Реклама


ЛЕЧЕНИЕ НА ШИЗОФРЕНИЯТА
(0 votes, average 0 out of 5)
Психично здраве - Състояния

 

 

 

 

Кои са причините за шизофренията?

Шизофрения се развива при наследствената предразположеност , обяснява д-р Петър Маринов. Специалистът е началник на острото психиатрично отделение в столичната университетска болница по неврология и психиатрия “Св. Наум” , цитиран от  "Труд"

Според д-р Маринов човек може да има предразположение към шизофренията, както например към хипертонията, но те никога да не се изявят. “Защото винаги са необходими външни фактори, които да отключат заболяването. Или да го стимулират. Едва тогава предиспозицията се реализира като болест”, каза още д-р Маринов. По тази причина той е привърженик на биопсихосоциалния модел за “разгадаване” на шизофренията. Т. е. стои зад тезата, според която биологичното (или гените) заедно с психологичните проблеми и със социалната ситуация на даден човек са от решаващо значение за развитие на болестта. “Но в никакъв случай нито един от тях не е свръхрешаващ”, заяви д-р Маринов.

Симптоми при шизофрения?

“Най-общо казано, симптомите, издаващи шизофренията, са 2 вида”, добави д-р Христо Кожухаров, психиатър в наркологичното отделение към психиатрична клиника във варненската университетска болница “Св. Марина”. Според специалиста по-лесно разбираемите са т. нар. позитивни симптоми, при които се наблюдава нещо повече от нормалната психологична дейност. “Например: не е нормално човекът да чува гласове, но на болния се случва точно това. И то гласове, които му заповядват. Ставащото в мозъка на пациента наричаме императивни халюцинации”, каза още д-р Кожухаров.

 Шизофрения кара хората  да твърдят, че другите мислят нещо лошо за тях. “Това са параноидни налудности за въздействие и за преследване”, уточни д-р Кожухаров. И продължи: “Вторите разпространени симптоми, които по-трудно се забелязват и са със знак минус, са определени процеси у психотичния пациент, защото той е самотен.” Оказва се, че него го разбират само хората със същия проблем и лекарите.

“Големият проблем е, че с нашите мозъци няма как да разберем пациентите с шизофрения. Затова и в старите учебници пише, че дори 100 мъдреци няма как да убедят налудноболния, че което си мисли, не е вярно. Той е абсолютно убеден в обратното”, каза още д-р Кожухаров.

Какво става в мозъка на болния от шизофрения?

Преди да се открие скенерът и ядрено-магнитният резонанс, специалистите са смятали, че шизофренията е функционално заболяване. Приемали са, че биотоковете в мозъка не се движат по начина, по който трябва. Впоследствие обаче се разбира, че не става дума само за функционалност, а и за много силна биологична даденост. Която човекът може да притежава и никога да не се прояви в болест, но и да я отключи, както казахме.

При нормалните хора загубата на мозъчна кора е около 1% годишно. При шизофренноболните стига до 2-3 на сто, затова след 5 години тази загуба може да възлиза на 10-15%. “Има препарат обаче, който предпазва от редукция на сивото вещество, и то по-мощно, отколкото други медикаменти. Става дума за оланзапина, произвеждан от фармацевтичната компания “Софарма”, съобщиха психиатри на научен форум за лечението на шизофренията. Лекарството влезе на българския пазар през т. г. и се покрива 100% от здравната каса.

Друг положителен резултат, до който води оланзапинът на “Софарма”, е, че всеки пети болен, лекуван с него, се връща на работа. А това се случва още между 23-ата и 52-рата седмица от терапията с медикамента. При други подобни препарати процентът на отново проработилите е едва 10.

Как се лекува шизофренията?

“Илюзия е да се мисли, че шизофренията може да бъде лекувана без медикаменти - само с психотерапия”, подчерта д-р Христо Кожухаров от психиатричната клиника във варненската “Св. Марина”. И побърза да добави: “За жалост нашето общество вярва на хора като баячки и гледачки, т.е. силно убеден е в магическото мислене, както го наричаме ние в психиатрията. По тази причина преди пациентът да стигне до нас, той преминава през много... мошеници”. Само че така се стига до развитие на болестта, тя хронифицира и води до по-дълъг престой в болница и по-високи дози медикаменти.

Как да се постъпва с болните, които не си пият лекарствата?

Някои пациенти с тежката диагноза не си пият лекарствата, защото смятат, че не са болни. “Какво да се прави в подобни случаи? Първо пациентът трябва да има много добър контакт с лекуващия лекар”, започна да изрежда д-р Кожухаров. Вторият важен съвет е да се осигури организация, чрез която болните да получават лекарствата си. Примерно да се включат в програми, да ги посещават социални работници или самите пациенти да отиват в дневни центрове. “Не на последно място да се премине към терапия, при която медикаментите да се поставят чрез инжекции, което облекчава приема. Т.е. решенията са много, стига близките да не изоставят болните”, завърши д-р Кожухаров.

 

 

 

 

 
 

Рекламни

loading...