Реклама


ДЯЛЪТ НА ХОРАТА С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ НАМАЛЯВА СПРЯМО СРЕДНОЕВРОПЕЙСКИТЕ ДЪРЖАВИ

Оценете статията
(0 гласа)

България сериозно изостава от средноевропейските стойности по дял на хората с висше образование. Предаде Агенция „Фокус”, позовавайки се на Людмила Векова от Българската стопанска камара. Тя е ръководител на екип, разработил анализ на тема „Образователна и квалификационна структура на заетите и работната сила в периода 2005-2009 г.”. За анализа е изследвана цялата налична статистическа информация, предоставена от Националния статистически институт, Евростат, ЮНЕСКО, НОИ, обясни Векова.
Според данните от анализа - към 2009 г. 26,9 % от младите хора в ЕС са завършили висше образование. В България процентът на лицата с висше образование е 25,2%. „Във времето ножицата между показателя за България и за ЕС става все по-голяма. От гледна точка на приоритетите на стратегия „Европа 2020”, това може да се отчете като тревожна тенденция, която трудно може да бъде преодоляна, ако се запазят темповете на нарастване на работната сила и на заетите лица с висше образование”, каза Векова.
Има намаление на икономически активните лица и на заетите с по-ниско образование и същевременно - има нарастване на дела на заетите и икономически активното население със средно и висше образование, сочи анализът. По думите на Векова - работната сила с основно, начално и ниско образование намалява от 20,95% през 2005 г. на 15,7% през 2009 г. Същевременно завършилите висше образование се увеличават от 23,85% през 2005 г. на 25,2% през 2009 г. „Тенденцията е положителна като изменение. Същевременно обаче сравнявайки със средноевропейските стойности е налице сериозно изоставане, което във времето се задълбочава”, коментира Векова.
Положително развитие има по отношение на дела на лицата с ниско образование, а по показателя за средното образованието България е около средното ниво за ЕС, каза още Векова. По думите й намалява делът на заетите с най-ниско образование от 17,9% за 2005 г. до 14,4% през 2009 г. и същевременно се повишава делът на заетите с висше образование от 25,6% до 26,4 % през 2009 г. В сравнение с останалите европейски страни обаче България бележи съществено изоставане, което се задълбочава с времето, подчерта Векова.

Login to post comments
 

Рекламни

loading...