Реклама


ЧУЖДО ТЯЛО В КРИВОТО ГЪРЛО
(0 votes, average 0 out of 5)
Здраве - Симптоми

Какво да направим ако детето се задави?

Ако детето ви се задави, значи е настъпило запушване на трахеята и то не може да си поеме въздух. То­ва състояние обикновено трае само няколко секунди.

Най-често детето се задавя неочаквано, тъй като някакъв предмет, който е бил в устата му, се е озовал във входа на трахеята.

При ангина много често преглъщането е затруд­нено, възпалените сливици могат да се подуят силно, но това извънредно рядко става причина за задуша­ване. Ако обаче ангина та е съчетана с епиглотит, могат да настъпят сериозни проблеми с дишането.

Предмет или храна в кривото гърло

Най-разпространената причина за задавяне са теч­ност или храна, попаднали в "кривото" гърло. Не би­ва да тупате детето по гърба въпреки популярната практика, защото в резултат на подобни действия течността или парченцето храна могат да слязат надолу в трахеята. Предизвиканата от дразненето кашлица обикновено отстранява запушването. Ако обаче това не се случи, вдигнете детето, обърнете го нагоре с кра­ката и леко го тръснете. Но заедно с пречещия пред­мет вероятно ще излезе и всичката храна, изядена през последните няколко часа.

Ако детето си глътне езика

За щастие децата рядко се задавят с повърнати маси или си "гълтат" езика. Макар че такива случаи доста често се описват в литературата, на практика обикновено се оказва, че причината за задушаването е била определена неправилно. Реална опасност има само ако детето е в безсъзнание и лежи по гръб. Тога­ва повърнатите маси или езикът могат да блокират гърлото. За да се избегне това, изпадналото в безсъз­нание дете трябва да се сложи да легне настрани .

Пристъпитe на задушаване в продължение на ня­колко седмици или месеци след раждането се срещат рядко, но към тях трябва да се отнасяме с най-голяма сериозност.

Причини за пристъпи на задушаване

Причините за такива пристъпи могат да бъдат най-разнообразни - процеп в небцето (вълча уста), аномалии в развитието на езика, гърлото, входа на фаринкса или брадичката. Уврежданията на главния мозък и церебралната парализа също могат да засег­нат нервите и мускулите, контролиращи процеса на гълтането. Впрочем понякога и абсолютно нормал­ни деца не могат да се научат да контролират тези мускули през първите седмици и дори месеци след раждането.

Острите пристъпи на задушаване при новородени могат да бъдат признак на сериозни болести, напри­мер недоразвитост на входа на фаринкса. В този слу­чай нормалното хранене е практически невъзможно.

Препоръки при задушаване

Обърнете се към лекар, ако детето ви периодично получава пристъпи на задушаване или се задавя още от раждането.

Помощта при задушаване зависи от причините за него, но ако детето не може да си поеме въздух повече от няколко секунди, незабавно извикайте лекар!!!

 


 
 

Рекламни

loading...