Реклама


СЪВРЕМЕННО ЛЕЧЕНИЕ НА ПАНИЧЕСКОТО РАЗСТРОЙСТВО
(2 votes, average 1.00 out of 5)
Психично здраве - ПАНИЧЕСКО РАЗСТРОЙСТВО

 

 

 

 

 

Всички долупосочени стратегии се смятат за модерни лечения на паническото разстройство:

Усвояване на умения за релаксация. Всекидневно практикуване на коремно ди­шане и някои форми на дълбока мускулна релаксация (като прогресивната мускулна релаксация). Това помага за облекчаване на физическите симптоми на паниката, как­то и предварителната тревожност, която може да изпитвате по отношение на прис­тъпа на паника. За облекчаване на тревожността също може да бъде препоръчана програма от физически упражнения.

 

Терапия за контрол на паниката. Идентифициране и елиминиране на катастро­ фичните мисли (като "В капан съм!" "Ще полудея!" или "Ще получа инфаркт!"),-които обикновено предизвикват пристъпи на паника.

Интероцептивна десенсибилизация. Практикуване на доброволно привикване към телесните симптоми на паниката като ускорен пулс, изпотяване на дланите, недостиг на въздух или световъртеж. Тези симптоми се предизвикват преднамерено, обикновено в кабинета на терапевта. Например, световъртежът може да бъде пре­дизвикан чрез въртенето в стол, а ускореният пулс - чрез тичане нагоре и надолу по стълбите. Повтарящият се досег с неприятните телесни симптоми предизвиква десенсибилиза-ция, което принципно означава постепенно привикване към тях до мо­ мента, в който престават да ви плашат.

Медикаментозно лечение. SSRI антидепресантите като Раxil, Zoloft, Lexapro или Celexa или бензодиазепиновите медикаменти като Хап ах, Ativan или Кlonopin могат да се използват за намаляване на тежестта на паническите симптоми. Най-добре е те да се използват в комбинация с трите стратегии по-горе.

 

 

 

 
 

Рекламни

loading...