Реклама


НАПРЕЖЕНИЕ И ТРЕВОЖНОСТ
(1 vote, average 2.00 out of 5)
Психично здраве - Състояния

Напрежение и тревожност. Какви са причините за тях?

Тревожността е симптом на всекидневния ни живот и вероятно се корени в нашата изключително важна и примитивна способност да се страхуваме.

Психологически реакции на тревожността. Как изразяваме напрежението?

В психологически план тревожността често смущава човек, защото изглежда така, сякаш се е появила без причина. Всъщност причината е скрита от осъзнаването в нашето несъзнавано - тази част от психологическото ни функциониране, която не съзнаваме. Скритите или забранени импулси, мисли и отношения причиняват тревожност тогава, когато заплашват да излязат на повърхността и да станат съзнавани. Обикновено реакцията ни по отношение на тревожността, преди да я съзнаваме, е отново да избутаме нежеланите чувства - като яд или сексуално желание - назад и навътре в себе си с подходящия за случая защитен механизъм.

Какви са резултатите от тревожността и напрежението?

Когато тревожността вече не може да се контролира задоволително, тя изскача на повърхността като един от ха рактерните симптоми, които довеждат хората до терапия: фобии и мании. Има множество видове фобии, някои от които са по-известни от други. Дали страхът е от други хора, паяци, изпити или мръсотия, тревожността е един от основните симптоми, свързани с фобията.

Лечение на тревожността и напрежението

Поведенческите терапии се опитват да сведат тревожността до минимум и по този начин да намалят силата на предмета или ситуацията, които водят до появата на тази фобия. От друга страна, психотерапиите от типа на психоанализата приемат гледната точка, че фобията е външната проява на някакъв потиснат конфликт и че този конфликт трябва да бъде разследван и разбран, за да няма повече "нужда" от съответстващото му външно по ведение.

 
 

Рекламни

loading...