Реклама


ЛЮБОВТА МЕЖДУ ГЕНЕРАЛ РУМЕН РАДЕВ И ДЕСИСЛАВА ГЕНЧЕВА

Оценете статията
(0 гласа)

Съпругата на президента Румен Радев се превърна в най-обсъжданата жена в България още преди да стане ясно, че ще бъде новата Първа дама. Тя се по­вяваше с него по време на кампанията, придружи го и в нощта, когато бяха официално обявенени изборните резултати. До­сега е дала 2-3 интервюта, а личността й все още е обвита в мистерия.

Двамата се запознават само месец след като Румен Радев завършва Висшето военновъздушно училище в Долна Митрополия. В късното лято на 1987-а той пристига в авиобазата в Равнец като млад лейтенант. Разхождайки се в близкия Бургас (Равнец е само на 22 километра), офицерът Радев случайно се оказва сред множество, което наблюдава ревю на централната улица в морския град. На спе­циално изграден поди­ум минават красиви момичета, облечени в прекрасни тоалети по онова време. Най­-хубавите дрехи се ши­ели в модните къщи "Валентина" и "Рила стил". Едно от момиче­тата веднага привляк­ло погледа му, отлича­вало се от останалите и 24-годишният офицер не можел да свали по­гледа си от него. Това е Десислава, ученичка от 12-и клас в местната ан­глийска гимназия. По­разява го излъчването на красавицата, в което се усещала силна сво­енравност. Тогава той дори нямал представа, че това е едно от най-хубавите момичета в Бургас - различно и опърнича­во. Радев прави всич­ко възможно да се за­познае с недостъпната красавица и това никак не било лесно, издават хора, които го познават добре. Момичето бук­вално летяло в облаци­те, но все пак и лейте­нантът успява да го при­влече с качествата си на възпитан и интели­гентен мъж.

Симпатията помежду им обаче не продължа­ва дълго - всеки пое­ма своя път в живота. Радев остава верен на авиацията и МиГ-29 в Равнец, а амбициозна­та Десислава замина­ва за София да учи в университета. Но животът обича да прави из­ненади. Среща ги слу­чайно - след доста годи­ни, когато двамата вече имат свой собствен път в живота. Радев е създа. прекрасно семей­ство, има две деца и съпруга, които обича мно­го. Деси е разделена с бургаския си съпруг, от когото има вече по­раснал син. Чув­ствата обаче отново пламват и пилотът трябва да вземе най­-тежкото ре­шение в жи­вота си. "Да, имах тежък мо­мент в жи­вота си, но из­брах да не жи­вея в лъжа.В лъжа със себе си и най-ве­че с хора­та, на кои­то държа. Ако някой ме съди за това, че ис­кам да жи­вея в истина,е негово право. Но за мен е важно да бъда в хармония със себе си, с чувствата и усещанията си. Бившата ми съпруга е прекpacен човек, прекрас­на маика на децата ни и правим всичко възмож­но да полагаме грижи за тяхното отглеждане, възпитание и образование", сподели през октомври бъдещи­ят президент.

В началото на август тази година двамата с Десислава най-сетне намират време да се оженят. След като пре­зидентът Плевнелиев подписва рапорта му за напускане на ВВС, те решават, че времето вече е на тяхна страна. Няма романтика в пред­ложението -никакво падане на колене с пръстен в ръка. Просто отиват и се раз­писват.

И двамата са силни характери и съжител­ството им не е лесно. Съпругата признава, че онова, от което понякога се страхува, е дали той ще издържи, макар да се е убеждавала много­кратно в желязната му психика.

Настоящата първа дама признава, че има едно нейно желание, което мъжът до нея ни­кога не е позволил да се изпълни - да я качи на изтребител. Откакто се познават, това е най-го­лямата й молба, но той е непреклонен. "Това е абсурд! Летателните ча­сове на нашите изтреби­тели са толкова малко, нека ги оставим на лет­ците, които трябва да си вършат работата - да ле­тят, да дежурят", е отговорът на генерала.

Десислава твърди, че има много силна жен­ска интуиция и винаги я споделя. Разбира се, решенията се вземат от съпруга x, но тя никога не му спестява нищо, което знае и е усетила.

Не обича обаче да плаче тайно от него, ко­гато враждебната среда дойде в пове­че. "Не стискам зъби, нямам поводи да пла­ча, не мога да се про­меня . Когато ме за­боли, го казвам, когато е хубаво, също", казва Де­сислава.

Нова­та Пър­ва дама е голям фен на класическата музика. И затова ден преди пър­вия тур на изборите тя решава да отидат на опера. Двамата гледат "Аида" на Верди в Со­фийската опера, вмес­то да редят пасианси какво може да се слу­чи на другия ден. Освен всичко жената на Ра­дев е фенка и на хеви метъла. "Явно добро­то побеждава не само в приказките. Особено когато сме обединени около смислена кауза! А каузата в случая се нарича България! И е пълна със смисъл!" С тези думи и с песента на Маnоwаг "The Crown and The Ring" Десисла­ва Генчева поздрави вьв фейсбук новоизбрания президент и своя половинка в жи­вота. Наблюдателни нейни приятели в соци­алната мрежа видяха и друго - ден преди побе­дата на Радев тя пусна на стената си във фейс­бук песента на немските метъли Accept "Balls То The Wall", което показ­ва, че музикалният вкус на първата ни дама кло­ни и към тежките звуци и епични мелодии.

Като всяка влюбена двойка си имат и люби­ма песен и тя е на Ерос Рамацоти и на Анастей­ша - ,, Belong to You". "Когато той е изнервен, веднага я пускам и тан­цуваме вкъщи в хола", признава Десислава, която без съмнение ще има специално и видимо място в живота на новия президент на България.

 

Източник: в. "Галерия"

Последна промяна на Сряда, 16 Ноември 2016г. 13:58ч.
Login to post comments
 

Рекламни

loading...