Реклама


КАК ДА НАМАЛИМ ДАНЪЦИТЕ?

Оценете статията
(0 гласа)
С до 50% може да се намали данъчната основа с дарение в полза на Центъра "Фонд за асистирана репродукция", Центъра "Фонд за лечение на деца" и/или Центъра "Фонд за трансплантации", съобщиха от НАП.
Друго данъчно облекчение, което могат да ползват българските граждани е за дарение за културата, тоест в полза на културни институции и организации.
С парите, платени за култура може да се намали с до 15% данъчната основа.
До 5% от всички доходи на физическите лица се намаляват с дарения в полза на здравни или лечебни заведения, на специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и на Агенцията за социално подпомагане и на Фонд "Социална закрила" към министъра на труда и социалната политика.
Облекчението е валидно и при дарение в полза на специализирани институции за деца, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, на детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии.
Могат да намалят данъчната си основа и граждани, които даряват на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, както и на фонд "Енергийна ефективност.
Данъчното облекчение може да се ползва и при дарение в полза на комуни за лечение на наркозависими, а също и в полза на детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ).
Данъчните облекчения за дарения могат да се ползват и ако даренията са направени в полза на идентични лица от ЕС.
В тези случаи към декларацията задължително се прилага и официален легализиран документ, удостоверяващ статута на получателя на дарението и неговият превод на български език, извършен от заклет преводач.
Според закона общият размер на данъчните облекчения за дарения не може да е повече от 65% от годишната данъчната основа.
Всички данъчни облекчения се ползват с подаване на данъчна декларация за доходите до 2 май 2011 г.
Повече информация за ползването на облекченията можете да получите на телефон 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна.
Последна промяна на Сряда, 18 Януари 2012г. 15:17ч.
 

Рекламни

loading...