml). Пациентите не трябва да лягат в продължение на 30 минути след приемане на таблетката.Дните от седмицата са отпечатани върху опаковката на таблетките за удобство при приемане на Актонел Веднъж седмично.Важно е хранителният Ви режим да включва продукти съдържащи калций и витамин D (напр. млечни продукти). Ако приемът с храната е недостатъчен, трябва да се обмисли въпроса за допълнителна добавка на калций и витамин D.Вашият лекар ще Ви каже колко ще продължи лечението с Актонел Веднъж седмично. Моля, предида спрете лечението, разговаряйте със своя лекар.

Ако приемете повече Актонел Веднъж седмично, отколкото трябва

Ако Вие или някой друг случайно сте приели голям брой таблетки, изпийте пълна чаша мляко и незабавно потърсете медицинска помощ.Няма специфична налична информация относно лечението на остро предозиране с Актонел Веднъж седмично.След значително предозиране могат да се очакват понижения в серумния калций. При някои от тези пациенти могат да се явят признаци и симптоми на хипокалциемия.За свързване на ризедронат и понижаване абсорбцията на лекарството трябва да се дават мляко или антиациди съдържащи магнезий, калций или алуминий. В случай на значително предозиране, може да се обмисли извършването на стомашна промивка с цел отстраняване на неабсорбираното количество от лекарството.

Ако забравите да вземете Актонел Веднъж седмично

Ако пропуснете доза, просто вземете една таблетка Актонел Веднъж седмично в деня, в който си спомните за нея. Не приемайте две таблетки в един и същ ден. След това продължете да вземате по една таблетка седмично в определения от Вас ден. 4. Възможни нежелани лекарствени реакции.Както всички лекарства, така и Актонел Веднъж седмично може да предизвика нежелани лекарствени реакции.Не се колебайте да поискате съвет от своя лекар или фармацевт и да съобщите за всякакъв вид нежелани явления, които не са упоменати в тази листовка. Голяма част от нежеланите лекарствени реакции по време на клиничните изпитвания бяха леки доумерени.

Нежелани лекарствени реакции

Чести нежелани лекарствени реакции (възникват при 1 до 10 от 100 пациенти): болка, запек, диспепсия, гадене, коремна болка, диария, болки в костите, мускулите и ставите, стомашно-чревни нарушения и главоболие.По-малко чести нежелани лекарствени реакции (възникват при по-малко от 1 от 100 пациенти): възпаление на хранопровода (езофагит), язва на хранопровода.При малък брой пациенти се съобщава за ирит (възпаление на оцветената част на окото). )По време на клиничните изпитвания се съобщава за следните редки нежелани лекарствени реакции:възпаление на дванадесетопръстника (дуоденит), затруднения в преглъщането (дисфагия).Освен това, в редки случаи се съобщава за повишени стойности на функционални чернодробниизследвания. Тези явления могат да бъдат диагностицирани само с помощта на кръвни изследвания.При някои пациенти са наблюдавани ранни, преходни, асимптомни и леки понижения в нивата насерумния калций и фосфати.Ако забележите някакви нежелани лекарствени реакции не упоменати в тази листовка, съобщете ги на своя лекар или фармацевт.

Как да съхранявате Актонел Веднъж седмично.

Да се съхранява на място недостъпно за деца!

Срок на годност: 3 години.

Спазвайте срока на годност указан върху външната опаковка. Да се съхранява при температура до 25° С.

Понеделник, 14 Март 2011г. 13:57ч.

АКТИВЕЛ

1. Какво представлява Активел® и за какво се използва

Активел® съдържа женски полови хормони 17р-естрадиол и норетистерон ацетат. 17р-естрадиол е идентичен със 17р-естрадиол, който се произвежда в яйчниците на жените и спада към естествените естрогени. Норетистерон ацетат е синтетичен прогеетаген, който има действие, наподобяващо това на прогеетерона, друг важен женски полов хормон

Активел® е хормонална заместителна терапия (ХЗТ), която се използва за:

Облекчаване или отстраняване на симптомите на естрогенен дефицит (топли вълни нощно изпотяване, сухота на влагалището и т.н., които се дължат на недостиг на женски полови хормони, произвеждани от яйчниците) при жени, които още имат матка и са в менопауза от повече от една година . Активел® е предназначен за предпазване от остеопороза (изтъняване на костите), ако сте с висок риск от бъдещи фрактури и ако не може да приемате други лекарства за тази цел.Опитът при лечение на жени по-възрастни от 65 години е ограничен.Активел® се предлага в 1 или 3 календарни дискови опаковки, като всяка съдържа 28 филмирани таблетки. Филмираните таблетки Активел® са означени с NOVO 288 от едната страна, и бика АПИС ( логото на Novo Nordisk ) от другата.

2. Преди да използвате Активел

Не трябва да приемате Активел®, ако:

• Имате, или подозирате, че имате, или сте имали рак на гърдата

• Имате или подозирате, че имате хормонално-зависим тумор (напр. рак на лигавицата на матката)

• Имате анормално вагинално кървене

• Имате състояние, което се нарича ендометриална хиперплазия (прекомерно разрастване на лигавицата на матката) и не сте лекувана за това

• Имате или сте имали тромбоза на дълбоките вени (формиране на кръвен съсирек в кръвоносните съдове на краката) или белодробен емболизъм (формиране на кръвен съсирек в кръвоносните съдове на белите дробове)

• Имате или наскоро сте имали артериални тромбоемболични инциденти (напр. стенокардия или сърдечен инфаркт)

• Имате или сте имали проблеми с черния дроб, при които чернодробните Ви проби не са се нормализирали

• Алергична сте към естрадиол или норетистерон ацетат, или някоя от другите съставки на Активел®

• Имате порфирия (метаболитно заболяване, което засяга образуването на кръвен пигмент).

Обърнете специално внимание при употреба на Активел®:

Медицински преглед/проследяване

Преди да започнете хормонална заместителна терапия (ХЗТ) и на равни интервали след това, Вашият лекар ще преценява дали лечението е подходящо за Вас. Това ще включва лична и фамилна анамнеза и физикално изследване, ако е необходимо. Нужно е редовно да проверявате гърдите си и да съобщавате за промените на своя лекар или медицинска сестра. Трябва да се проведат изследвания, включително мамография според възприетата понастоящем скринингова практика и съобразени с Вашите клинични нужди.

Състояния, при които е необходимо проследяване

Информирайте Вашия лекар, ако имате или сте имали някое от следните състояния, тъй като той може да поиска да Ви проследи по-обстойно. В редки случаи тези състояния могат да се възобновят или да се влошат по време на лечението с Активел®:

Лейомиома (доброкачествен тумор на матката) или ендометриоза (отлагане на маточна лигавица извън матката)Анамнестични данни или рискови фактори за кръвни съсиреци (вижте по-долу)

Рискови фактори за развитие на естроген-зависими тумори, например:

наследственост за рак на гърдата по първа линия

Високо кръвно налягане

Чернодробни нарушения, като например аденом на черния дроб (доброкачествен тумор)

Захарен диабет

Камъни в жлъчката

• Мигрена или силно главоболие

• Системен лупус еритематозус (вълчанка) (автоимунно заболяване)

• Предишна хиперплазия на ендометриума (прекомерно разрастване на лигавицата на матката) (вижте по-долу)

• Епилепсия

• Астма

• Отосклероза (прогресивна загуба на слуха, дължаща се на хронично заболяване на вътрешното ухо)Причини за незабавно спиране на терапията:

Терапията трябва веднага да се спре, ако се появят някои от следните състояния или някои от състоянията споменати в точка "Не трябва да приемате Активел® ако":

• Жълтеница (жълто оцветяване на кожата и очите) или други проблеми с черния дроб

• Значимо повишаване на кръвното налягане Новопоявило се мигреноподобно главоболие

• Бременност

Хиперплазия на ендометриума (прекомерно разрастване на лигавицата на матката)

Установено е, че самостоятелното приемане на естрогени за дълъг период от време увеличава риска от развитие на ендометриална хиперплазия и рак на ендометриума (рак на лигавицата на матката). Приемът на прогестаген в комбинация с естроген, дори за кратко по време на Вашия цикъл, спомага за значително намаляване на този допълнителен риск.

При някои жени може да се наблюдава пробивно кръвотечение или зацапване по време на първите месеци от лечението с ХЗТ. Ако имате пробивно кръвотечение или зацапване, което продължава повече от първите няколко месеца, или започва след известно време на ХЗТ, или продължава дори след като сте преустановили Вашата ХЗТ, трябва да съобщите на Вашия лекар възможно най-бързо.

Рак на гърдата

При всяка жена съществува риск от развитие на рак на гърдата, независимо дали приема или не ХЗТ. Този риск слабо се увеличава при жени, които са приемали ХЗТ повече от 5 години, в сравнение с жените на същата възраст, които никога не са употребявали ХЗТ. Рискът се увеличава с продължителността на приемане на ХЗТ и се връща в нормални граници за няколко (най-много за 5) години след преустановяването на ХЗТ. Има доказателства, че ракът на гърдата при пациентки приемащи непрекъсната комбинирана (без кървене) терапия с конюгиран конски естроген (СЕЕ) и медроксипрогестерон асетат (МРА) е малко по - голям по размер и по-често се разпространява към локалните лимфни възли отколкото при жени които не са използвали този продукт.

При жени на възраст между 50 и 64 години, които не приемат ХЗТ, се диагностицират около 32 на I 000 случая на рак на гърдата. При използващите ХЗТ жени на възраст между 50 и 64 години, се откриват по 6 и 19 допълнителни случая на 1 000 след лечение съответно 5 и 10 годишно лечение. Рискът не зависи от възрастта и остава същия, ако започнете ХЗТ на 40, 50 или 60 години.Ако сте обезпокоена за риска от рак на гърдата, обсъдете рисковете и ползите от ХЗТ с Вашия лекар.

Кръвни съсирени

Венозната тромбоза (понякога наричана тромбоза на дълбоките вени) е много рядко усложнение, което възниква, когато във вените, обикновено на прасеца, се образуват кръвни съсирени, които причиняват зачервяване, оток и често болка в крака. Рядко тези съсиреци могат да се придвижат в кръвния ток, процес, който се нарича венозен тромбоемболизъм (ВТЕ), Ако съсирекът попадне в белия дроб, той може да предизвика запушване (белодробен емболизъм), което може да причини задух и остра болка в гърдите и/или колапс или припадък.В повечето случаи тези съсиреци се лекуват успешно, но много рядко състоянието може да се окаже тежко и дори фатално.При всички жени съществува малка вероятност от наличие на кръвни съсиреци във вените на крака, белия дроб или други части на тялото, независимо дали приемат или не ХЗТ. Това означава, че за жени между 50 и 59 години, които за вземали ХЗТ 5 години, допълнителните случаи с ВТЕ са около 4 на 1 000 за целия 5 годишен период, в сравнение с 3 случая при неприемалите ХЗТ. Рискът от ВТЕ, обаче нараства с възрастта; така, че за жени на възраст между 60 и 69 години, които за вземали ХЗТ 5 години, допълнителните случаи с ВТЕ са около 9 на 1 000 за целия 5 годишен период, в сравнение с 8 случая при неприемалите ХЗТ. Тези кръвни съсиреци се наблюдават по-често през първата година от лечението с ХЗТ отколкото след това.

Проучвания са показали, че релативният риск от ВТЕ е по-голям при жените, които получават ХЗТ. Рискът е 2 до 3 пъти по-висок при жените приемащи ХЗТ, отколкото при неупотребяващите. При здрави жени това означава допълнителни I до 2 случая на ВТЕ на 10 000 пациенто-години лечение с ХЗТ. Вероятността от развитие на ВТЕ е по-голяма през първата година от лечението.

При някои пациентки вече съществува риск от развитие на ВТЕ, който може да се увеличи с употребата на ХЗТ. Ако Вие или член на Вашето семейство сте имали ВТЕ, ако тежите много над нормата, ако страдате от заболяване наречено системен лупус еритематозус (СЛЕ) (вълчанка) или сте имала няколко спонтанни аборта, или в момента се лекувате с медикаменти за разреждане на кръвта (напр. варфарин), тогава ХЗТ може да увеличи риска от развитие на ВТЕ. Ако някое от гореспоменатите твърдения се отнася за Вас, моля, информирайте Вашия лекар.

Рискът от ВТЕ може временно да се увеличи при дълготрайно обездвижване, при масивни травми или голяма хирургична операция. Ако знаете, че Ви предстои операция с последващо дълготрайно обездвижване, особено хирургическа интервенция, засягаща корема или краката, моля, информирайте Вашия лекар. За да се намали риска от ВТЕ, Вие може да бъдете помолена да преустановите приема на ХЗТ 4 до 6 седмици преди хирургичната намеса. След като сте напълно раздвижена, Вие ще можете отново да продължите с Вашата терапия.

Ако се появи болезнен оток в крака Ви или внезапна болка в гърдите с чувство на затруднено дишане, Вие трябва да преустановите приема на Вашата ХЗТ и незабавно да се свържете с Вашия лекар, тъй като това може да са ранни симптоми на ВТЕ.

Сърдечно заболяване;

Заболяване на коронарните артерии има когато притокът на кръв и хранителни вещества към сърцето е ограничен. Това може да бъде причинено от отлагания на мазнини (напр. при атеросклероза) или от наличието на кръвни съсиреци (тромбоза). Резултатът е стенокардия -гръдна болка, която се разпространява към лявата ръка, шията, челюстта или рамото, в тежки случаи - сърдечен инфаркт.Резултатите от 2 големи проучвания предполагат, че ХЗТ не оказва благоприятен ефект при сърдечно заболяване. Жените в тези проучвания^ приемали таблетки за ХЗТ, съдържащи конюгирани конски естрогени (СЕЕ) и медроксипрогестерон ацетат (MPА), вероятно са били с леко повишен риск от сърдечно заболяване през първата година на употребата. За други ХЗТ продукти има само ограничени данни от рандомизирани контролирани изпитвания изучаващи ефектите върху сърдечносъдова заболеваемост или смъртност. Поради това, не е сигурно дали тези резултати се отнасят и за други ХЗТ продукти.Ако някога сте страдали от стенокардия или сте прекарали инфаркт, трябва да обсъдите с Вашия лекар потенциалните рискове и ползи от употребата на ХЗТ.

Инсулт

Рискът от инсулт се увеличава при всички жени с възрастта. Честотата на инсулт е около 3 на всеки 1 000 жени на възраст 50-59 години и 11 на 1 000 жени на възраст 60-69 години. Вероятността за получаване на инсулт се увеличава при наличието на високо кръвно налягане, пушене, прекомерна употреба на алкохол или неравномерен ритъм на сърцето (предсърдно мъждене).Скорошни проучвания показват, че ХЗТ слабо увеличава риска от инсулт.3 на 1 000 от жените на възраст между 50 и 59 години биха получили инсулт за.всеки 5 годишен период. При жените, които получават ХЗТ те ще бъдат 4 на 1 000. 11 на 1 000 от жените на възраст между 60 и 69 години биха получили инсулт за 5 годишен период, докато при приемащите ХЗТ това число ще бъде 15 на 1 000.

Рак на яйчника

Съвременни данни предполагат, че при жените с отстранена матка, които са получавали поне 5-10 години ХЗТ само с естроген, може да има леко повишен риск от развитие на рак на яйчника в сравнение с тези, които никога не са били на ХЗТ. Понастоящем не е установено дали комбинираната естроген/прогестаген ХЗТ дава различен риск от този при самостоятелната естрогенова терапия.

Други състояния

Вашият лекар може да пожелае да Ви проследи по-внимателно:

• Ако имате бъбречно заболяване, терминална бъбречна недостатъчност или нарушение функцията на сърцето

• Ако по време на хормоналната заместителна терапия Вие имате хипертриглицеридемия (високи нива на мастите в кръвта), тъй като това може да доведе в редки случаи до развитие на панкреатит.Ако Ви се налагат изследвания на кръвта, осведомете Вашия лекар, че приемате Активел® тъй като естрогенът може да промени резултатите от някои тестове.

Няма доказателства, че ХЗТ подобрява процеса на разбиране, мислене, заучаване и преценяване (познавателни функции). Има някои доказателства, че при жени по-възрастни от 65 години продуктите съдържащи конюгирани конски естрогени (СЕЕ) и медроксипрогестерон ацетат (МРА) увеличават риска от вероятна загуба на интелектуалните способности (деменция). Не е известно дали това се отнася за по-млади жени и за жени приемащи други продукти за ХЗТ.Ако страдате от непоносимост към специфични захари, моля консултирайте се/информирайте Вашия лекар преди да използвате Активел®.

Бременност и кърмене

Не приемайте Активел®, ако сте бременна или кърмите.

Употреба на други лекарства Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, дори такива, които не са Ви предписани.

Следните лекарства могат да намалят действието на Активел®:

Антиконвулсанти (напр. фенобарбитал, фенитоин и карбамазепин) и антиинф екциозни (напр. рифампицин, рифабутин, невирапин, ефавиренц, ритонавир и нелфинавир). Билкови препарати съдържащи жълт кантарион (Hypericum perforatum) могат също да намалят действието на Активел®.Лекарства, съдържащи кетоконазол (противогьбично средство) могат да увеличат ефекта на Активел®.

3. Как да използвате Активел

Винаги приемайте Активел® точно така, както Ви е предписал Вашия лекар. Ако не сте сигурни, трябва да се консултирате с Вашият лекар или фармацевт.Лечението с Активел може да започне във всеки удобен ден. Въпреки това, ако досега сте били на секвенциална хормонална заместителна терапия, лечението трябва да започне непосредствено след спиране на отпадъчното Ви кръвотечение.

Взимайте една таблетка веднъж дневно, приблизително по едно и също време. Взимайте таблетката всеки ден без прекъсване. След като сте приели всички 28 таблетки от календарната дискова опаковка, лечението продължава със следващата опаковка.Приемете таблетката с достатъчно количество течност (напр. една чаша вода).За облекчаване на менопаузални симптоми трябва да се прилага най-малката ефективна доза, облекчаваща симптомите за възможно най-кратък период. Съобщете на Вашия лекар, ако нямате подобрение на симптомите след 3 месеца лечение. Терапията продължава дотогава, докато ползата от облекчаването на симптомите надвишава риска.Ако по някаква причина бихте искали да спрете лечението с Активел®, моля обсъдете решението си с Вашия лекар. Той ще Ви обясни последиците от спиране на лечението и ще обсъди с Вас друга възможности за терапия.

Указания за приложение на календарната дискова опаковка

I. Нагласете съответния ден от седмицатаЗавъртете вътрешния диск така; че съответният ден от седмицата да попадне срещу малкото пластмасово езиче.2. Как да се вземе първата таблеткаСчупете пластмасовото езиче и извадете първата таблетка.3. Всеки денПросто придвижвайте с по една стъпка прозрачното капаче по посока на стрелката. Извадете следващата таблетка.

Прозрачният кръг може да се завърти, само след като таблетката в отвора е била извадена.(илюстрация)

Ако сте приели повече Активел отколкото трябва:

Посъветвайте се с Вашият лекар или фармацевт, ако сте приели повече таблетки Активел® отколкото трябва. Предозирането на Активел® може да причини неразположение или повръщане.

Ако сте забравили да вземете Активел®:

Не взимайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатите дози. Ако един ден сте забравили да вземете таблетка, изхвърлете я и продължете лечението както обикновено. Неприетата доза може да повиши вероятността от поява на пробивно кръвотечение и зацапване.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички медикаменти и Активел® може да има нежелани реакции.

По време на лечение с Активел® могат да възникнат следните нежелани реакции:

Много чести (>10% - повече от 1 на 10)

• Болка или напрежение в гърдите

• Вагинално кървене

Чести (>1% и <10% - по-малко от 1 на 10, но повече от 1 на 100)

• Гъбична генитална инфекция или вагинално възпаление

• Задръжка на течности

• Депресия или влошаване на съществуваща депресия

• Главоболие, мигрена или влошаване на съществуваща мигрена

• Гадене (неразположение) Болки в гърба

• Оток на гърдите или увеличение на гърдите

Фиброми на матката (доброкачествен тумор на матката) или влошаване или рецидив на фибромите на матката

Периферни отоци (оток по ръцете и краката)

" Увеличаване на теглото

Нечести (>0,1% и <1% - по-малко от 1 на 100, но повече от 1 на 1 000)

• Свръхчувствителност (алергична реакция) Нервност

• Повърхностно възпаление на вена, свързано с тромбоза (кръвен съсирек)

• Коремна (стомашна) болка, раздуване или дискомфорт

• Метеоризъм/газове или подуване на корема

• Косопад или хирзутизъм (прекомерно окосмяване по лицето и тялото) или акне

• Сърбеж

• Уртикария

• Неефективна терапия

Редки (£0,01% и <0,1% - по-малко от 1 на 1 000, но повече от 1 на 10 000)

Белодробен емболизъм (кръвен съсирек)

Дълбоко възпаление на вена, свързано с тромбоза (кръвен съсирек)

Много редки (до 0,01% - по-малко от 1 на 10 000)

Рак на ендометриума (рак на лигавицата на матката) Безсъние Тревожност

Повишено или намалено либидо Замаяност

Нарушения на зрението Влошаване на високо кръвно налягане Нарушено храносмилане ПовръщанеЗаболяване на жлъчния мехур, жлъчни камъни, влошаване или рецидивиране на жлъчните камъниСеборея (заболяване със свръхсекреция на мастните жлези, което прави кожата мазна и лъскава) ОбривАнгионевротичен оток (тежка алергична реакция) .

Хиперплазия на ендометриума (прекомерно разрастване на лигавицата на матката) Вагинален и генитален сърбеж Намаление на теглото Повишаване на кръвното налягане

Рак на гърдата:

Съгласно доказателствата от големи епидемиологични проучвания и едно рандомизирано плацебо-контролирано проучване, Women's Health Initiative (WHT), общият риск от рак на гърдата се увеличава с увеличаване продължителността на употреба с ХЗТ при бивши или настоящи пациенти на ХЗТ. Няколко епидемиологични проучвания докладват,общ повишен риск от рак на гърдата за естроген-прогестин комбинирана ХЗТ в сравнение със самостоятелната естрогенова терапия.Абсолютният риск изчислен от епидемиологичното проучване Million Women Study (MWS) и WHT е представен по долу:

MWS оценява, че от известното средно разпространение на рак на гърдата в развитите страни че:

• За жени неупотребяваши ХЗТ, за приблизително 32 на всеки 1 000 се очаква да имат рак на гърдата, диагностициран във възрастта между 50 и 65 години.

• За 1 000 настоящи или предишни жени употребявали ХЗТ числото на допълнителните случаи по-време на съответния период ще бъде:

За тези на самостоятелно естроген заместваща терапия:

Между 0 и 3 (най-близка оценка=1,5) за 5 годишна употреба.

Между 3 и 7 (най-близка оценка=5) за 10 годишна употреба.

За тези на естроген-прогестин комбинирана ХЗТ:

Между 5 и 7 (най-близка оценка=6) за 5 годишна употреба.

Между 18 и 20 (най-близка оценка=19) за 10 годишна употреба.

Проучването WHI оценява, че след 5,6 годишно проследяване на жени на възраст между 50 и 79 години допълнителни 8 случая на инвазивен рак на гърдата ще се дължи на естроген-прогестин комбинирана ХЗТ (СЕЕ+МРА) на 10 000 човеко-години. Според изчисленията от данните от проучванията се оценява, че:

За 1 000 жени в плацебо групата около 16 случая на инвазивен рак на гърдата ще се диагностицират за 5 години.

• За 1 000 жени които използват естроген + прогестин комбинирана ХЗТ (СЕЕ+МРА) броят на допълнителните случаи ще бъде между 0 и 9 за 5 годишна употреба. Броят на допълнителните случаи на рак на гърдата при жени, които приемат ХЗТ е много подобен на този на жените, които започват ХЗТ независимо от възрастта на започване на употребата (между 45-65 години).

Рак на ендометриума

При жени с интактна матка, рискът от ендометриална хиперплазия и рак на ендометриума нараства с увеличаване на продължителността на използване на етрогени като самостоятелно лечение. Според данните от епидемиологичните проучвания, най-близката оценка за риска е, че за жени неупотребяващи ХЗТ, за 5 на всеки 1 000 се очаква да имат рак на ендометриума, диагностициран на възраст между 50 и 65 години. В зависимост от гфодължителностга на лечението и дозата естроген докладваното увеличение на риска от ендометриален рак при приемащите само естроген варира от 2 до 12 пъти повече сравнение с неупотребяваните. Добавянето на прогестаген към самостоятелната терапия с естроген намалява този увеличен риск.

Следните нежелани лекарствени реакции се свързват с лечението с естроген/прогестаген:

• Хлоазма, мултиформена еритема, еритема нодозум и съдова пурпура (кожни заболявания)

• Инфаркт и инсулт

• Вероятна деменция

Ако забележите някакви нежелани лекарствени реакции, включително неупоменати в тази листовка, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. Съхранение на Активел

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява под 25°С. Да не се съхранява в хладилник.

Съхранявайте календарната дискова опаковка във външната картонена опаковка, за да се предпази от светлина.

Не използвайте Активел® след изтичане на срока на годност, означен на етикета и опаковката.

Activelle е търговска марка, собственост на Novo Nordisk Fem Care AG, Switzerland

Понеделник, 14 Март 2011г. 13:49ч.

АКТИЛИЗЕ

 

Показания за прилагането на Актилизе - Тромболитично лечение при остър инфаркт на миокарда.

 

Рекламни

loading...