Реклама


Писмо на СЕМ до Нова телевия, във връзка с "Биг брадър фемили"
(0 votes, average 0 out of 5)
Шоу - Биг Брадър Фемили

ДО

Г-Н КАРЛ ЯКОБ АНДЕРСОН

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

“НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ – ПЪРВИ ЧАСТЕН КАНАЛ” АД

СОФИЯ 1592

БУЛ. “ХРИСТОФОР КОЛУМБ” № 26

ПОРШЕ ЦЕНТЪР , ЕТАЖ 6

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНДЕРСОН,

На заседанието си на 14 април 2010 г. Съветът за електронни медии обсъди и

прие междинни констатации в доклад на дирекция “Мониторинг” за наблюдението на

риалити предаването “Биг Брадър фемили”.

Установено е, че са излъчени сцени, съдържащи прояви на вербална и физическа

агресия между участници в предаването, както и аудиовизуално съдържание в

противоречие с общоприетите морални норми и схващането за добрите нрави. Подобни

епизоди са заплаха за физическото, психическото и моралното развитие на децата –

участници в предаването и потенциални негови зрители.

В рамките на своите правомощия по надзора върху дейността на доставчиците

на медийни услуги /съгласно чл.32 и чл.33 от ЗРТ/ и в духа на европейските изисквания

за нарастващата роля на саморегулацията и корегулацията в съвременната медийна

среда

Съветът за електронни медии Ви обръща внимание за необходимостта от

стриктно спазване на законовите разпоредби, защитаващи децата от вредно

медийно съдържание.

Съветът настоява елементи от програмата с възможно вредно

въздействие върху детската аудитория да не бъдат излъчвани преди 23,00 часа.

Съветът за електронни медии изразява убеждението си, че в качеството си на

доставчик на медийни услуги, с отговорността за тяхното съдържание /съгласно чл.17,

ал.1/ от ЗРТ, “Нова телевизия – Първи частен канал” АД в съответствие със законовите

разпоредби ще съобрази предаванията от поредицата “Биг Брадър Фемили” с

обществените нагласи и произтичащите от тях общоприети морални норми. В полза на

това ще е и по-балансираният подбор на участниците, който да отговори на

предварителна заявка на предаването, че ще е представително за българското семейство

днес.

В случай, че продължаващото наблюдение не установи промяна в медийното

поведение на операторите, включващи предаването в програмите си / “Нова телевизия”

и “Диема Фемили”/ Съветът ще пристъпи към административнонаказателни действия,

предвидени в Закона за радиото и телевизията.

ДОЦ. ГЕОРГИ ЛОЗАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ

 
 

Рекламни

loading...