Реклама


ПАНИЧЕСКАТА АТАКА Е ПОТИСНАТ СТРАХ ОТ МИНАЛО ПРЕЖИВЯВАНЕ, КОЙТО СЕ ЯВЯВА В НАСТОЯЩЕТО
(1 vote, average 5.00 out of 5)
Психично здраве - ПАНИЧЕСКО РАЗСТРОЙСТВО

 

 

 

Може ли да се страхувате без да има причина?

Паниката  не е нeщо, което  се появява  в мозъка ви просто ей-така.  Всичко това ви напомня за нещо, което сте преживели, но не сте освободили страха си от него. Изпитвате страх, задавате си въпроса, защо точно сега? Отговорът е един: обстоятелства са сходни с предишната ситуация, мозъкът ви ги е запомнил и сега има опасност да   се повторят  отново, затова вашия ум ви сигнализира, той иска да ви предпази, иска да избягате от  гората, защото в миналото, в подобна ситуация, сте рискували живота си. Подобна  ситуация бихте могли да откриете и в  един самолет, например. Умът ви напомня, че в самолета също могат да ви нападнат и вие да няма къде да избягате.  Както в безлюдната гора, няма помощ и няма на кого да се опрете,  така и в  самолета, ако се развали двигателя, няма  на какво да се опрете, липсва твърда почва…Опорите в двата случая са различни, но имат един и същ смисъл – липсва  възможност за спасение…

Кога се развива страха?

Страхът се развива именно тогава, когато умът регистрира, че липсва възможност за спасение. Паниката е реакция срещу  невъзможността  за промяна на съществуващата застрашителна обстановка. Независимо, дали тя е реална или само във вашите представи. Всяко едно ограничение би могло да породи страха – страхът за живота ви. Вие виждате куче, но заключавате веднага, че може да му се измъкнете, ако се наложи. Страхът изчезва. Докато пресичате  платното към вас лети кола, но вие не се  плашите, защото имате решение -  достатъчно  време да изтичате на тротоара.

Мозъкът ви сигнализира за опасност и когато тя не съществува

Но ако сте в заключена стая и започне земетресение, вие оставяте всичко на случайността, вие сте в ръцете на съдбата, давате си сметка, че има възможност да загинете. В бъдеще всяко едно разлюляване ще ви напомня за възможна гибел и вие ще изпитвате панически ужас от това. Тъй като мозъкът е запомнил  добре ситуацията и сега ви предупреждава да бягате  бързо от опасната среда. Но запомнете, това е само напомняне от страна на вашия мозък, а не реална опасност. Осъзнавайки този факт силата на страха ще намалее  и паническото разстройство ще остане в миналото.

 

 

 

 
 

Рекламни

loading...