Реклама


ОТСЛАБВАНЕ С КАЛАНЕТИКА
(0 votes, average 0 out of 5)
Здравословно хранене - Диети

отслабване с каланетика

Какво представлява каланетиката и как влияе на отслабването?

Каланетика - повишаване на стегнатостта на бюста Развитите мускули на гърдите често пъти напомнят кул­турист. И колкото и да се пише за това в женските списания, често се чува, че такива тренировки са подходящи само за мъжете. Нищо подобно!

На практика жените, а така е решила природата, много трудно придобиват голяма мускулна маса. Основната причина е в недостига на хормона тестостерон, който се изработва в излишък при мъжете и в много малко коли­чество при жените.

Съществува пряка връзка между нивото на тестосте­рона и мускулнaта маса, поради което и най-тренираните жени никога няма да имат толкова мускули, колкото мъ­жете. Без приемането на анаболни средства женските мус­кули няма да нарастват. Това не ни заплашва.

Ние генетично не можем да ги развием повече, откол­кото е възможно. Тестостеронът в женския организъм средно е по-малко от 0,1% от мъжкия.

Как да прилагаме каланетиката за отслабване?

Сигурно така природата запазва женствеността ни. Това, което ви предлагам, се нарича каланетика - това е бавна, спокойна по форма гимнастика със статично натоварване. Тя е високоефективна и спомага за стягането на мускулите и за бързото намаляване на теглото и обема на тялото. В съчетание с джинджифиловатадиета активи­зира имунната система на организма.

Идеална е за онези, които предпочитат съсредото­чените, спокойни занимания пред активните  в координационно отношение танцувални видове фитнес. Тази удивително ефективна програма за тренировки в съчетание с джинджифилов чай помага за създаването на хармоничен баланс между тялото и разума, позволява да се придобие отлична физическа форма, да се развие кон­центрацията и да се избягват травми.

Кой е измислил каланетиката?

Създателка на тази система упражнения е холандската балерина Калан Пинкни. Системата е наречена на нейно­то име.

Може смело да се каже, че от всичките видове гим­настики именно каланетиката дава възможност да се усе­тят собствените мускули, стяга кожата, дава енергия и повишава сексуалността. Това потвърждават жените, зани­маващи се с каланетика по целия свят.

Загряване при каланетика

Целта на загряването е да подготви мускулите ни към предстоящата работа и да повиши нивото на функцио­ниране на основните системи на организма.

Загряването се състои от две части - обща и специална.

Общата част повишава функционалните възможности на организма като цяло. В нея може да се включи бавно бя­гане, скачане с въже, подвижни игри и общоразвиващи упражнения. Главното условие е тези упражнения да не изискват прекомерно напрежение и да загреят добре тя­лото.

Специалната част на загряването е насочена към под­готовката за активна дейност на онези групи мускули, кои­то ще бъдат задействани в тренировката.

Упражненията, изпълнявани в хода на специалното разгряване, повишават работоспособността на мускулите, което им позволява да понесат натоварването без повреждане. Специалната част на загряването съкращава периода за влизането на организма в работен режим. Ефективно проведеното загряване повишава температурата на тялото с няколко градуса и предизвиква благоприятни за активна физическа дейност физиологични промени в организма. Тези промени се характеризират с повишаване на елас­тичността на мускулите и като следствие с подобряване на способностга им за разпускане и свиване; с увеличаване на еластичността на сухожилията и връзките; с ускоряване на кръвоснабдяването на мускулите и с увеличаване на насищането им с кислород.

Трябва да се знае, че съвсем немаловажен фактор в заг­ряването е предпазването от травми по време на тренировката, защото ние имаме за цел да укрепим здравето си, а не да нанесем вреда на организма си. При изпълня­ването на упражненията за загряване се старайте да усе­щате реакциите на организма си. Тялото само ще ви подс­каже кое е добро за него и кое не е.

Упражнение 1

Изходно положение: застанете прави, краката - на ши­рината на раменете, ръцете - отпyснати свободно по тя­лото, главата - изправена, а погледът - насочен напред.

Вдигнете изправени ръцете нагоре и максималн изпъ­нете гърба и торса си. Свийте коленете, наведете тялото си напред-назад, едновременно изнесете ръцете назад. Като изпъвате тялото, стегнете седалището си, движете таза си напред и нагоре и се върнете в изходно положение.

Изпълнявайте упражнението свободно и отпуснато в средно темпо. Повторете го 5 пъти.

Упражнение 2

Изходно положение: застанете прави, краката - на ши­рината на раменете, коремът- прибран, ръцете - свободно отпyснати по тялото.

Повдигнете се на пръсти, протегнете ръцете нагоре и максимално изпънете цялото си тяло. Раменете - изnънати, насочете погледа върху ръцете и си представете, че сте се устремили нагоре. Задръжте в това положение, като броите от 10 до З0. След това се отуснете и се върнете в изходно положение.

Упражнение 3

Изходно положение: застанете прави, краката - на ши­рината на раменете, коремът - прибран, ръцете - сво­бодно отпуснати по тялото.

Приклекнете, свийте малко краката в kоленете. Накло­нете леко тялото напред. Изnънете се, изнесете ръцете нап­ред и малко нагоре, като запазите при това напълно изпра­вен гърба си. Задръжте в това положение, като броите от 10 до З0 (в зависимост от нивото на физическата ви подго­товка). Oтпyснете се и се върнете в изходно положение.

Упражнение 4

Изходно положение: заемете крайната стойка на пред­ходното упражнение.

От това положение изнесете плавно изпънатите си ръце назад, така че вътрешната страна на дланите ви да е насочена нагоре. Издайте напред шията и брадичката си. Запазете напълно изправен гърба си. Тази стойка тряб­ва да прилича на стойката на плувец преди старта. Зад­ръжте в това положение, като броите от 10 до З0 (в зави­симост от нивото на физическата ви подготовка). Отпус­нете се и се върнете в изходно положение.

Упражнение 5

Изходно положение: застанете прави, краката - на ши­рината на раменете, коремът - прибран, ръцете - свобод­но отпуснати по тялото.

Наведете тялото напред, успоредно на пода. Разтво­рете ръцете встрани, а коленете са прави. Задръжте в това положение, като броите от 10 до З0 (в зависимост от ниво­то на физическата ви подготовка). Отпуснете се и се вър­нете в изходно положение.

Упражнение 6

Изходно положение: застанете прави, краката - на ши­рината на раменете, коремът - прибран, ръцете - свобод­но отпуснати по тялото.

Наведете се напред, докосвайки пода с крайчетата на пръстите си. Задръжте в това положение, като броите от 10 до З0 (в зависимост от нивото на физическата ви под­готовка). След това бавно обърнете тялото към десния крак и обхванете с длани глезена му. Трябва да притис­нете плътно гърдите към крака, а челото към коляното, усещайки напрежението на мускулите на седалището и на задната повърхност на бедрата. Задръжте отново в това положение и изпълнете съвсем същото, обръщайки се към левия си крак. Отпуснете се и се върнете в изходно положение.

Упражнение 7

Изходно положение: застанете прави, краката - на ши­рината на раменете, коремът - прибран, ръцете - сво­бодно отпуснати по тялото.

Наведете тялото напред. Обхванете с длани коленете и разтворете лактите встрани. Като че ли искате да пров­рете тялото между краката си. Задръжте в това положе­ние, като броите от 10 до З0 (в зависимост от нивото на физическата ви подготовка). Усетете напрежението на мускулите на гърба, седалището и задната повърхност на бедрата. След това се отпуснете и се върнете в изходно положение.

Упражнение 8

Изходно положение: застанете прави, краката - събра­ни, стъпалата - допрени, ръцете - свободно отпуснати по тялото.

Наведете тялото плавно напред, меко обхванете с ръ­цете коленете си и допрете нос до тях. Задръжте в това положение, като броите от 10 до 30 (в зависимост от нивото на физическата ви подготовка). Усетете напрежението на мускулите на седалището, гърба и задната повърхност на бедрата. След това се отпуснете и се върнете в изходно положение.

 

Диети и отслабване, доказали ефективността си

 

1

ОТСЛАБВАНЕ С КАЛАНЕТИКА

2

КАК СЕ ОТСЛАБВА С ГОДЖИ БЕРИ

3

ДИЕТА С ИЗВАРА СВАЛЯ ЗА ДЕН 2 КГ

4

ДИЕТА ЗА 1 СЕДМИЦА СВАЛЯ 3 КГ ТРАЙНО

5

СВЕТКАВИЧНО ОТСЛАБВАНЕ С 3 КГ ЗА 5 ДНИ. ТРАЕН РЕЗУЛТАТ

6

ДИЕТА ЗА СВАЛЯНЕ НА 8 КГ

7

ДИЕТА ЗА СВАЛЯНЕ ТРАЙНО НА 10 КГ. РЕЗУЛТАТЪТ СЕ ЗАПАЗВА 2-3 ГОДИНИ

8

ДИЕТА СВАЛЯ ДО 30 КГ ЗА 6 МЕСЕЦА

9

КАК ДА СВАЛИМ 15 КГ СЪС СПЕЦИАЛЕН КОКТЕЙЛ

10

ДИЕТА СВАЛЯ 4 КГ БЕЗ ЧУВСТВОТО НА ГЛАД

11

ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ В МЕНЮТО И СТЕ ПО-СЛАБИ С 5 КГ САМО ЗА СЕДМИЦА

12

КАК ДА ОПРЕДЕЛИМ КОИ ХРАНИ ДА ХАПВАМЕ, ИЗПОЛЗВАЙКИ ТЕХНИЯ ЦВЯТ

13

КАК СЕ ПРАВИ ДИЕТА ЗА ОТСЛАБВАНЕ?

14

КАК ДА СВАЛЯ 7 КГ?

15

ДИЕТА БЕЗ ГЛАДУВАНЕ СВАЛЯ 10 КГ ЗА МЕСЕЦ

16

МЛЕЧНО -ЗЕЛЕНЧУКОВА ДИЕТА СВАЛЯ 5-9 КГ ЗА 5 СЕДМИЦИ

17

ЕФИКАСНА ДИЕТА СВАЛЯ 8 КГ ЗА 14 ДНИ

18

ДИЕТА С ГРЕЙПФРУТ МОЖЕ ДА СТОПИ ДО 5 КГ ЗА 10 ДНИ

19

ПРИ МАСИВНИ ОТОЦИ - ОРИЗОВО КОМПОТЕНА ДИЕТА

20

СТРОГ ВАРИАНТ НА ЛУННАТА ДИЕТА

21

КАК ДА СЕ ХРАНИМ ПРИ ВИСОКО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ

22

24-ЧАСОВА ЛУННА ДИЕТА ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ТЯЛОТО С ПИЕНЕ НА ЧАЙ,СОКОВЕ,ФРЕШ И ВОДА С МЕД

23

МЕЖДИННИ ЗАКУСКИ

24

ДИЕТА ЗА 7 ДНИ СВАЛЯ 6 КГ

25

ДИЕТА ЗА ПОНИЖАВАНЕ НА АПЕТИТА СВАЛЯ 6 КГ

26

ДИЕТА ПРИ ЯЗВЕНА БОЛЕСТ В ПЕРИОД НА СТИХВАНЕ И ХРОНИЧЕН ГАСТРИТ

27

ДОМАТЕН СОК ИЗЧИСТВА ОРГАНИЗМА И СВАЛЯ 6 КГ

28

ДИЕТА ЗА ЖЕНИ, КОИТО КЪРМЯТ

29

ДИЕТИ ЗА СВАЛЯНЕ НА КРЪВНО НАЙ-СИГУРНИ ЗА ОТСЛАБВАНЕ

30

ИЗВАРАТА НАЙ-ПРЕПОРЪЧВАНИЯ ПРОДУКТ ЗА ОТСЛАБВАНЕ ПРЕЗ 2015

31

ДИЕТАТА НА ОРНИШ

32

КАК ДА ОТСЛАБНЕМ БЕЗ НАПРЕЖЕНИЕ?

33

ЛУННА ДИЕТА 2015

34

8 ЧАШИ ВОДА НА ДЕН, 5 СМ ПО-МАЛКА ТАЛИЯ В КРАЯ НА МЕСЕЦА

35

КОГА НАСТЪПВА НАПЪЛНЯВАНЕТО?

36

ЗАСИЩАЩА ДИЕТА СВАЛЯ 10 КГ

37

ДИЕТА СЪС ЗЕЛЕВА СУПА СВАЛЯ СВЕТКАВИЧНО 5-8 КГ

38

ДИЕТА ЗА СВАЛЯНЕ НА 7-12 КГ

39

ДИЕТА " ИСКАМ ТЪНКА ТАЛИЯ"

40

ДИЕТА ЗА СТЕГНАТО СЕДАЛИЩЕ

41

ДИЕТА С ЛЕНЕНО СЕМЕ ЗА ОТСЛАБВАНЕ НА КОРЕМА

42

СВЕТКАВИЧНО СВАЛЯНЕ НА 7 КИЛОГРАМА

43

БЪРЗИ ДИЕТИ - ПОЛЗИ И ВРЕДИ

44

КАК ДА СПРЕМ ДА ПУШИМ БЕЗ ДА НАПЪЛНЯВАМЕ?

45

ДИЕТА НА Д-Р ЕМИЛОВА: ГЛАД И СЕКС

46

ЗАЩО ПЪЛНЕЕМ,ВСЕ ПАК?

47

ЗАЩО БЪРЗОТО ОТСЛАБВАНЕ Е ВРЕДНО?

48

ДИЕТА С ЕЛДА

49

ДИЕТА С ПЛОДОВЕ СВАЛЯ 6 КГ

50

ОТСЛАБВАНЕ С 5 КГ ЗА 3 ДНИ

51

ЛУНЕН КАЛЕНДАР 2012

52

КАНЕЛА И ДЖИНДЖИФИЛ ЗА ОТСЛАБВАНЕ

53

КАК ДА ИЗБЕГНЕМ ЙО-ЙО ЕФЕКТА?

54

ЕФЕКТ НА ЛУННАТА ДИЕТА

55

МЛЯКО И КАНЕЛА ЗА ОТСЛАБВАНЕ

56

ОТСЛАБВАНЕ БЕЗ ДИЕТИ

57

КАК ДА ОТСЛАБНЕМ С КЛЕНОВ СИРОП?

58

ДИЕТАТА НА Д-Р ЖАН-МИШЕЛ КОЕН

59

ИГЛОТЕРАПИЯ ЗА ОТСЛАБВАНЕ

60

КАК ДА СЕ ВТАЛИМ?

61

ДИЕТА ЗА ЕДНА СЕДМИЦА СВАЛЯ 5 КГ

62

EЛДА

63

90 ДНЕВНА ДИЕТА - 2016 ГОДИНА

64

ДИЕТАТА НА ЕНДЖИ КАСАБИЕ

65

ДИЕТАТА НА АЗИС

66

РЕЦЕПТА ОТ ДИЕТАТА НА ЕНДЖИ КАСАБИЕ

67

ДИЕТА С ОВЕСЕНИ ЯДКИ

68

ДИЕТА С ЧЕРЕШИ

69

ДИЕТИ С ЯЙЦА

70

ЖОКЕЙСКА ДИЕТА

71

ДИЕТА С РИБА, БАНАНИ И МЛЯКО

72

ЛУННА РАЗТОВАРВАЩА ДИЕТА ЗА 12 ДНИ

73

ДИЕТА ЗА СЕДЕМ ДНИ

74

ДИЕТА ЗА ЗАСИЛВАНЕ НА МЕТАБОЛИЗМА

75

ДИЕТА ПРИ ПЪЛНОЛУНИЕ

76

МИРИЗМАТА НА ГРЕЙПФРУТ ПОМАГА ДА ОТСЛАБНЕТЕ

77

ЛУННА ДИЕТА 2012

78

ДИЕТА, ПРЕДПАЗВАЩА ОТ НАПЪЛНЯВАНЕ

79

ЯБЪЛКОВИЯТ ОЦЕТ ЩЕ ВИ НАПРАВИ СЛАБИ

80

ДИЕТА СЛЕД ПРАЗНИЦИ

81

ПОПУЛЯРНИ ДИЕТИ

82

ДИЕТА ЗА ТЕЗИ, КОИТО ОБИЧАТ ДА СИ ПОХАПВАТ

83

КАК ДА ЗАПАЗИМ ИДЕАЛНОТО ТЕГЛО?

84

ЕЛДА В ДИЕТИТЕ ЗА ОТСЛАБВАНЕ

85

ДИЕТА ЗА ПОНИЖАВАНЕ НА КРЪВНОТО НАЛЯГАНЕ

86

СЕЗОННА ДИЕТА

87

ЕКСПРЕСНА ДИЕТА ЗА ШЕСТ ДНИ

88

ИСКАТЕ ЛИ ДА ОТСЛАБНЕТЕ?

89

ДИЕТА ЗА ПОДМЛАДЯВАНЕ

90

КОФЕИН

91

ДИЕТА С ГРЕЧКА

92

ДИЕТА ЗА ДОБРО ЛИБИДО

93

БЪРЗА ДИЕТА ЗА ОТСЛАБВАНЕ С ВОДА

94

ДИЕТА ЗА 4 ДНИ СВАЛЯ 4 КГ

95

ВОДА С МЕНТА СВАЛЯ 3 КГ ЗА 4 ДНИ

96

ДИЕТА ЗА ОТСЛАБВАНЕ С КИСЕЛО МЛЯКО

97

СВЕТКАВИЧНА ДИЕТА ЗА ОТСЛАБВАНЕ С ВОДА

98

ДИЕТА С ЕЛДА

99

ДИЕТА ЗА ОТСЛАБВАНЕ С МЕД И КАНЕЛА

100

ЗАСИЛВАНЕ НА ОТСЛАБВАНЕТО

101

ДИЕТА ЗА ОТСЛАБВАНЕ "ЯПОНСКО ЧУДО"

102

ДИЕТА ЗА ОТСЛАБВАНЕ С ЯЙЦА

103

ДИЕТА ЗА ЕСЕНТА

104

МОРКОВЕНА ДИЕТА

105

ДИЕТА ЗА СЪБОТА И НЕДЕЛЯ

106

ПО-МАЛКО СЪН, ПОВЕЧЕ КИЛОГРАМИ

107

ДИЕТА БЕЗ ГЛАДУВАНЕ

108

ЛЕЧЕНИЕ С ГРОЗДЕ ПРИ ЯЗВА

109

ЯЙЦАТА В ДИЕТИТЕ

110

МЕСОТО. МЕСОТО В ДИЕТИТЕ ПРИ КИСЕЛИНИ В СТОМАХА

111

ЛЕДЕНО КАФЕ ЗА ЛЯТНАТА ЖЕГА

112

КРЪВОИЗЛИВ ОТ ЯЗВА, ДИЕТА СЛЕД КРЪВОИЗЛИВ

113

ДИЕТАТА НА ПРИТКИН

114

ДИЕТА НА МОНАСИТЕ ОТ МАНАСТИРА ШАО ЛИН

115

РАЗТОВАРВАЩИ ДНИ

116

МОНОДИЕТА С ДИНЯ

117

ДИЕТА БЕЗ СКОРБЯЛА

118

БАНИ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДИЕТИ ЗА ОТСЛАБВАНЕ

119

ДИЕТАТА НА Д-Р ПЕРИКОНЕ ИЗГЛАЖДА БРЪЧКИ

120

ЛЯТНА ДИЕТА

121

ДИЕТА ЗА ДЕВЕТ ДНИ

122

КИТАЙСКА ДИЕТА ЗА СВАЛЯНЕ НА 15 КГ

123

ВЪГЛЕХИДРАТНИ БЛОКОВЕ ОТ ДИЕТА "ЗОНАТА"

124

ПРОТЕИНОВИ БЛОКОВЕ ОТ ДИЕТА "ЗОНАТА"

125

ДИЕТА "ЗОНАТА"

126

ДИЕТА С ХРЯН ПРИ СТЕНОКАРДИЯ

127

ДИЕТА С ГИМНАСТИКА

128

ДИЕТА ЗА ДОБЪР СЕКС

129

ДИЕТА ЗА ТЪНКА ТАЛИЯ

130

ДИЕТА ЗА СВАЛЯНЕ НА 25 КИЛОГРАМА

131

РАЗТОВАВАЩА ДИЕТА С РИБА

132

ОВЕСЕНА ДИЕТА

133

КАК ДА ПОВЛИЯЕМ НА ХИПЕРТОНИЯТА?

134

КИНО ДИЕТА

135

ПРИМЕРНО МЕНЮ ЗА ДЕНЯ ПРИ ЯЗВА НА СТОМАХА

136

ДИЕТА С КРАСТАВИЦИ ПРИ БЪБРЕЧНОКАМЕННА БОЛЕСТ

137

КАРТОФЕНА ДИЕТА

138

РЕЖИМ НА ХРАНЕНЕ ПРИ СЪРДЕЧНО СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

139

НИСКОКАЛОРИЧНА ДИЕТА

140

ПЕТДНЕВНА ДИЕТА

141

КАК ДА СЕ СПРАВИМ С ЦЕЛУЛИТА?

142

ХОЛИВУДСКА ДИЕТА

143

ЕКСПРЕСНО ОТСЛАБВАНЕ С НСА

144

СЪВЕТИ ПРИ ХИПЕРТОНИЯ

145

ДИЕТА ПРИ ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО

146

ДИЕТА ЗА ПРОЛЕТТА

147

ФРЕНСКА ДИЕТА

 

Диети, от които се отслабва

  
 

Рекламни

loading...