Реклама


КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКА ТЕРАПИЯ ПРИ ДЕПРЕСИЯ
(1 vote, average 1.00 out of 5)
Психично здраве - Психология

 

 

Когнитивно-поведенческата терапия  е подход, който  е особено полезен при депресивните състояния. Той може да се прилага заедно с фармакологично лечение и е най-уместен при по­ леки или продължителни депресивни състояния, където антидепресантите са или неефективни, или нежелани. Основава се на наблюдението, че депресивно болните често имат погрешни и твърде песимистични мисли за себе си, за условията, в които се намират, и за бъдещето.

Каква е целта на когнитивно поведенческата терапия?

Когнитивната терапия цели да коригира тези мрачни мисли и в същото време дa покаже на болния, че е способен да преодолее проблеми, с които той нормално не би се заел поради песимистичните си убеждения. Въпреки че първичният фокус на този тип терапия са мислите на болния, тя може да бъде включена в поведенческата терапия, тъй като набляга върху практически цели и тъй като мислите се подчиняват на същите закономерности на подкрепяне/гасене, както и действията·.

 

Случай от практиката

Г-н А, който 6 месеца преди това не е успял да получи очакваното важно повишение в службата, е диагностициран като страдащ от умерено тежко депресивно разстройство. Той е погълнат от мислите си за собствена некомпетентност в службата и дома, от опасепия, че никой не го харесва, и от представи, издаващи понижена себеоценка. Помолен е да води дневник, в който да отбелязва многократно появяващите се негативни мисли u лежащите в основата им предпоставки. Лечебните сесии  се фокусираха върху критична проверка на съответствието между тези предпоставки и действителността. Например една от повтарящите се негови мисли бе, че той е подми­ нат с повишението, тъй като е некомпетентен на сегашната си служба.

Лежащите в основата предпоставки за тази негова мисъл  са:

1. Неговият началник обръщал особено внимание на всеки пропуск, който е допускал през годините, дори и на наЙ-несъществения.

2. Поради това началникът е бил убеден, че г-н А е най-некомпетентният служител във фирмата.

Оттук следва, че г-н А не е бил повишен.

г-н А няма да бъде повишен и в бъдеще.

Резултат от поведенческата терапия

Като резултат от лечебните сесии и поставените задачи за проверка на действителността болният започва да разбира, че повечето от тези предпоставки са били погрешни. Това довежда до промяна в неговото отношение към работата и кариерата му и след 3-месечно лечение настъпва подобрение на депресията.

 

 
 

Рекламни

loading...