Реклама


ХОРАТА С ПАНИЧЕСКО РАЗСТРОЙСТВО ИМАТ ПРОМЕНИ В МОЗЪЧНИТЕ СТРУКТУРИ, КОНТРОЛИРАЩИ СПОМЕНИТЕ ЗА СИЛНИТЕ ЕМОЦИИ
(0 votes, average 0 out of 5)
Психично здраве - ПАНИЧЕСКО РАЗСТРОЙСТВО

 

Известна ли е точната причина за поява на тревожните разстройства?

Точната причина за появата на тревожни разстройства е неизвестна, но се знае,че  те не са резултат от лична слабост, недостатък в характера, или лошо възпитание.

Новозеландски учени, които продължават изследванията си върху тревожните разстройства, в частност над паническото разстройство, предоставиха нова информация. Стана ясно, че много от тревожните разстройства са причинени от комбинация от фактори, включително промени в мозъка. Не се изключва и силния  стрес, причинен от околната среда.

Подобно на други мозъчни заболявания, тревожни разстройства могат да бъдат предизвикани от проблеми във функционирането на мозъчните вериги, които регулират страха и другите емоции. Проучванията показват, че тежкия  или продължителен стрес може да промени начина, по които функционират нервните клетки в рамките на тези схеми и могат  да променят механизма на предаването  на информация от един регион на мозъка към друг.

 

Хора с панически атаки могат да имат промени в зони на мозъка, отговарящи за силните емоционални спомени

Проучванията  доказват, че хората с тревожни разстройства имат промени в  мозъчните структури, които контролират спомените, свързани със силни емоции.

В допълнение, проучванията са показали, че тревожни разстройства могат да са разпространени в цели семейства, което означава, че те могат  да бъдат наследявани  от един или двамата родители, по начин, подобен с начина на унаследяване  на генетичния риск от  сърдечно-съдови заболявания или рак. Освен това, някои фактори на околната среда, като например травма или значимо стресиращо събитие биха могли да предизвикат тревожно разстройство при хора, които имат наследствено предразположение към развитие на заболяването.

За щастие, постигнат е голям напредък през последните две десетилетия в лечението на хора с психични заболявания, включително и тревожни разстройства.

Как се определя начина на лечение на паническото или друг вид тревожно разстройство?

Правилният подход  в лечението зависи от вида на разстройство, една или повече от следните терапии могат да се използва за повечето тревожни разстройства:

-Медикаменти, прилагани за намаляване на симптомите на тревожни разстройства. Те включват много от антидепресантите, ниски дози антипсихотици и други медикаменти, намаляващи тревожността.

-Психотерапия, тя е тип консултиране, която,  в най-простата си форма, е насочена към това, какъв да бъде емоционалния отговор на тревожното разстройство от страна на страдащия.Това е процес, в който, обучени професионалисти се стремят да помогнат на хората, говорейки със страдащите, какви стратегии за справяне с тяхното заболяване е възможно да се приложат, както и да им обясняват, какво точно представлява заболяването.

Новите открития в областта на тревожните разстройства показват, че индивидуалният подход е много важен. Обяснения от рода "Не са ти необходими лекарства" в някои случаи не биха проработили, при условия, че  има наличие на проблем в мозъчните структури на страдащия.Както много пъти сме отбелязвали, терапията е сполучлива, когато се открие точната причина за паническите атаки - дали става дума за наследствено обусловен проблем или силен стрес, които е отключил тревожността. Някои твърдения, че поведението на страдащия предизвиква паниката трябва да бъдат преразгледани. Защото учените откриват "вината" за хроничния страх на друго място, именно в промените в зоните на мозъка, отговарящи за спомените, свързани със силни емоции.

 

 
 

Рекламни

loading...