Реклама


ЛЮБОВТА И ТРЕВОЖНИТЕ РАЗСТРОЙСТВА
(0 votes, average 0 out of 5)
Психично здраве - Състояния

Любов и тревожност у партньора

Тревожността може да предизвика сериозни проблеми в една връзка. Любовта е подложена на големи изпитания. Партньорите, които изживяват вид тревожно разстройство, може да изпитват понижено самочувствие и да смятат, че не предлагат достатъчно от себе си във връзката. По-голяма част от времето си те прекарват в борба със страданието и с адаптирането към определена обстановка.

Любов и срам, от това че  изпитваш тревога и страх

Безпокойството предизвика чувство на срам, така че хората опитват да го скрият. Те упорито крият всичко онова, което се случва в душите им и в тялото им. Това създава впечатление у техните партньори, че те се оттеглят от тях.

Любов и използване на споделения проблем срещу страдащия

В други случаи пък, партньорите използват споделеното, за да обвинят близките си за неуспехите във връзката.

Любов и мобилизиране на екипността в справяне с тревожността

Незасегнатият партньор трябва да се опитва по всякакъв начин да окуражава любимия човек до себе си, че може да се справи с проблема като се фокусира в онази част от връзката , която върви добре.Защото винаги в любовта съществува и добра и лоша страна. Двамата трябва да си поставят обща, изпълнима цел и да се опитат да я осъществят.

Въпроси, засягащи една любовна двойка

1. Застава ли често тревожността между вас?

2. Имало ли е момент, когато между вас се е пораждала близост, но тя не се е състояла, поради съществуващото безпокойство? Помогнахте ли тогава на партньора си или пък обиден от ситуация, се оттеглихте? Попитахте ли го от какво има нужда, след като напрежението спадна или си замълчахте?

3. Ако все пак Вие двамата се държите като един тим в борбата със страха, какво точно правите и как това според вас ще се отрази на отношенията в двойката?

 


 
 

Рекламни

loading...