Реклама


КАК ДА ИЗМЕРВАМЕ ПРАВИЛНО КРЪВНОТО НАЛЯГАНЕ?
(0 votes, average 0 out of 5)
Здраве - Високо кръвно налягане

 

Систематичното измерване на налягането в продължение на някакъв отрязък от време позволява да определите вашето ,,нормално" кръвно налягане. И не се притеснявайте, ако организмът ви "се чувства много добре" и то не при идеалните 120/ 80. Значи, че на него така му е добре. Не трябва да се безпокоят и тези, на които налягането не превишава 140/90 мм живачен стълб (Hg). Комитетът на експертите на Световната здравна организация (СЗО) препоръчва този показател за нормален. А пък артериално налягане 160/95 и повече се смята за повишено и се нарича артериална хипертензия. Налягането в гpаниците 140 -160/90 мм Hg се смята за междинно.

Установено е, че у хората с ДОЛНО (диастолично) повече от 105 мм Hg инфарктът на миокарда се случва три пъти по-често, отколкото у тези, при които минималното налягане не превишава 90 мм Hg. У хората с междинно (умерено повишено) налягане по правило се наблюдава склонност към хипертонична болест.

При децата нивото на артериалното налягане е по-ниско, отколкото при възрастните, зaтoва при показатели, превишаващи 130/80 мм Hg, независимо от възрастта на детето, е необходимо то да се изследва, за да се изяснят причините за такова отклонение,кaктo показва cтaтиcтикara, при 12-13-годишните ученици след 5-7 годишна възраст повишеното налягане се запазва само в 40 % от случаите.

Показателят на налягането 100/60 мм Hg свидетелства за хипотония. Но ако самочувствието ви е нормално, трудоспособни сте и сте изпълнени със сила, то тази хипотония се смята за физиологична, т. е. не изискваща лечение. Често пъти това състояние се запазва през целия живот на човека и може да има наследствен характер.

Доста по-лошо е, ако налягането е повишено. Така например, налягане по-голямо от 150/100 мм Hg У мъжете на възраст 35-45 години намалява продължителността на живота с 16 години в сравнение с тези, при които налягането е 120/80 мм Hg.

Кръвното налягане се измерва с помощта на различни прибори, но най-вече  с тонометър (апарaт за измерване на кръвното налягане). В процеса на определяне на артериалното налягане, при зaтворен вентил, въздухът се нагнетява в маншет, надянaт на горната част на ръкатаa, преди рамото. След това чрез отвинтване на вентила, постепенно се изпуска въздухът от маншета и със слушалките се прослушва звукът  на артерията. Трябва да се улови моментът, когaro по време на свиването на сърцето кръвотокът ще преодолее нarиска. Тогава във фонендоскопа ( слушалките) ще се чуе характерен звук. Когaтo този звук се чуе за първи път се отчита ГОРНОТО (систолично) налягане, т. е. това, при което сърцето, кoгaтo се свива, изтласква кръвта в артерията. А когaтo кръвта при по-нaнататъшно изпускане на налягането в маншета спокойно протича по артерията, кaктo по време на съкращаване на сърдечния мускул, така и по време на отпускането му и звукът престане да се чува в слушалките, тогава се отчита ДОЛНОТО , т. е. диастоличното налягане.

Освен механичен тонометър днес съществуват и електронни прибори за измерване на кръвното налягане. Те са с по-опростена употреба, но тяхната погрешност се колебае в по-големи граници - от 10 до 20 мм Hg.

При измерване на артериалното налягане са възможни редица грешки. Основната rpeшка е неправилното слагане на маншета - той трябва плътно да обхваща ръката, но при това не трябва да е много плътно притиснaт, да стяга. Долният край трябва да бъде разположен на 2-3 сантиметра над сгъвката на лакътя. Към грешките може да се причисли и твърде силното или твърде слабото притискане на фонендоскопа върху лакетната артерия (когaтo налягането се измерва с механичен тонометър).

Величината на артериалното налягане, получавана чрез такова измерване, в значителна степен зависи от обема на рамото, дебелинaта на подкожния слой мазнини, еластичността на кръвоносните съдове и тонуса на мускулите. Обикновено при по-пълните хора измереното артериално налягане в сравнение с фактическото е мaлко завишено, тъй като в този случай маншетът оказва налягане не само върху артерията, но и върху мощен тъканнен слой.

Възможно е също така резултaтите от измерването на дяснaта и лявата ръка да се различaвaт, зaroва то трябва да се измери и на двете ръце. Причина за тази асиметрия може да бъде вродена аномалия на кръвоносните съдове или различия в  анaтoмично разположение. Артериалното налягане на дясната ръка често пъти е по-високо, отколкото на лявата ръка. Но разликата в налягането при двете ръце, не превишаваща 15 мм Hg, се приема за нормална. При по-го¬яма разлика трябва да си направите изследвания, за да се

изключат придобитите или вродени заболявания на кръвоносните съдове.

Ако вкъщи нямате домашен тонометър (апарат замерване на кръвно налягане) и измерването на кръвното налягане се извършва от медицински работник от поликлиниката, у някои особено емоционални хора е възможно показателите да са малко увеличени. Това е свързано с т. н. "синдром на белите халати", възникващ при посещение в медицински заведения и се характеризира с вълнение и възбуда на нервната система. За по-точно определяне на показателите бих препоръчала след известно време да се направи още едно измерване. По-вероятно е стойностите на повторно измереното налягане малко да се отличават от първите.

Като проверяваме артериалното налягане, трябва да имаме предвид денонощните му колебания: най-ниските стойности обикновено са по време на сън, сутрин налягането нараства, като достига максимум в часовете на дневната активност.

Когато налягането е нормално, разликата между най-високата и най-ниската стойност в течение на денонощието при здравите хора не трябва да превишава 20 мм Hg за диастоличното (ГОРНОТО) и 10 мм Hg за диастоличното(ДОЛНОТО) артериално налягане. При хипертоничната  болест тези колебания са по-изразени и това вече е опасно за организма.

Често у здравите възрастни хора се наблюдава значително по-високо равнище на кръвното налягане, отколкото е прието за среден показател за дадената възраст. Това може да се дължина приспособяването на организма към нови реакции на кръвообращението, които се развиват в процеса на стареенето. При този случай намаляването на налягането до средните стойности може да премине във влошаване на състоянието, съдова катастрофа в една от областите, кръвообращението на  които се е поддържало от това  високо артериално налягане.

 

 

 
 

Рекламни

loading...